Cwestiynau a Holir yn Aml

Cadarnhad Derbyn i Astudio (CAS)

 • Beth yw'r Cadarnhad Derbyn i Astudio (CAS)?
 • Pam mae angen Cadarnhad Derbyn i Astudio arnaf?
 • Sut gallaf gael Cadarnhad Derbyn i Astudio?
 • Am ba mor hir y mae'r Cadarnhad Derbyn i Astudio yn ddilys?

Manylion Cyswllt

 • Pa un yw fy nghyfeiriad Cartref?
 • Pa un yw fy nghyfeiriad yn ystod y Tymor?
 • Pa fanylion cyswllt y mae'n rhaid imi eu darparu ar fy nghofnod Myfyriwr?

Ymestyn ac Adnewyddu Fisâu

Gwiriad Dogfennau Cyn cofrestru i Fyfyrwyr

 • Beth yw gwiriad cyn cofrestru?

Ymadael â'r Brifysgol

 • Gadael Dros Dro
 • Ymadael yn Barhaol

Gweithio wrth astudio

 • Ga' i weithio wrth astudio?
 • Myfyrwyr Israddedig
 • Myfyrwyr Uwchraddedig a Addysgir
 • Myfyrwyr Ymchwil Uwchraddedig