Dr Andrew James Davies

BA (Ahr), MA, PhD (Cymru), TAR, TUAAU, Uwch-gymrawd yr Academi Addysg Uwch.

Dr Andrew James Davies

Uwch Ddarlithydd

Head of Education

Ysgol Addysg

Manylion Cyswllt

Dysgu

Ymchwil

Y mae Andrew yn ymchwilydd gweithgar gyda diddordebau yn y meysydd canlynol:

  • Cymdeithaseg addysg a phlentyndod.
  • Iaith, addysg a dwyieithrwydd (gyda ffocws arbennig ar gyfnodau ôl-orfodol).
  • Datblygiad proffesiynol athrawon a'r gweithlu sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc.

Os ydych yn ymchwilydd neu'n ddarpar fyfyriwr ymchwil sy'n meddu ar ddiddordeb yn un o'r meysydd uchod, bydd Andrew yn hapus i dderbyn e-bost gennych trwy'r cyfeiriad e-bost uchod

Oriau Swydda (Amseroedd Cyswllt Myfyrwyr)

  • Dydd Mawrth 12:00-17:00

Cyhoeddiadau

Milton, E, Daly, C, Langdon, F, Palmer, M, Jones, K & Davies, AJ 2020, 'Can schools really provide the learning environment that new teachers need? Complexities and implications for professional learning in Wales', Professional Development in Education. https://doi.org/10.1080/19415257.2020.1767177
Titley, E, Davies, AJ & Atherton, S 2020, '‘[It] isn’t designed to be assessed how we assess’: Rethinking assessment for qualification in the context of the implementation of the Curriculum for Wales', Curriculum Journal, vol. 31, no. 2, pp. 303-316. https://doi.org/10.1002/curj.36
Davies, AJ, Milton, E, Connolly, M & Barrance, R 2018, 'Headteacher Recruitment, Retention and Professional Development in Wales: Challenges and Opportunities', Wales Journal of Education, vol. 20, no. 2, pp. 204-224. https://doi.org/10.16922/wje.20.2.11
Chapman, S, Davies, P, Cann, R, Davies, AJ, Jeffery, J & Lewis, M 2018, The Impact of Academic Accreditation and Recognition on Teachers' Engagement with Professional Learning: A Literature Review. Prifysgol Aberystwyth | Aberystwyth University.
Connolly, M, Milton, E, Davies, AJ & Barrance, R 2018, 'Turning heads: The impact of political reform on the professional role, identity and recruitment of head teachers in Wales ', British Educational Research Journal, vol. 44, no. 4, pp. 608-625. https://doi.org/10.1002/berj.3450
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil