Dr Joanne Walker

Dr Joanne Walker

Research Development Officer

Manylion Cyswllt

Proffil

Ar ôl cwblhau PhD mewn Roboteg Deallus ym Mhrifysgol Aberystwyth enillodd Joanne gyllid gan yr EPSRC i fod yn Gyd-Archwilydd i weithio fel Cynorthwyydd Ymchwil ar brosiect dilynol i'w PhD. Yn dilyn y swydd ymchwil gweithiodd Joanne i'w chwmnïau ei hun - busnes e-fasnach a chwmni Cyfathrebu a Dylunio Rhyngrwyd - mae hi'n dal i fod yn Gyfarwyddwr ar y cwmnïau hyn ac yn gysylltiedig âu gwaith ond nid yw'n rhan o'u rhedeg o ddydd i ddydd. Mae Joanne wedi bod yn gweithio yn y Swyddfa Ymchwil ers mis Mai 2011.

Gwybodaeth Ychwanegol

Darparu cymorth ymchwil i academyddion ac ymchwilwyr yng Nghyfadran y Celfyddydau a'r Dyniaethau. * Darparu cymorth i staff academaidd wrth ddatblygu, ffurfio a pharatoi ceisiadau grant ymchwil * Monitro ffynonellau cyllid, canfod a hyrwyddo'n weithredol cyfleoedd ymchwil newydd * Gweithio gydag adrannau eraill ym Mhrifysgolion Aberystwyth a Bangor a sefydliadau ymchwil eraill lle ceir cyfleoedd i gonsortia cydweithredol.

Cyhoeddiadau

Endocrine Control for Task Distribution among Heterogeneous RobotsWalker, J. H. & Wilson, M. S. 2012 Distributed Autonomous Robotic Systems: The 10th International Symposium. Martinoli, A., Mondada, F., Correll, N., Mermoud, G., Egerstedt, M., Hsieh, M. A., Parker, L. E. & Støy, K. (eds.). Springer Nature, Vol. 83, p. 459-472 Chapter 33. (Distributed Autonomous Robotic Systems; vol. 83)
Task Allocation for robots using inspiration from hormonesWalker, J. H. & Wilson, M. S. 2011 In : Adaptive Behavior.19, 3, p. 208-22417 p.
Grammatical evolution of a robot controllerBurbidge, R., Walker, J. H. & Wilson, M. S. 2009 p. 357-362
A performance sensitive hormone-inspired system for task distribution amongst evolving robotsWalker, J. & Wilson, M. 2008 p. 1293-1298
The balance between initial training and lifelong adaptation in evolving robot controllersWalker, J. H., Garrett, S. M. & Wilson, M. S. 2006 In : IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B (Cybernetics).36, 2, p. 423-43210 p.
Evolving Controllers for Real Robots: A Survey of the LiteratureWalker, J. H., Garrett, S. M. & Wilson, M. S. 2003 In : Adaptive Behavior.11, 3, p. 179-203
Lifelong Evolution for Adaptive RobotsWalker, J. & Wilson, M. 2002 p. 984-
How Useful is Lifelong Evolution for RoboticsWalker, J. H. & Wilson, M. S. 2002 From animals to animats 7: Proceedings of the Seventh International Conference on Simulation of Adaptive Behavior. Hallam, B., Floreano, D., Meyer, J. & Hayes, G. (eds.). 1 ed.MIT Press, p. 347-3482 p.
Evolving mobile robot behaviours in simulation -- a comparisonWilson, M. S. & Walker, J. H. 2001 Proceedings of the 3rd annual British conference on autonomous mobile robotics and autonomous systems (TIMR'01).