Gŵn

Mae'n ofynnol i bob myfyriwr sy'n graddio wisgo'r wisg academaidd cywir ar gyfer eu seremoni. 

Gall graddedigion archebu gwisgoedd gan J Wippell & Co Ltd o flaen llaw*. Bydd archebion ar-lein ar gyfer Gorffennaf 2023 yn cau dydd Llun, Gorffennaf 3ydd am 5pm. Ar ôl yr amser hwn, byddwch chi'n gallu archebu gyda J Wippell & Co Ltd ar y diwrnod, am dâl ychwanegol o £5. 

Sut i Archebu

Cyn y Seremoni

Bydd y gwisgoedd/gŵn a archebwyd ar gael yn yr ystafell arwisgo yn Stiwdio Gerallt Jones, Adeilad Parry Williams (Adran Theatr, Ffilm a Theledu) cyn i'r seremoni ddechrau a dylid ei ddychwelyd yno ar ôl y seremoni. 

Bydd angen i chi gyflwyno cerdyn adnabod ffoto (ee Cerdyn Aber), pan fyddwch yn dymuno casglu eich gwisg/gŵn.  Bydd hefyd angen i chi gael mynediad i'ch negeseuon e-bost oddi wrth Wippell yn achosion prin le mae ymholiad gyda'ch archeb.

Dim ond ar ddiwrnod eich seremoni bydd y gwisgoedd/gynau ar gael.

  • Ar gyfer seremoni 10yb, casglwch rhwng 8.00yb - 9.15yb
  • Ar gyfer seremoni 1.30yp, casglwch rhwng 10.30yb-12.45yp
  • Ar gyfer seremoni 4.30yp, casglwch rhwng 1.30yp - 3.45yp

Bydd rhaid dychwelyd gwisgoedd/gynau i Stiwdio Gerallt Jones ar ddiwrnod eich seremoni. (Bydd yr amser yn cael ei gadarnhau pan fyddwch yn archebu.)

Sut i Wisgo

Ar gyfer cysur ac ymarferoldeb, argymhellir eich bod yn gwisgo siaced neu grys sydd â'r botymau hyd at y gwddf, gan fod hyn yn ei gwneud hi'n haws atodi'r cwfl dros eich gŵn.

* Sylwch, mae'r Brifysgol mewn perthynas fasnachol â J Wippell & Co Ltd ac yn derbyn comisiwn yn seiliedig ar y rhif o gynau â archebwyd. Mae hyn yn ein galluogi i redeg y seremonïau graddio heb gostau tocynnau.