Prifysgol Aberystwyth ac Age Cymru Ceredigion yn cynnig ‘MOT’ ffitrwydd am ddim i’r rheiny dros 60

14 Ebrill 2016

Ar Ddydd Mercher 20 Ebrill 2016 cynhelir 'gweithdy ffitrwydd gweithredol' di-dâl wedi ei anelu at bobl dros 60 oed yn y sir, gan wyddonwyr chwaraeon o Brifysgol Aberystwyth ynghyd â Age Cymru Ceredigion, er mwyn asesu eu gallu i gyflawni tasgau cyffredin.


Dyma’r trydydd tro i'r digwyddiad blynyddol gael ei gynnig, i’w gynnal rhwng 10:00-4:00 yn Adeilad Carwyn James ar gampws Penglais y Brifysgol.


 

Myfyrwyr o IBERS ym Mhrifysgol Aberystwyth yn helpu gyda gwaith i wella llwybrau

27 Ebrill 2016

Mae’r rhan terfynol o’r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy (CGHT) ar gyfer 2015/16 wedi cael ei gwblhau yn Llangeitho, gyda help myfyrwyr o IBERS ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Llwyddiant i IBERS yng Ngwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr

26 Ebrill 2016

Cafwyd noson lwyddiannus i staff IBERS yng Ngwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr (GDdAM) a gynhaliwyd ddydd Gwener ddiwethaf, 22 Ebrill .


Bellach yn eu pumed blwyddyn,  mae'r Gwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr (GDdAM) yn uchafbwynt yng nghalendr y Brifysgol, gan gydnabod aelodau staff, cynrychiolwyr myfyrwyr ac adrannau eithriadol mewn deg categori.

Cymdeithas Ddysgedig Cymru’n ethol Cymrodyr newydd o Aberystwyth

20 Ebrill 2016

Mae pedwar aelod a chyn aelod staff o Brifysgol Aberystwyth, ynghyd ag alumna wedi eu hurddo gan Gymdeithas Ddysgedig Cymru.

Dathlu rhagoriaeth mewn dysgu

04 Ebrill 2016

Canmoliaeth fawr i dri modiwl dysgu gan banel beirniadu Gwobrau Cwrs Eithriadol 2015-16.