Llawlyfr Arholiadau Israddedigion

Dylai pob un o fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth ddarllen yr wybodaeth ganlynol er mwyn bod yn gwbl ymwybodol o’r holl brosesau a’r gweithdrefnau perthnasol sy’n gysylltiedig ag unrhyw arholiad a/neu asesiad sydd i ddod. Rhaid darllen yr wybodaeth ar y cyd ag unrhyw gyfarwyddyd sy’n cael ei roi hefyd gan eu adran/adrannau academaidd a/neu gan wasanaethau cymorth eraill cysylltiedig.

1. Paratoi at Arholiadau Ysgrifenedig Mewn Neuadd Arholi ym Mhrifysgol Aberystwyth

2. Drafft o’r Llawlyfr Arholiadau

3. Ymyddygiad Academaidd Annerbyniol (YAA) Yn Arholiadau Prifysgol Aberystwyth