Cynhyrchion mislif am ddim ym Mrifysgol Aberystwyth

Mae'r Prosiect Blwch Coch yn elusen gymunedol, sy'n mynd ati i gefnogi pobl ifanc yn ystod eu misglwyf trwy ddarparu blychau coch wedi'u llenwi â deunydd misglwyf am ddim i ysgolion a cholegau.

Mae Undeb y Myfyrwyr hefyd yn cynnal ymgyrch, ‘Helo Mislif’, lle gall myfyrwyr gael mynediad at gynhyrchion mislif ailddefnyddiadwy am ddim yn ol eu hangen ac sy’n gynhwysol i bob rhywedd. Gallwch ddysgu mwy yma https://www.umaber.co.uk/newidaber/ymgyrchoedd/helomislif/

Prosiect y Blwch Coch a Phrifysgol Aberystwyth

Rhoddodd y Brifysgol y priosect ar waith am y tro cyntaf ym mis Rhagfyr 2019, a hyd y gwyddom, ni oedd y Brifysgol gyntaf yng Nghymru i wneud hynny.

Sefydlwyd y Prosiect Blwch Coch ym mis Mawrth 2017 gan dri ffrind a oedd am gynnig deunydd misglwyf i bobl ifanc yn eu hardal leol. Ar ôl darllen am ‘dlodi misglwyf‘ yn y newyddion, cawsant eu cynddeirogi gyda’r syniad bod pobl ifanc yn colli allan ar eu haddysg oherwydd na allent fforddio’r deunydd yr oedd eu hangen arnynt yn ystod eu misglwyf.

Fe aethont ati i weithredu a chysylltu â sawl ysgol uwchradd yn Portsmouth i ofyn a fyddent yn dymuno derbyn blwch o ddeunydd miglwyf oedd yn cael ei ail lenwi’n gyson. Yr adborth gan athrawon oedd bod hwn yn fater real a bod angen yr adnodd.

Ers hynny, mae'r prosiect wedi ehangu ac ennill statws ledled y DU gyfan gyda phob prosiect yn cael ei redeg gan wirfoddolwyr angerddol.

Diolch yn fawr iawn i'r tîm cyfleusterau am sicrhau bod y prosiect hwn yn digwydd!

Cwestiynau Cyffredin:

Ym mha ystafelloedd ymolchi y bydd y blychau coch i mewn?

 

Campws Penglais

 

 

Canolfan y Celfyddydau

Llawr Isaf

 

Canolfan y Celfyddydau

Llawr Gwaelod

 

Canolfan y Celfyddydau

Llawr Cyntaf

 

Adeilad Carwyn James

Llawr Gwaelod

 

Adeilad Carwyn James

Llawr Cyntaf

 

Cledwyn Spur/ Y Ganolfan Croesawu Myfyrwyr

Llawr Gwaelod

ger yr hen ystafell post

Cledwyn Spur/ Y Ganolfan Croesawu Myfyrwyr

Llawr Cyntaf

 

Cledwyn Spur/ Y Ganolfan Croesawu Myfyrwyr

Ail Lawr

 

Cledwyn Spur/ Y Ganolfan Croesawu Myfyrwyr

Trydydd Llawr

 

Adeilad Edward Llwyd

Llawer Gwaelod

 

Adeilad Edward Llwyd

Llawr Cyntaf

 

Adeilad Edward Llwyd

Ail Lawr

 

Canolfan Addysg Gofal Iechyd (HC)

Llawr Isaf

 

Canolfan Addysg Gofal Iechyd (HC)

Llawr Gwaelod

 

Adeilad y Gwleidyddiaeth Ryngwladol 

Llawr Isaf

 

Adeilad y Gwleidyddiaeth Ryngwladol 

Llawr Gwaelod

 

Adeilad y Gwleidyddiaeth Ryngwladol 

Llawr Cyntaf

 

Adeilad y Gwleidyddiaeth Ryngwladol 

Ail Lawr

 

Hugh Owen

Llawr A

A18

Hugh Owen

Llawr A

A28

Hugh Owen

Llawr A

A19

Hugh Owen

Llawr A

A17

Hugh Owen

Llawr D (Llyfrgell)

DL29 Staff

Hugh Owen

Llawr D (Llyfrgell)

DL30 Staff

Hugh Owen

Llawr D (Llyfrgell)

 

Hugh Owen

Llawr E (Llyfrgell)

 

Hugh Owen

Llawr F (Llyfrgell)

 

Llandinam

Llawr B

Toiledau 24awr

Adeilad IBERS (Penglais)

Llawr Gwaelod

OO2

Adeilad IBERS (Penglais)

Llawr Gwaelod

OO3

Adeilad IBERS (Penglais)

Llawr Gwaelod

OO4

Adeilad IBERS (Penglais)

Llawr Gwaelod

O34

Adeilad IBERS (Penglais)

Llawr Gwaelod

O36

Adeilad IBERS (Penglais)

Llawr Gwaelod

O38

Adeilad y Gwyddorau Ffisegol (MP)

Llawr Gwaelod

 

Adeilad y Gwyddorau Ffisegol (MP)

Llawr Cyntaf

 

Adeilad y Gwyddorau Ffisegol (MP)

Ail Lawr

 

Adeilad y Gwyddorau Ffisegol (MP)

Trydydd Llawr

 

Adeilad y Gwyddorau Ffisegol (MP)

Pedwerydd Llawr

 

Adeilad Parry-Williams (PW)

Llawr Gwaelod

 

Adeilad Parry-Williams (PW)

Llawr Cyntaf

 

Adeilad Parry-Williams (PW)

Ail Lawr

 

Penbryn (P5)

Llawr Isaf

 

Penbryn (P5)

Llawr Gwaelod

 

Penbryn (P5)

Llawr Cyntaf

 

Penbryn (P5)

Ail Lawr

 

PJM (Lolfa)

 

 

Rosser (Lolfa)

 

Hwb

Fferm Penglais (Hwb)

 

Llawr G

Canolfan Chwaraeon

Llawr Gwaelod

Ochr sych

Canolfan Chwaraeon

Llawer Gwaelod

ger y wal ddringo

Canolfan Chwaraeon

Llawr Gwaelod

Ochr gwlyb

Undeb Myfyrwyr

Llawr Isaf

 

Undeb Myfyrwyr

Llawr Cyntaf

 

Y Ganolfan Ddelweddu

Llawr Isaf

 

Y Ganolfan Ddelweddu

Llawr Gwaelod

 

Y Ganolfan Ddelweddu

Llawr Cyntaf

 

Ysgol Gwyddor Filfeddygol

Llawer Gwaelod

 

Campws Gogerddan

 

 

Labordai William Davies

Llawr Gwaelod

 

Labordai William Davies

Llawr Cyntaf

 

Labordai William Davies

Ail Lawr

 

Adeilad IBERS (Gogerddan)

Llawr Cyntaf

 

Adeilad IBERS (Gogerddan)

Ail Lawr

 

Adeilad Stapledon

Llawr Gwaelod

 

Adeilad Stapledon

Llawr Cyntaf

 

Adeilad Stapledon

Ail Lawr

 

Campws Arloesi a Menter 

Llawr Cyntaf

 

Adeilad PT Thomas

Llawr Gwaelod

 

Adeilad PT Thomas

Llawr Cyntaf

 

Adeilad PT Thomas

Ail Lawr

 

Yn y dref

 

 

Yr Ysgol Gelf

Llawr Gwaelod

Buarth Mawr

Y Weithfan

 

Ar agor 24 awr, nesaf at yr orsaf drenau

 

Pam fod blychau coch ym mhob ystafell ymolchi ac nid dim ond y rhai sydd ar gyfer ferched?

Mae'r Brifysgol yn credu y dylai cynhyrchion mislif fod ar gael i unrhyw un sydd eu hangen waeth beth fo'u hunaniaeth rhyw neu fodd ariannol.

Mae rhestr o ble mae'r blychau coch ar gael uchod.

Pwy fydd yn sicrhau bod y blychau coch yn cael eu hail-lenwi'n ddigonol a bod yr unedau gwaredu ychwanegol yn cael eu gwagio'n rheolaidd?

Bydd y blychau coch yn cael eu monitro gan ein staff Rheoli Cyfleusterau fel rhan o'u sifft arferol. Mae'r unedau gwaredu yn cael eu gwagio'n fisol gan un o'n partneriaid - Natural UK

Mae gennyf sylw a/neu gwestiwn ynglŷn â'r prosiect bocs coch, gyda phwy alla i gysylltu?

Cysylltwch â Dylan Jones, Rheolwr Amrywiaeth a Chynhwysiant dej20@aber.ac.uk