Dr Andrew James Davies

BA (Ahr), MA, PhD (Cymru), TAR, TUAAU, Uwch-gymrawd yr Academi Addysg Uwch.

Dr Andrew James Davies

Uwch Ddarlithydd

Head of Education

Ysgol Addysg

Manylion Cyswllt

Dysgu

Ymchwil

Y mae Andrew yn ymchwilydd gweithgar gyda diddordebau yn y meysydd canlynol:

  • Cymdeithaseg addysg a phlentyndod.
  • Iaith, addysg a dwyieithrwydd (gyda ffocws arbennig ar gyfnodau ôl-orfodol).
  • Datblygiad proffesiynol athrawon a'r gweithlu sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc.

Os ydych yn ymchwilydd neu'n ddarpar fyfyriwr ymchwil sy'n meddu ar ddiddordeb yn un o'r meysydd uchod, bydd Andrew yn hapus i dderbyn e-bost gennych trwy'r cyfeiriad e-bost uchod

Oriau Swydda (Amseroedd Cyswllt Myfyrwyr)

  • Dydd Mawrth 12:00-17:00

Cyhoeddiadau

Milton, E, Daly, C, Langdon, F, Palmer, M, Jones, K & Davies, AJ 2020, 'Can schools really provide the learning environment that new teachers need? Complexities and implications for professional learning in Wales', Professional Development in Education. https://doi.org/10.1080/19415257.2020.1767177
Milton, E, Morgan, A, Davies, AJ, Connolly, M, Donnelly, D & Ellis, I 2020, 'Framing headship: A demand-side analysis of how the headteacher role is articulated in job descriptions', International Journal of Leadership in Education. https://doi.org/10.1080/13603124.2020.1811898
Thomas, M, Rees, B, Evans, GE, Thomas, N, Williams, C, Lewis, B, Phillips, D, Hand, A, Bowen, S, Davies, AJ, Davies, P, Chapman, S, Reed, M & Lewis, M 2020, 'Teach Beyond Boundaries: The Conceptual Framework and Learning Philosophy of an Innovative Initial Teacher Education Programme in Wales', Wales Journal of Education, vol. 22, no. 1, pp. 114-140. https://doi.org/10.16922/wje.22.1.6
Titley, E, Davies, AJ & Atherton, S 2020, '‘Nid yw wedi’i fwriadu i gael ei asesu yn y ffordd rydyn ni’n asesu’: Ailfeddwl am asesu ar gyfer cymhwyster yng nghyddestun gweithredu’r Cwricwlwm i Gymru', Curriculum Journal, vol. 31, no. 2, pp. e133-e147. https://doi.org/10.1002/curj.53
Titley, E, Davies, AJ & Atherton, S 2020, '‘[It] isn’t designed to be assessed how we assess’: Rethinking assessment for qualification in the context of the implementation of the Curriculum for Wales', Curriculum Journal, vol. 31, no. 2, pp. 303-316. https://doi.org/10.1002/curj.36
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil