Newyddion a Digwyddiadau

Am y diweddaraf am ein systemau a'n gwasanaethau, ewch i'r Blog Diweddariadau Gwasanaethau GG

Peiriannau argraffu-copïo newydd

13/06/2024

O’r wythnos sy’n cychwyn 17 Mehefin bydd y Gwaaanaethau Gwybodaeth yn gweithio gyda Ricoh i ddarparu peiriannau argraffu-copïo newydd yn lle’r hen ddyfeisiau. Bydd yn gwaith hwn yn cymryd tua pythefnos i’w gwblhau ac ni ellir defnyddio dyfeisiau unigol am 30 munud tra maent yn cael eu cyflunio. Ar wahân i hynny ni fydd unrhyw anghyfleustra i ddefnyddwyr.

Amnewid ApAber

06/06/2024

Bydd Porth Myfyrwyr newydd yn disodli ApAber fel ein porth ar-lein i’r holl fyfyrwyr ym mis Gorffennaf. Mae'r holl ddolenni sydd wedi bod ar gael drwy ApAber bellach ar gael yma ac rydym wedi ychwanegu dolenni a gwybodaeth ychwanegol i ddod â phopeth at ei gilydd mewn un lle. 

https://prifysgolaber.sharepoint.com/sites/StudentHub/SitePages/cy/Home.aspx

Amhariad ar Uwchraddio Rhwydweithiau Mis Mehefin a Mis Gorffennaf

22/05/2024

Mae angen gwneud y gwaith hwn i ddod ag offer rhwydwaith cyflymder uchel newydd i mewn ac i ad-drefnu’r dyfeisiau rhwydwaith er mwyn iddynt weithio gyda'r caledwedd hwn. 

4 Mehefin – 07:00 o'r gloch i 10:00 o'r gloch – Hanner uchaf Campws Penglais (Hugh Owen/Canolfan y Celfyddydau/Parry Williams/Pen uchaf y neuaddau preswyl ar y Campws,  ac ati) 

6 Mehefin – 08:00 o'r gloch i 11:00 o'r gloch – PJM

11 Mehefin – 07:00 o'r gloch i 10:00 o'r gloch – Newidiadau llwybro sy'n effeithio ar y campws cyfan.

13 Mehefin – 08:00 o'r gloch i 11:00 o'r gloch – Fferm Penglais

18 Mehefin – 07:00 o'r gloch i 10:00 o'r gloch – Hanner isaf Penglais (Gwyddorau Ffisegol/Adeilad Llandinam/Ed Llwyd, ac ati)

20 Mehefin – 08:00 i 11:00 o'r gloch – Campws Gogerddan

4 Gorffennaf – 08:00 i 11:00 o'r gloch – Cael gwared hen offer

6 Gorffennaf – 08:00 i 11:00 o'r gloch – Cael gwared hen offer

Mae’r cyfnod cynnal a chadw yn eang er mwyn rhoi cyfle i gynnal profion, ac amser i ddychwelyd i gyflwr blaenorol os byddwn yn dod o hyd i unrhyw broblemau.

Digwyddiad Rhannu Arfer Dda - Rhagoriaeth Academaidd

05/06/2024

Bydd Prifysgol Aberystwyth yn cynnal Digwyddiad Rhannu Arfer Da - Rhagoriaeth Academaidd am ddau ddiwrnod ar yr 2ail (wyneb yn wyneb) a’r 3ydd (ar-lein) Gorffennaf 2024.
Cofrestru ar agor nawr.
Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal trwy gyfrwng y Gymraeg yn unig.
Cliciwch yma am y rhaglen am y digwyddiad a fwy o wybodaeth.

Cyrsiau Ultra wedi'u creu yn barod ar gyfer Blwyddyn Academaidd 2024-25

03/06/2024

Mae cyrsiau Blackboard Ultra ar gyfer y flwyddyn academaidd 2024-25 wedi cael eu creu ac maent ar gael i staff. Ni fydd myfyrwyr yn gallu gweld y cyrsiau na’u cynnwys nes eu bod wedi cwblhau’r cofrestru.

Gweler ein postiad blog am ragor o wybodaeth, gan gynnwys: 

  1. Diweddariadau i dempledi 
  2. Cynorthwyydd Dylunio DA Blackboard 
  3. Olrhain Cynnydd 
  4. Cofrestr y cwrs 

Os oes gennych gwestiynau am ddefnyddio Blackboard Ultra gweler ein canllaw Blackboard i staff

Rhwydwaith mewn perygl 10/6/2024 22:00 - 11/06/2024 06:00

29/05/2024

Oherwydd gwaith cynnal a chadw anghenrheidiol gan gyflewnwyr allanol fe fydd rhwydwaith Prifysgol Aberystwyth mewn perygl dros nos yn ystod y cyfnod canlynol:

O: 10/6/2024 22:00
Tan: 11/06/2024 06:00

Mae'r tebygolrwydd o fethu a chael mynediad i'r rhwydwaith yn ystod y cyfnod yma yn isel.

Oriau agor Llyfrgell Hugh Owen dros yr haf

14/05/2024

Oes gennych chi gynlluniau astudio neu ymchwilio yn Aber yr haf hwn?

Bydd Llyfrgell Hugh Owen ar agor drwy gydol mis Mehefin a mis Gorffennaf rhwng 8.30am a 10pm 7 diwrnod yr wythnos. 

Ym mis Awst bydd Llyfrgell Hugh Owen ar agor rhwng 8.30am a 5.30pm Dydd Llun - Dydd Gwener.

Gallwch wirio oriau agor Llyfrgell Hugh Owen a Llyfrgell y Gwyddorau Ffisegol ar-lein yma: https://www.aber.ac.uk/cy/is/about/opening-hours/

A ydych yn graddio? Beth sy'n digwydd nesaf

02/05/2024

Os ydych chi yn ein gadael yr haf hwn, efallai eich bod chi'n meddwl tybed beth sydd angen ichi ei wneud nesaf.

Yn gyntaf, dychwelwch eich holl fenthyciadau llyfrgell (dyma sut).

Wedyn, dyma ambell Gwestiwn Cyffredin defnyddiol a ddylai ateb eich holl gwestiynau!

Os oes gennych unrhyw gwestiwn arall neu unrhyw broblem, cysylltwch â ni ar gg@aber.ac.uk 

Llongyfarchiadau!