IBERS yn dod yn ganolfan ragoriaeth ymchwil ffermio cynaliadwy

30 Mai 2023

Mae Athrofa y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) Prifysgol Aberystwyth yn ymuno â rhwydwaith ffermio cynaliadwy y Deyrnas Gyfunol o ganolfannau arloesi a ffermydd arddangos sy’n arwain y byd.

Hwb o £9.8 miliwn ar gyfer ymchwil cnydau IBERS yn Aberystwyth

26 Mai 2023

Mae Athrofa y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi derbyn hwb ariannol o £9.8 miliwn ar gyfer eu gwaith ar gnydau gwydn.

Hwb hanner miliwn i ymchwil cnydau deallusrwydd artiffisial yn Aberystwyth

22 Mehefin 2023

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi derbyn hwb o hanner miliwn o bunnau gan Lywodraeth y Deyrnas Gyfunol ar gyfer ymchwil i swyddogaeth deallusrwydd artiffisial mewn bridio cnydau.  


Mae’r prosiect, sy’n cael ei arwain gan wyddonwyr yn Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig, yn edrych ar sut mae’r dechnoleg yn gallu dethol y mathau gorau o fiscanthus i helpu i fynd i’r afael â newid hinsawdd.