Y Neuadd Fwyd

 

Y Neuadd Fwyd

 

 

 

 

 

Y neuadd fwyd yw ein bwyty cyffrous sydd wedi ennill gwobrau ac sydd wedi'i leoli ar brif gampws y brifysgol. 

Lle i fwyta, ymlacio a chwrdd â ffrindiau yn y bwyty sydd newydd gael ei adnewyddu.

 • Creu eich Brecwast eich hun o 08.00-11.00 o ddydd Llun i ddydd Gwener.
 • Ciniawau poeth o’r Cerfdy sydd wedi ennill gwobrau o ddydd Llun i ddydd Gwener 12.00-14.00.
 • Amrywiaeth o brydau bwyd stryd traddodiadol.
 • Prydau a ddewisir bob dydd o Nosh Nawr.
 • Bwydlen wedi'i choginio i archeb ar eich cyfer o 14.00-20.00 o ddydd Llun i ddydd Gwener a 12.00-18.00 dydd Sadwrn a dydd Sul. Yn ystod y tymor
 • Darperir ar gyfer pob alergen a gofynion dietegol.

 

 

 

 

Siop Gofi Y Neuadd Fwyd

 

Mae siop goffi'r Neuadd fwyd ar agor bob dydd rhwng 08.00-20.00 o ddydd Llun i ddydd Gwener. 10.00-17.00 dydd Sadwrn a dydd Sul. Mae'n lle delfrydol i gyfarfod, gweithio ac ymlacio naill ai yn yr ystafell wydr neu'r bythau bwrdd newydd cyfforddus.

Mae'r siop Goffi yn cynnwys coffi Starbucks gyda Cappuccino, Latté, Espresso, Frappuccino, ac mae amrywiaeth o de a smwddis ar gael.

Mae gennym ystod eang o gynhyrchion yn y dewis o fwyd a diodydd parod:

 • Myffins a Rholiau Brecwast wedi'u paratoi'n ddyddiol
 • Cacennau wedi'u paratoi'n ffres
 • Amrywiaeth o Beis/Pasteiod/Rholiau Selsig (Llysieuol a Fegan ar gael)
 • Dewis o lenwadau ar gyfer eich Ramen
 • Detholiad o lenwadau ar gyfer eich Tatws Trwy’u Crwyn
 • Amrywiaeth o Baninis, Brechdanau a Ffyn Bara
 • Cawl y dydd

Cacennau

Bwyta i mewn neu fwyd i fynd, chi sy’n dewis.