Gŵn

Cyn y Seremoni

Bydd y gwisgoedd/gŵn a archebwyd ar gael yn yr ystafell arwisgo yn Stiwdio Gerallt Jones, Adeilad Parry Williams (Adran Theatr, Ffilm a Theledu) cyn i'r seremoni ddechrau a dylid ei ddychwelyd yno ar ôl y seremoni. 

Bydd angen i chi gyflwyno cerdyn adnabod ffoto (ee Cerdyn Aber), pan fyddwch yn dymuno casglu eich gwisg/gŵn.  Bydd hefyd angen i chi gael mynediad i'ch negeseuon e-bost oddi wrth Wippell yn achosion prin le mae ymholiad gyda'ch archeb.

Dim ond ar ddiwrnod eich seremoni bydd y gwisgoedd/gynau ar gael.

  • Ar gyfer seremoni 11am, casglwch o 8.15am
  • Ar gyfer seremoni 3pm, casglwch o 11.30am

Bydd rhaid dychwelyd gwisgoedd/gynau i Stiwdio Gerallt Jones erbyn 6.30pm ar ddiwrnod eich seremoni.

Sut i Wisgo

Ar gyfer cysur ac ymarferoldeb, argymhellir eich bod yn gwisgo siaced neu grys sydd â'r botymau hyd at y gwddf, gan fod hyn yn ei gwneud hi'n haws atodi'r cwfl dros eich gŵn.