Dr Andrew James Davies

BA (Ahr), MA, PhD (Cymru), TAR, TUAAU, Uwch-gymrawd yr Academi Addysg Uwch.

Dr Andrew James Davies

Darllenydd

Head of Education

Ysgol Addysg

Manylion Cyswllt

Dysgu

Module Coordinator
Attendance Dept Admin
Blackboard Dept Admin
Course Viewer
Coordinator
Lecturer
Moderator

Ymchwil

Y mae Andrew yn ymchwilydd gweithgar gyda diddordebau yn y meysydd canlynol:

  • Cymdeithaseg addysg a phlentyndod.
  • Iaith, addysg a dwyieithrwydd (gyda ffocws arbennig ar gyfnodau ôl-orfodol).
  • Datblygiad proffesiynol athrawon a'r gweithlu sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc.

Os ydych yn ymchwilydd neu'n ddarpar fyfyriwr ymchwil sy'n meddu ar ddiddordeb yn un o'r meysydd uchod, bydd Andrew yn hapus i dderbyn e-bost gennych trwy'r cyfeiriad e-bost uchod

Oriau Swydda (Amseroedd Cyswllt Myfyrwyr)

  • Dydd Mawrth 12:00-17:00

Cyhoeddiadau

Milton, E, Daly, C, Langdon, F, Palmer, M, Jones, K & Davies, AJ 2020, 'Can schools really provide the learning environment that new teachers need? Complexities and implications for professional learning in Wales', Professional Development in Education. 10.1080/19415257.2020.1767177
Milton, E, Morgan, A, Davies, AJ, Connolly, M, Donnelly, D & Ellis, I 2020, 'Framing headship: A demand-side analysis of how the headteacher role is articulated in job descriptions', International Journal of Leadership in Education. 10.1080/13603124.2020.1811898
Thomas, M, Rees, B, Evans, GE, Thomas, N, Williams, C, Lewis, B, Phillips, D, Hand, A, Bowen, S, Davies, AJ, Davies, P, Chapman, S, Reed, M & Lewis, M 2020, 'Teach Beyond Boundaries: The Conceptual Framework and Learning Philosophy of an Innovative Initial Teacher Education Programme in Wales', Wales Journal of Education, vol. 22, no. 1, pp. 114-140. 10.16922/wje.22.1.6
Titley, E, Davies, AJ & Atherton, S 2020, '‘Nid yw wedi’i fwriadu i gael ei asesu yn y ffordd rydyn ni’n asesu’: Ailfeddwl am asesu ar gyfer cymhwyster yng nghyddestun gweithredu’r Cwricwlwm i Gymru', Curriculum Journal, vol. 31, no. 2, pp. e133-e147. 10.1002/curj.53
Titley, E, Davies, AJ & Atherton, S 2020, '‘[It] isn’t designed to be assessed how we assess’: Rethinking assessment for qualification in the context of the implementation of the Curriculum for Wales', Curriculum Journal, vol. 31, no. 2, pp. 303-316. 10.1002/curj.36
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil