16. Addasrwydd i Ymarfer

Mae copi pdf o'r adran hon ar gael i'w lawrlwytho: Adran 16 PDF

  • 16.1 Cyflwyniad
  • 16.2 Cymorth a Monitro Adrannol
  • 16.3 Ymchwiliad Addasrwydd i Ymarfer
  • 16.4 Ffurflenni a Thempledi Addasrwydd i Ymarfer
  • 16.6 Atodiad 2: Ysgol Gwyddor Filfeddygol Aberystwyth