Prosiect Y Bocs Coch

Mae'r Prosiect Blwch Coch yn fenter ddielw yn y gymuned, sy'n  mynd ati i gefnogi pobl ifanc yn ystod eu misglwyf trwy ddarparu blychau coch wedi'u llenwi â deunydd misglwyf am ddim i ysgolion a cholegau.

Y Stori

Sefydlwyd y Prosiect Blwch Coch ym mis Mawrth 2017 gan dri ffrind a oedd am gynnig deunydd misglwyf i bobl ifanc yn eu hardal leol. Ar ôl darllen am ‘dlodi misglwyf‘ yn y newyddion, cawsant eu cynddeirogi gyda’r syniad bod pobl ifanc yn colli allan ar eu haddysg oherwydd na allent fforddio’r deunydd yr oedd eu hangen arnynt yn ystod eu misglwyf.

Fe aethont ati i weithredu a chysylltu â sawl ysgol uwchradd yn Portsmouth i ofyn a fyddent yn dymuno derbyn blwch o ddeunydd miglwyf oedd yn cael ei ail lenwi’n gyson. Yr adborth gan athrawon oedd bod hwn yn fater real a bod angen yr adnodd.

Ers hynny, mae'r prosiect wedi ehangu ac ennill statws ledled y DU gyfan gyda phob prosiect yn cael ei redeg gan wirfoddolwyr angerddol.

Prosiect y blwch coch a Phrifysgol Aberystwyth

Bellach mae’r amser wedi dod i ni roi'r prosiect ar waith yma, a hyd y gwyddom, ni yw'r brifysgol gyntaf yng Nghymru i wneud hynny.

Diolch yn fawr iawn i'r tîm cyfleusterau am sicrhau bod y prosiect hwn yn digwydd!

 

Cwestiynau Cyffredin:

 

Ym mha ystafelloedd ymolchi ar gampws Penglais y bydd y blychau coch i mewn?

Arts Centre

Lower

By Lower Dance Studio

Arts Centre

Lower

By Lower Dance Studio

Arts Centre

Ground

Ceramics

Arts Centre

Ground

Ceramics

Arts Centre

Ground

Ceramics

Arts Centre

Ground

Café

Arts Centre

Ground

Café

Arts Centre

First

By theatre steps

Arts Centre

First

By theatre steps

Arts Centre

First

Upstairs bar area

Cledwyn Spur/Student Welcome Centre

Ground

By old Post room

Cledwyn Spur/Student Welcome Centre

First

 

Cledwyn Spur/Student Welcome Centre

Second

 

Cledwyn Spur/Student Welcome Centre 

Third

 

Hugh Owen

A floor

A18

Hugh Owen

A floor

A28

Hugh Owen

A floor

A19

Hugh Owen

A floor

A17

Hugh Owen

D  floor (lib)

DL29 Staff

Hugh Owen

D Floor (lib)

DL30 Staff

Hugh Owen

D Floor (lib)

 

Hugh Owen

D Floor (lib)

 

Hugh Owen

E Floor  (lib)

 

Hugh Owen

E Floor (Lib)

 

Hugh Owen

E Floor (Lib)

 

Hugh Owen

F Floor (Lib)

 

Hugh Owen

F Floor (Lib)

 

Landinam

B Floor

24hr toilets

Llandinam

B Floor

24hr toilets

Landinam

B Floor

24 hr Toilets

New Ibers

Ground

OO2

New Ibers

Ground

OO3

New Ibers

Ground

OO4

New Ibers

Ground

O34

New Ibers

Ground

O36

New Ibers

Ground

O38

Physics

Ground

 

Physics

Ground

 

PJM

 

Hub

PJM

 

Hub

Pjm

 

Hub

CMRT

 

Hub

 

 

Hub

 

 

Hub

Fferm

 

Hub G Floor

 

 

Hub G Floor

 

 

Hub G Floor

Sports Centre

Ground

Dry end

Sports Centre

Ground

Dry end

Sports Centre

Ground

By climbing room

Sports Centre

Ground

Wet end

Sports Centre

Ground

Wet end

Sports Centre

Ground

Wet end

SU

Basement

 

SU

Basement

 

SU

Basement

 

SU

1st

 

SU

1st

 

SU

1st

 

SU

1st

 

Visualisation Centre

Basement

 

Visualisation Centre

Basement

 

Visualisation Centre

Ground

 

Visualisation Centre

Ground

 

Visualisation Centre

Ground

 

Visualisation Centre

1st

 

Visualisation Centre

1st

 

 

Pam fod blychau coch ym mhob ystafell ymolchi ac nid dim ond y rhai sydd ar gyfer ferched?

Mae'r Brifysgol yn credu y dylai cynhyrchion mislif fod ar gael i unrhyw un sydd eu hangen waeth beth fo ' u hunaniaeth rhyw neu fodd ariannol.

Pwy fydd yn sicrhau bod y blychau coch yn cael eu hail-lenwi ' n ddigonol a bod yr unedau gwaredu ychwanegol yn cael eu gwagio'n rheolaidd?

Bydd y blychau coch  'r unedau gwaredu yn cael eu monitro gan ein staff glanhau a phorthora fel rhan o'u sifft arferol.

Mae gennyf sylw a/neu gwestiwn ynglŷn â'r prosiect bocs coch, gyda phwy alla i gysylltu?

Cysylltwch â Ruth Fowler, Swyddog Cydraddoldeb a Chyfathrebu ar ruf@aber.ac.uk