Cydymffurfiaeth

Mae’r uned Cydymffurfiaeth ac Iechyd a Diogelwch yn gyfrifol am faterion megis trefnu a goruchwylio gwaith profi goleuadau argyfwng, contractau cynnal a chadw lifftiau a sicrhau bod y Brifysgol yn cydymffurfio â’r ddeddfwriaeth ar glefyd y lleng filwyr. Mae’r adran hefyd yn goruchwylio’r prosesu Rheoli Iechyd a Diogelwch o safbwynt gwaith adeiladu.