Dr Tamsin Davies MA (Caer Edin), MSc (Belfast), PhD (Cymru)

Dr Tamsin Davies

Language Skills Tutor Co-ordinator

Swyddog Cangen

Canolfan Gwasanaethau'r Gymraeg

Manylion Cyswllt

Dysgu

Cyfrifoldebau

Mae gen i ddwy rôl yn y Brifysgol.  Fi yw'r Swyddog Cangen ar gyfer Cangen Prifysgol Aberystwyth o'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, rôl rwy'n ei rhannu â Sharon Owen.  Yn y rôl hon, rwy'n gyfrifol am weinyddiaeth y Gangen.  Rwyf hefyd yn Diwtor Sgiliau Academaidd i fyfyrwyr cyfrwng Cymraeg ac yn gyfrifol am ddarparu cefnogaeth academaidd i fyfyrwyr, drwy ddarpariaeth ar fodiwlau, sesiynau gr?p a sesiynau un wrth un.

Oriau Swydda (Amseroedd Cyswllt Myfyrwyr)

  • Dydd Iau 16.00-17.00

Cyhoeddiadau

Davies, T 2008, 'University–Industry Links and Regional Development: Thinking beyond Knowledge Spillovers', Geography Compass, vol. 2, no. 4, pp. 1058–1074. https://doi.org/10.1111/j.1749-8198.2008.00124.x
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil