Ein Gwasanaethau Glanhau

Aerial shot of penglais campus

Mae ein Tîm Glanhau yn gweithio o ddydd Llun i ddydd Gwener yn bennaf (ac eithrio’r cyfnodau pan fo’r Brifysgol ar gau a Gwyliau Banc) ar draws llawer o'n Campysau ac ar y cyrion gan ddarparu ystod eang o wasanaethau.

Mae ein gwasanaethau’n cynnwys:

  • Glanhau dros 37,000 metr sgwâr o fannau cymunedol gan gynnwys coridorau a grisiau, ystafelloedd ymolchi, ystafelloedd dysgu, ystafelloedd cyfarfod, ceginau ac ardaloedd eistedd yn ogystal â Chyfleusterau Chwaraeon, Llyfrgelloedd ac Adeiladau Undeb y Myfyrwyr
  • Glanhau mannau cyffwrdd i leihau lledaeniad heintiau
  • Cadw cyflenwad llawn o hylif diheintio dwylo, cadachau gwrthfacterol a mygydau (botwm i gysylltu â ffurflen gais)
  • Cwblhau ceisiadau glanhau swyddfa (botwm i gysylltu â ffurflen gais)
  • Glanhau'r grisiau a'r mannau astudio yn ein Hystâd Breswyl
  • Glanhau 3,500 o ystafelloedd gwely mewn fflatiau a thai pan fydd ein myfyrwyr yn gadael ein neuaddau preswyl
  • Glanhau ystafelloedd gwely ar gyfer archebion ein cynhadledd haf
  • Rheoli'r llieiniau sydd ei angen ar gyfer gwesteion ein cynhadledd bob haf

 

Gweler ein Cytundeb Lefel Gwasanaeth - Gwasanaethau Glanhau. (Saesneg yn unig)