Mr Rory Geoghegan

Mr Rory Geoghegan

Technegydd

Adran y Gwyddorau Bywyd

Manylion Cyswllt

Noder: Mae gwybodaeth ychwanegol neu manylach ar y fersiwn Saesneg o'r proffil hwn.

Cyhoeddiadau

Geyer, KK, Chalmers, IW, MacKintosh, ND, Hirst, JE, Geoghegan, R, Badets, M, Brophy, PM, Brehm, K & Hoffmann, KF 2013, 'Cytosine methylation is a conserved epigenetic feature found throughout the phylum Platyhelminthes', BMC Genomics, vol. 14, 462. 10.1186/1471-2164-14-462
Briers, RA, Cariss, HM, Geoghegan, R & Gee, JHR 2005, 'The lateral extent of the subsidy from an upland stream to riparian lycosid spiders', Ecography, vol. 28, no. 2, pp. 165-170. 10.1111/j.0906-7590.2005.04020.x
Briers, RA, Gee, JHR & Geoghegan, R 2004, 'Effects of the North Atlantic Oscillation on growth and phenology of stream insects', Ecography, vol. 27, no. 6, pp. 811-817. 10.1111/j.0906-7590.2004.04005.x
Briers, RA, Gee, JHR, Cariss, HM & Geoghegan, R 2004, 'Inter-population dispersal by adult stoneflies detected by stable isotope enrichment', Freshwater Biology, vol. 49, no. 4, pp. 425-431. 10.1111/j.1365-2427.2004.01198.x
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil