Rheoli Ystadau

Mae’r uned Rheoli Ystadau yn gyfrifol am sicrhau bod gofodau mewnol ac allanol o fewn y portffolio yn cael eu cynllunio, eu clustnodi, eu rheoli a’u cydlynu’n effeithiol.

Mae hyn yn cynnwys gweithredu fel pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer materion yn ymwneud ag ystadau, yn ogystal â dal yr holl gytundebau les a chytundebau tenantiaeth ar ran y Brifysgol.

Mae’r Rheolwr Gofodau hefyd yn cydlynu adroddiad blynyddol HESA ar Ystadegau Rheoli Ystadau.

Ffurflen Gais Rheoli Gofod