Ble i gael Cymorth

Swyddfa Ansawdd a Chofnodion Academaidd, Llawr Cyntaf, Adeilad Cledwyn, Campws Penglais, Aberystwyth, SY23 3DD.

Cofnodion Myfyrwyr

Ebost: ugfstaff@aber.ac.uk
Ffôn: 01970 622787 / 01970 628515 / 01970 622273
Ffacs: 01970 621831

Pob ymholiad ynghylch data ar:

 • Ailsefyll Fewnol
 • Ailsefyll Allanol Rhan-Amser
 • Canlyniadau Arholiadau
 • Cofrestru
 • Cofrestriad ar gyfer Cynlluniau Astudio a Modiwlau
 • Manylion Personol
 • Asesiadau Ailsefyll yr Haf yn Awst

 

Tystysgrifau a Dogfennau Swyddogol

Ebost: aocstaff@aber.ac.uk
Ffôn: 01970 622354 / 01970 622016 / 01970 622849
Ffacs: 01970 621831

Ymholiadau am:

 • Llythyrau i gadarnhau cofrestriad, graddau ac yn y blaen
 • Adysgrifiad Academaidd
 • Ardystio Dogfennau
 • Pob mater ynghylch Awdurdodau Lleol
 • Tystysgrifau Gradd Terfynol (PA yn unig)
 • Gwobrau