Glanhau Ffenestri a Chladin

External shot of windows on top floor of Penbryn

Ar hyn o bryd mae ffenestri ein hystâd breswyl yn cael eu glanhau'n allanol ddwywaith y flwyddyn. Mae’r cladin a’r ffenestri ar draws gweddill Ystâd y Brifysgol yn cael eu glanhau ar gais ar hyn o bryd.

Os ydych chi am ofyn am lanhau, gwnewch hynny drwy ein ffurflen ar-lein (Saesneg yn unig)