Y Neuadd Fwyd

 

Y Neuadd Fwyd

 

 

 

 

 

Y Neuadd Fwyd yw ein bwyty nodedig sy’n llawn pethau blasus ar brif gampws y Brifysgol.

Gallwch fwyta, ymlacio, gweithio a chwrdd â ffrindiau yn y bwyty, sydd newydd gael ei adnewyddu. Lle di-alcohol.

Prisiau i fyfyrwyr yw’r holl brisiau sydd i’w gweld yn y Neuadd Fwyd.

 • Cewch greu eich brecwast eich hun o 8.30-11.00 o ddydd Llun i ddydd Gwener o £4.05
 • Prydau o’r cownter cinio poeth o ddydd Llun i ddydd Gwener 12.00-14.00.
 • £2.50 prydau rhesymol ar gael 7 diwrnod yr wythnos 12  tan amser cau.
 • Bwyd wedi’i goginio’n ffres o’r fwydlen 14.00-19.30 o ddydd Llun i ddydd Gwener a rhwng 12.00 a 18.00 ar ddydd Sadwrn a dydd Sul o £5.00
 • Dewis figan dyddiol
 • Bar Ramen
 • Cawl y dydd
 • Bar Salad Ffres
 • Darperir ar gyfer pob alergen a’r holl ofynion dietegol.

 

 

 

 

 

 

 

Siop Gofi Y Neuadd Fwyd

Mae siop goffi'r Neuadd Fwyd ar agor bob dydd 08.00-20.00 o ddydd Llun i ddydd Gwener a rhwng 11.00 a 18.00 ar ddydd Sadwrn a dydd Sul. Mae'n lle delfrydol i gwrdd, gweithio ac ymlacio naill ai yn yr ystafell haul neu yn y bythau newydd cyfforddus.

Prisiau i fyfyrwyr yw’r holl brisiau sydd i’w gweld yn y Neuadd Fwyd.

Mae'r siop goffi yn gwerthu coffi Starbucks ac yn cynnig coffi Cappuccino, Latté, Espresso a Frappuccino, ynghyd ag amrywiaeth o de a smwddis.

 Amrywiaeth eang o fwydydd a diodydd parod o £1.79 (Myffins brecwast, Pasteiod sawrus)

 • Cacennau ffres o £1.00
 • Tatws trwy’u crwyn
 • Amrywiaeth o Baninis, Brechdanau a Baguettes
 • Bargen o Bryd (Brechdan a diod o’ch dewis a naill ai ffrwyth, siocled, neu greision) o £3.20
 • Pethau melys

 

Cacennau

Bwyta i mewn neu fwyd i fynd, chi sy’n dewis.