Gŵn

Rhaid archebu gwisgoedd ymlaen llaw. Mae cyfnod archebu ar-lein ar gyfer Gorffennaf 2022 wedi'i ymestyn ac bellach yn cau ddydd Sul 26 Mehefin am 5pm. Ar ôl hyn, dim ond ar y diwrnod y bydd modd archebu gyda J Wippell & Co Ltd ar gael a chodir tâl ychwanegol o £5.

Sut i Archebu

Cyn y Seremoni

Bydd y gwisgoedd/gŵn a archebwyd ar gael yn yr ystafell arwisgo yn Stiwdio Gerallt Jones, Adeilad Parry Williams (Adran Theatr, Ffilm a Theledu) cyn i'r seremoni ddechrau a dylid ei ddychwelyd yno ar ôl y seremoni. 

Bydd angen i chi gyflwyno cerdyn adnabod ffoto (ee Cerdyn Aber), pan fyddwch yn dymuno casglu eich gwisg/gŵn.  Bydd hefyd angen i chi gael mynediad i'ch negeseuon e-bost oddi wrth Wippell yn achosion prin le mae ymholiad gyda'ch archeb.

Dim ond ar ddiwrnod eich seremoni bydd y gwisgoedd/gynau ar gael.

  • Ar gyfer seremoni 10yb, casglwch rhwng 8.00yb - 9.15yb
  • Ar gyfer seremoni 1.30yp, casglwch rhwng 10.30yb-12.45yp
  • Ar gyfer seremoni 4.30yp, casglwch rhwng 1.30yp - 3.45yp

Bydd rhaid dychwelyd gwisgoedd/gynau i Stiwdio Gerallt Jones ar ddiwrnod eich seremoni. (Bydd yr amser yn cael ei gadarnhau pan fyddwch yn archebu.)

Sut i Wisgo

Ar gyfer cysur ac ymarferoldeb, argymhellir eich bod yn gwisgo siaced neu grys sydd â'r botymau hyd at y gwddf, gan fod hyn yn ei gwneud hi'n haws atodi'r cwfl dros eich gŵn.