Ms Elizabeth Morse

BA, TAR

Ms Elizabeth Morse

Uwch Darlithydd Astudiaethau Cyfieithu Proffesiynol

Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd

Manylion Cyswllt

Proffil

Ar ôl ennill gradd BA yn y Gymraeg o Brifysgol Caerdydd aeth Mandi Morse ymlaen i hyfforddi'n athrawes Gymraeg, a bu'n dysgu Cymraeg a Drama mewn nifer o ysgolion cyn ymuno â'r Llywodraeth yn 2002 i weithio ym maes cyfieithu a golygu. Bu'n Rheolwr Golygyddol yn yr Adran Cwricwlwm ac Asesu am nifer o flynyddoedd. Fel cyfieithydd llawrydd, mae Mandi hefyd wedi cyfieithu ac addasu llyfrau i blant ac oedolion. Yn ychwanegol, treuliodd gyfnod yn datblygu, comisiynu a golygu adnoddau cenedlaethol Cymraeg i Oedolion gyda CBAC.

Yn fwy diweddar, bu'n Ddarlithydd Cymraeg yn Academi Hywel Teifi, Prifysgol Abertawe, yn cydlynu a dysgu modiwlau cyfieithu a meistroli sgiliau iaith ar lefel israddedig ac uwchraddedig.

Gwybodaeth Ychwanegol

Diddordebau pellach: dwyieithrwydd, cynllunio ieithyddol a Chymraeg i Oedolion.

Dysgu

Module Coordinator
Coordinator
Lecturer
Blackboard Dept Admin
Attendance Dept Admin
Tutor
Grader

Cyfieithu a sgiliau iaith