Llawlyfr Arholiadau Israddedigion

Dylai pob un o fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth ddarllen yr wybodaeth ganlynol er mwyn bod yn gwbl ymwybodol o’r holl brosesau a’r gweithdrefnau perthnasol sy’n gysylltiedig ag unrhyw arholiad a/neu asesiad sydd i ddod.  Rhaid darllen yr wybodaeth ar y cyd ag unrhyw gyfarwyddyd sy’n cael ei roi hefyd gan eu adran/adrannau academaidd a/neu gan wasanaethau cymorth eraill cysylltiedig.

1.Llawlyfr Arholidau

2. Bod Yn Barod Am Arholiadau

3. YAA Yn Arholidau Prifysgol Abersytwyth

Mae copi pdf o'r adran hon ar gael i'w lawrlwytho: