Mr Daryl Phillips BSc (Anhr) TAR (Ffiseg) MBA (Addysg) MSc (Astroffiseg) MInstP FRAS

Mr Daryl Phillips

Director of the Aberystwyth ITE Partnership

Ysgol Addysg

Manylion Cyswllt

Proffil

Bu Daryl yn dysgu Ffiseg mewn ysgolion yn Guyana, Gorllewin Swydd Efrog a Phowys am dros 25 mlynedd ac mae wedi bod yn ymwneud ag addysg athrawon yn Aberystwyth ers blynyddoedd lawer fel Mentor Arweiniol a Phennaeth Cynorthwyol yn un o’r ysgolion Partner Arweiniol. Mae ganddo MBA mewn Arweinyddiaeth Addysgol ac mae ganddo amrywiaeth o ddiddordebau proffesiynol gan gynnwys effaith athrawon dan hyfforddiant ar ysgolion, arweinyddiaeth addysgol ac addysgeg mewn addysgu ffiseg. Mae Daryl hefyd yn aelod o Fwrdd Golygyddol cyfnodolyn y Sefydliad Ffiseg, Physics Education.

Ymchwil

Thomas, M, Rees, B, Evans, GE, Thomas, N, Williams, C, Lewis, B, Phillips, D, Hand, A, Bowen, S, Davies, AJ, Davies, P, Chapman, S, Reed, M & Lewis, M 2020, 'Teach Beyond Boundaries: The Conceptual Framework and Learning Philosophy of an Innovative Initial Teacher Education Programme in Wales', Wales Journal of Education, vol. 22, no. 1, pp. 114-140. https://doi.org/10.16922/wje.22.1.6

Cyfrifoldebau

Cyfarwyddwr y Bartneriaeth Addysg Gychwynnol Athrawon (TAR)