TaMed Da a TaMed bach

 

TaMed Da

TaMed Da yw ein bwyty newydd cyffrous sydd wedi ennill gwobrau. Mae ar agor o amser brecwast - sy'n cynnwys ein brecwast Cymreig llawn ffres - tan amser swper.

8yb - 6:45yh o Ddydd Llun i Ddydd Gwener, 9yb - 2yh ar Ddydd Sul.

  • Bar Salad a Chawl
  • Y Prif gownter – gyda Phrydau Arbennig a Cherfdy Dyddiol
  • Y Theatr Goginio – Bwydydd Tsieineaidd, Indiaidd a Mediteranaidd
  • Prydau wedi’u coginio i’ch archeb

TaMed bach

Siop goffi drwyddedig TaMed bach sy'n gwerthu brand Starbucks Coffee. Cappuccino, Latté, Espresso, smwddis ffrwythau ffres, Frappé a rhai o'r cacennau mwyaf blasus sydd i'w cael ar y campws. Mae byrbrydau poeth ar gael hefyd , gan gynnwys tatws pob, paninis ynghyd â brechdanau a bageti.

Mae ar agor o 8yb - 7yh o Ddydd Llun i Ddydd Gwener a 9yb - 4yp ar ddydd Sadwrn a Dydd Sul!

  • Bwyta i mewn neu fynd â bwyd gyda chi
  • Bwydydd i’w Bachu – Dewis blasus o frechdanau, rholiau, iogyrtiau, byrbrydau a diodydd.
  • Pwdinau a chacennau dyddiol
  • Papurau newydd

Cacennau