Coffa

Nodwn gyda thristwch y graddedigion ac aelodau o staff, presennol ac o'r gorffennol, a fu farw.   Ceir rhestr lawn o'r graddedigion yr hysbyswyd ni o'u marwolaeth yn PROM a chaiff yr unigolion yr ydym wedi derbyn teyrnged amdanynt eu cofio yma.