Ms Sian Owen

Ms Sian Owen

Alumni Engagement Officer

Datblygu a Chysylltiadau Alumni

Manylion Cyswllt

Proffil

Swyddog Ymgysylltu Alumni

Ffôn: 01970 622081
E-Bost: scw13@aber.ac.uk

Hapus i gyfathrebu yn Gymraeg neu Saesneg

Cyfrifoldebau

  • Ei swydd yw meithrin a gwella’r berthynas â’n cymuned o gyn-fyfyrwyr, a gweithio gyda nhw i gyfuno eu cyfraniad a’u heffaith ag amcanion strategol y Brifysgol.
  • Mae hi’n gweithio gyda chydweithwyr o fewn y tîm, yn ogystal â’r adrannau academaidd a’r adrannau gwasanaeth i gynllunio a chydlynu digwyddiadau i gyn-fyfyrwyr a threfnu ymweliadau â’r Brifysgol i grwpiau o gyn-fyfyrwyr a chyn-fyfyrwyr unigol.
  • Mae hi’n cydlynu ac yn cynorthwyo gweithrediad prosiectau gwirfoddoli sy’n cynnwys cyn-fyfyrwyr a ffrindiau’r brifysgol.