Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon (Cynradd + Uwchradd)

Gwnewch wahaniaeth... addysgwch!

Croeso i Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon yn yr Ysgol Addysg ym Mhrifysgol Aberystwyth. Gall myfyrwyr sy’n hyfforddi i fod yn athrawon yn Aberystwyth ddewis dilyn cwrs TAR Cynradd gyda Chyfoethogi Uwchradd, neu TAR Uwchradd gyda Chyfoethogi Cynradd.

Dechreuwch eich gyrfa dysgu gyda chefnogaeth bwrsariaeth TAR werth hyd at £20,000.