Canolfan Addysg Gofal Iechyd

Croeso i'r Ganolfan Addysg Gofal Iechyd ym Mhrifysgol Aberystwyth. Cartref i'r cyrsiau Nyrsio i Oedolion ac Iechyd Meddwl.

Mae'r rhaglen nyrsio ym Mhrifysgol Aberystwyth yn cynnig profiad dysgu penodol ac agos-atoch chi. Mae'r gymuned a'r amgylchedd lleol wedi ein cynorthwyo i siapio'r cwricwlwm.