Datblygiadau newydd cyffroes ar safleoedd Gogerddan a Penglais.

Mae strategaeth ystadau IBERS yn allweddol ar gyfer cyflawni amcanion strategol y Sefydliad, gyda phrif amcan i fuddsoddi £25 miliwn dros y pum mlynedd nesaf  i ganolbwyntio gweithgareddau IBERS ar ddau gampws, sef Penglais a Gogerddan.

adeilad newydd Gogerddan adeilad newydd Gogerddan
Safle Gogerddan

Gogerddan: Yma fe leolir cyfleuster ffenomeg newydd a yn ganolbwynt Sefydliad ar gyfer Brîdio Planhigion Rhyngwladol, gan gynnwys labordai a llety i ymwelwyr academaidd â’r Sefydliad.
Fe fydd Gogerddan yn ganolbwynt  menter ar gyfer y Diwydiannau Amaeth, Bio-adnewyddol, a Thir.

adeilad newydd Penglais adeilad newydd Penglais
Safle Penglais

Penglais: Canolbwynt ymchil, ac addysgu ynghyd â ysgol graddedigion wedi ei lleoli mewn adnodd uchelgeisiol.

adeilad newydd Penglais adeilad newydd Penglais