Gweld Y Byd

Dechreuwch Yma... Ewch Unrhyw Le

Gall ein myfyrwyr ehangu eu gorwelion trwy astudio dramor am semester yn rhai o'r prifysgolion gorau yn y byd. Mae hyn yn digwydd yn Blwyddyn 2. Gall lleoliadau cynnwys yr Unol Daliaethau, Awstralia, a Siapan, a hefyd Sbaen, yr Almaen, Twrci, a llawer eraill. Am fanylion gweler yma