Dr Kerrie Farrar

PhD

Dr Kerrie Farrar

Darllenydd

IBERS

Manylion Cyswllt

Proffil

Graddiais yn 1996 gyda gradd Gwyddorau Planhigion o Brifysgol Caeredin. Cefais PhD mewn Bioleg Moleciwlaidd Planhigion o Brifysgol Durham (2000) a threuliais dair blynedd (2000-2003) fel postdoc ym Mhrifysgol Aberystwyth. Rwyf wedi gweithio yn IGER/IBERS ers mis Ionawr 2004; fel postdoc (2004-2007), Cymrawd Llwybr Gyrfa Sefydliad BBSRC (2007-2013), arweinydd Grŵp Ymchwil Bioleg Cnydau Ynni (2011-2016), Arweinydd Thema ar gyfer Gwyddorau Amaethyddol a’r BioEconomi (2018-2022) ac fel arweinydd Rhaglen Strategol y Sefydliad ar gyfer Cnydau Gwydn (2023-presennol). Rwyf wedi bod yn Gymrawd y Gymdeithas Frenhinol Bioleg (FRSB) ers 2014.

Nod ymchwil yn fy labordy yw deall datblygiad planhigion a rhyngweithiadau microbau planhigion, gyda ffocws ar y glaswellt egni Miscanthus. Mae Miscanthus yn laswellt C4 lluosflwydd sy'n tyfu i uchder o sawl metr bob blwyddyn, hyd yn oed mewn hinsoddau tymherus, gan ddarparu cnwd biomas blynyddol am dros 15 mlynedd. Mae cynyddu cynnyrch biomas, o dan hinsawdd sy'n newid, yn hanfodol er mwyn disodli ynni sy'n seiliedig ar betrolewm, tanwyddau cludo hylif, a swmp-gemegau.

Gwybodaeth Ychwanegol

Cymerais ran yn rhaglen gyntaf Crwsibl Carbon UKERC/NESTA, ac wedi hynny sefydlu Crwsibl Cymru sydd wedi ennill gwobrau THE. Mae gennyf ddiddordeb personol mewn hyrwyddo amrywiaeth ymhlith y gymuned ymchwil, ac rwyf wedi bod yn Hyrwyddwr Cydraddoldeb Prifysgol Aberystwyth.
Rwy’n cyd-drefnu’r gweithdy Genomeg Glaswellt Bio-ynni yn y Gynhadledd Plant and Animal Genome Conference flynyddol.

Ymchwil

Mae ymchwil yn labordy Farrar yn canolbwyntio ar gynyddu cynnyrch biomas mewn cnydau ynni er mwyn disodli'r defnydd o danwydd ffosil, atafaelu carbon atmosfferig, ac yn y pen draw gyfrannu at liniaru newid yn yr hinsawdd. Er mwyn cyflawni hyn, mae dau brif faes ymchwil: Bioleg datblygiadol planhigion a geneteg a rhyngweithiadau planhigion-pridd-microb.

Arbenigeddau:

Cnydau biomas
Gweiriau lluosflwydd
Endoffytau bacteriol

http://www.resilientcrops.org/

http://www.miscanthusbreeding.org/miscanspeed.html

Cyhoeddiadau

Briones, MJI, Massey, A, Elias, DMO, McCalmont, JP, Farrar, K, Donnison, I & McNamara, NP 2023, 'Species selection determines carbon allocation and turnover in Miscanthus crops: Implications for biomass production and C sequestration', Science of the Total Environment, vol. 887, 164003. 10.1016/j.scitotenv.2023.164003
Farrar, K, Bridio cnydau i ymdopi â newid hinsawdd, 2021, Web publication/site.
De Vega, JJ, Peel, N, Purdy, SJ, Hawkins, S, Donnison, I, Dyer, S & Farrar, K 2021, 'Differential expression of starch and sucrose metabolic genes linked to varying biomass yield in Miscanthus hybrids', Biotechnology for Biofuels, vol. 14, no. 1, 98. 10.1186/s13068-021-01948-4
De Vega, J, Donnison, I, Dyer, S & Farrar, K 2021, 'Draft genome assembly of the biofuel grass crop Miscanthus sacchariflorus', F1000Research, vol. 10, 29. 10.12688/f1000research.44714.1
Mitros, T, Session, AM, James, BT, Wu, GA, Belaffif, MB, Clark, LV, Shu, S, Dong, H, Barling, A, Holmes, JR, Mattick, JE, Bredeson, JV, Liu, S, Farrar, K, Głowacka, K, Jeżowski, S, Barry, K, Chae, WB, Juvik, JA, Gifford, J, Oladeinde, A, Yamada, T, Grimwood, J, Putnam, NH, De Vega, J, Barth, S, Klaas, M, Hodkinson, T, Li, L, Jin, X, Peng, J, Yu, CY, Heo, K, Yoo, JH, Ghimire, BK, Donnison, IS, Schmutz, J, Hudson, ME, Sacks, EJ, Moose, SP, Swaminathan, K & Rokhsar, DS 2020, 'Genome biology of the paleotetraploid perennial biomass crop Miscanthus', Nature Communications, vol. 11, no. 1, 5442. 10.1038/s41467-020-18923-6
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil