Amdanom ni

Hyfrydwch i mi yw cael cyflwyno Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd Prifysgol Aberystwyth i chi.

Mae’r Adran hon yn un ddelfrydol ar gyfer astudio iaith, llenyddiaeth a diwylliant Cymru, yn ogystal ag Astudiaethau Celtaidd a hynny mewn cyd-destun Cymreig a rhyngwladol. Mae Aberystwyth yn cynnig cyfleoedd unigryw i fyfyrwyr ddysgu Cymraeg a Chymraeg Proffesiynol yn ogystal â Llydaweg, Gwyddeleg, a Gaeleg yr Alban. Yn ogystal â chynlluniau BA mewn Cymraeg a Chymraeg Proffesiynol, rydym ni hefyd yn cynnig graddau BA mewn Gwyddeleg a llenyddiaeth Wyddelig (ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg neu’r Saesneg), Astudiaethau Celtaidd a Chymraeg a’r Ieithoedd Celtaidd. 

Mae'r canlyniadau ar gyfer Bodlonrwydd Myfyrwyr yn dangos bod 100% o’n myfyrwyr yn hapus yn yr Adran ac yn hapus hefyd â’n cyrsiau ni. Yn ogystal, mae Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd ar y brig yn y DU o safbwynt Astudiaethau Celtaidd fel pwnc. (NSS 2019).

Mae Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd yn nodedig am fod yn lle cyfeillgar a chefnogol i astudio ynddi. Mae ein myfyrwyr cyfredol wedi dod atom o bob rhan o Gymru, gwledydd Prydain ac Iwerddon yn ogystal ag o wledydd pellach. Cymraeg yw iaith feunyddiol yr Adran ac ardal Aberystwyth, ac rydym yn annog siaradwyr newydd i ddefnyddio eu Cymraeg i eithaf eu gallu.

Rydym yn gweithio gyda chydweithwyr mewn prifysgolion yn Iwerddon, yr Alban a mannau eraill, ac mae gennym gysylltiadau cryf hefyd â Llyfrgell Genedlaethol Cymru, sydd ar ein stepen drws. Drwy gynllun cyfnewid Erasmus+, gall myfyrwyr astudio mewn prifysgolion yn Iwerddon, Llydaw a mannau eraill yn Ewrop.

Os hoffech ddarganfod beth sy’n gwneud y Brifysgol ac Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtiadd yn lle mor arbennig i astudio, cysylltwch â ni neu dewch ar ymweliad i weld trosoch eich hun. Cewch groeso cynnes.

Cathryn A. Charnell-White

Pennaeth yr Adran

Manylion Cyswllt

Cyfeiriad:

Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd,

Prifysgol Aberystwyth,

Adeilad Parry-Williams,

Aberystwyth,

Ceredigion.

SY23 3AJ

Rhif ffon:

+44 (0)1970 621537

E-bost:

cymraeg@aber.ac.uk / celtic@aber.ac.uk

Cyfryngau Cymdeithasol:

Trydar - @CelticAber / @CymraegAber

 

Oriau Swyddfa

Mae'r Brif Swyddfa ar agor ar yr adegau canlynol:

Dydd Llun
9:00 yb - 5:00 yh
Dydd Mawrth
9:00 yb - 5:00 yh
Dydd Mercher
9:00 yb - 5:00 yh
Dydd Iau
9:00 yb - 5:00 yh
Dydd Gwener
9:00 yb - 4:00 yh
Dydd Sadwrn
Ar Gau
Dydd Sul
Ar Gau