Barn Ein Myfyrwyr

Rydym y gorau yng Nghymru ac yn deg uchaf y DU am fodlonrwydd myfyrwyr yn wleidyddiaeth, efo sgôr o 95% (NSS 2017). Mae hi'n hynod o bwysig i ddeall beth mae hi fel i astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth o safbwynt y myfyrwyr, felly dyma beth ddwedodd rhai o'n myfyrwyr amdanom ni:

 

Mae'r adran wedi fy narparu gyda dealltwriaeth newydd o'r byd o'n cwmpas, fel canlyniad o astudio modiwlau ar faterion fel globaleiddio a bywyd menywod yn y Trydydd Byd. Gan fod arbenigwyr yn gymaint o feysydd gwahanol du fewn yr adran, mae gwastad rhywun i ofyn am gymorth. Byddaf yn argymell astudio yn Aberystwyth i unrhywun. Hannah Mitchell

Darlithoedd gwych, adeilad grêt, cyd-fyfyrwyr bythgofiadwy! Matthew David Bold

Mae gennym yr adeilad a'r cyfleusterau orau ar gampws. Mae'r seminarau gwastad yn cynhyrchu trafodaethau ysgogol. Trefnir y gweithgareddau orau gan yr adran, gan gynnwys teithiau i Gynulliad Cenedlaethol Cymru lle darparir sgyrsiau efo weision sifil hŷn, rhaglennu cyfnewid ryngwladol a gemau argyfwng hynod o ddiddorol a cyffrous! Edward Silva

 Beth sy'n grêt am astudio Gwleidyddiaeth - yw'r rhyddid i ddewis yn union beth i astudio o ystâd eang o fodiwlau. Nid oes cwrs arall sydd efo cymaint o ryngweithio rhwng myfyrwyr. Emma Rammell

Dwi'n caru'r cwrs Gwleidyddiaeth Ryngwladol, oherwydd mae'n gwrs sy'n apelio i ystâd eang o bobl sy'n teithio o bob cornel y byd i astudio yn Aberystwyth. Fel canlyniad rydych yn cwrdd ag amrywiaeth o bobl sydd efo barn a safbwyntiau hollol amrywiol! Roxy Taylor

Mae'r cwrs yn berffaith i'r rhai, fel fi, sydd eisiau gwybod mwy amdano sut mae gwleidyddiaeth yn gweithio ar draws y byd. Ryan Hunter

 

 

 

Beth sy'n sefyll allan i mi amdano'r adran yw'r rhagoriaeth yn y meysydd dysgu ac ymchwil, ar amgylchedd y mae'r adran yn darparu sy'n hybu diddordeb a dealltwriaeth eu myfyrwyr. Y mae'r staff yn arbenigwyr yn y meysydd, ac mae'r myfyrwyr yn frwdfrydig amdano'i phwnc, fel canlyniad mae'r seminarau yn hynod o bleserus a diddorol. Matthew Caffe


Dwi'n caru'r cyfle i archwilio pynciau sydd o ddiddordeb personol i mi. Mae'r seminarau yn dda iawn - efo trafodaethau amrywiol a graff, sy'n helpu i ddatblygu syniadau fy hun, proses hynod o bwysig wrth geisio gwella canlyniadau arholiadau a thraethodau! Adam Curtis