Myra Kinghorn

Mae gan Myra Kinghorn BLib FCA CDir ystod helaeth o brofiad yn gweithio fel cyfarwyddwr gweithredol ac anweithredol. Yn dilyn tair blynedd ar ddeg ym myd cyfrifeg, hi oedd Prif Weithredwr cyntaf y Gronfa Diogelu Pensiynau, a Phrif Weithredwr y Cynllun Iawndal Buddsoddwyr. Ar hyn o bryd, Myra yw Cadeirydd Pwyllgor Rheoli’r Cynllun (pwyllgor annibynnol o’r Cyngor Taliadau Ewropeaidd). Mae hi hefyd yn aelod o’r Bwrdd Cofrestru Penseiri ac yn Llywodraethwr Coleg Morley.