Rheoli Prosiectau

Mae’r Adain Rheoli Prosiectyau yn datblygu ac yn rheoli Gwaith bach a phrosiectau mawr.

I adrodd neu holi am gais am waith bach (o £5m at £25m) e-bostiwch Y Ddesg Gymorth ar cahstaff@aber.ac.uk.

I adrodd neu holi am brosiect dros £25m, anfonwch e-bost at Staff Ystadau, Cyfleusterau a Phreswylfeydd ar efastaff@aber.ac.uk.