Dr Joanne Walker

Dr Joanne Walker

Research Development Officer

IBERS

Manylion Cyswllt

Proffil

Ar ôl cwblhau PhD mewn Roboteg Deallus ym Mhrifysgol Aberystwyth enillodd Joanne gyllid gan yr EPSRC i fod yn Gyd-Archwilydd i weithio fel Cynorthwyydd Ymchwil ar brosiect dilynol i'w PhD. Yn dilyn y swydd ymchwil gweithiodd Joanne i'w chwmnïau ei hun - busnes e-fasnach a chwmni Cyfathrebu a Dylunio Rhyngrwyd - mae hi'n dal i fod yn Gyfarwyddwr ar y cwmnïau hyn ac yn gysylltiedig âu gwaith ond nid yw'n rhan o'u rhedeg o ddydd i ddydd. Mae Joanne wedi bod yn gweithio yn y Swyddfa Ymchwil ers mis Mai 2011.

Gwybodaeth Ychwanegol

Darparu cymorth ymchwil i academyddion ac ymchwilwyr yng Nghyfadran y Celfyddydau a'r Dyniaethau. * Darparu cymorth i staff academaidd wrth ddatblygu, ffurfio a pharatoi ceisiadau grant ymchwil * Monitro ffynonellau cyllid, canfod a hyrwyddo'n weithredol cyfleoedd ymchwil newydd * Gweithio gydag adrannau eraill ym Mhrifysgolion Aberystwyth a Bangor a sefydliadau ymchwil eraill lle ceir cyfleoedd i gonsortia cydweithredol.

Dysgu

Cyhoeddiadau

Walker, JH & Wilson, MS 2012, Endocrine Control for Task Distribution among Heterogeneous Robots. in A Martinoli, F Mondada, N Correll, G Mermoud, M Egerstedt, MA Hsieh, LE Parker & K Støy (eds), Distributed Autonomous Robotic Systems: The 10th International Symposium. vol. 83, Chapter 33, Distributed Autonomous Robotic Systems, vol. 83, Springer Nature, pp. 459-472. https://doi.org/10.1007/978-3-642-32723-0_33
Walker, JH & Wilson, MS 2011, 'Task Allocation for robots using inspiration from hormones', Adaptive Behavior, vol. 19, no. 3, pp. 208-224. https://doi.org/10.1177/1059712311408126
Burbidge, R, Walker, JH & Wilson, MS 2009, 'Grammatical evolution of a robot controller', 2009 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2009), United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 10 Oct 2009 - 15 Oct 2009 pp. 357-362. https://doi.org/10.1109/IROS.2009.5354411
Walker, J & Wilson, M 2008, 'A performance sensitive hormone-inspired system for task distribution amongst evolving robots', 2008 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 22 Sep 2008 - 26 Sep 2008 pp. 1293-1298. https://doi.org/10.1109/IROS.2008.4650951
Walker, JH, Garrett, SM & Wilson, MS 2006, 'The balance between initial training and lifelong adaptation in evolving robot controllers', IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B (Cybernetics), vol. 36, no. 2, pp. 423-432. https://doi.org/10.1109/TSMCB.2005.859082
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil