Myfyrwyr Ymchwil Uwchraddedig

Os ydych chi'n fyfyriwr Ymchwil Uwchraddedig, mae'n rhaid i chi fod yn astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth a bod yn Aberystwyth am 44 wythnos yn y flwyddyn academaidd. Rhaid cymryd unrhyw wyliau pan fo hynny'n briodol yn unol â'ch ymchwil ac unrhyw ddigwyddiadau addysgu. Rhaid i'ch goruchwyliwr awdurdodi unrhyw wyliau a gofynnir i'ch goruchwyliwr gadarnhau hyn trwy e-bost a nodi nad yw unrhyw absenoldeb awdurdodedig o'r fath yn debygol o effeithio ar ddyddiad cyflwyno eich ymchwil. Bydd angen i'ch goruchwyliwr hefyd hysbysu'r Cyswllt Cydymffurfio Adrannol perthnasol o absenoldeb awdurdodedig o'r fath a byddant yn anfon y cais ymlaen i'r Swyddfa Gydymffurfio i'w gymeradwyo. Dim ond yn rhan-amser y caniateir i chi weithio yn ystod y tymor ar yr amod bod hyn wedi'i nodi ar eich fisa. Ni ddylech dybio y cewch weithio'n llawn amser yn ystod yr haf nac ar unrhyw adeg arall o'r flwyddyn nad oes unrhyw weithgareddau addysgu.