Newyddion a Digwyddiadau

Newyddion

Problemau gyda Blackboard 24/9/17Problemau gyda Blackboard 24/9/17

24/09/2017

Mae'r broblemau wrth ddefnyddio Blackboard wedi'i ddatrys. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

Carelau astudio ar gael i Uwchraddedigion Ymchwil yn Llyfrgell Hugh OwenCarelau astudio ar gael i Uwchraddedigion Ymchwil yn Llyfrgell Hugh Owen

23/09/2017

Mae nifer cyfyngedig o garelau astudio ar gael ar Lawr F yn Llyfrgell Hugh Owen i uwchraddedigion ymchwil sydd angen lle i wneud defnydd helaeth o ddeunyddiau’r llyfrgell. Ni chodir tâl am ddefnyddio’r carrel a gellir ei archebu am flwyddyn (1 Medi 2017-31 Awst 2018). Galwch heibio’r Ddesg Ymholiadau ar Lawr E yn Llyfrgell Hugh Owen am ragor o wybodaeth neu ewch i  https://www.aber.ac.uk/cy/is/library/carrels/

Gwasanaethau Gwybodaeth yn croesawu myfyrwyr sy'n dychwelyd a newydd!Gwasanaethau Gwybodaeth yn croesawu myfyrwyr sy'n dychwelyd a newydd!

22/09/2017

Gall myfyrwyr mewn Neuaddau Preswyl a llwythwyd llun Cerdyn Aber cyn 8.30 ar ddydd Gwener 22 Medi casglu eu cardiau o'r Neuadd Fawr, Canolfan Celfyddydau Aberystwyth. Gall unrhyw fyfyrwyr eraill gasglu eu Cerdyn Aber o’r Llyfrgell Hugh Owen. I gael help mewn actifadu eich e-bost ac i gysylltu'ch dyfeisiau i Rwydwaith y Brifysgol, ewch i Ddesg Ymholiad Lefel E yn y Llyfrgell Hugh Owen. Rydym hefyd yn cynnig teithiau Llyfrgell i bob myfyriwr newydd ac sy’n dychwelyd o ddydd Sadwrn 23 Medi ymlaen. Mae rhagor o wybodaeth am ein holl wasanaethau ar: https://www.aber.ac.uk/cy/is/help/ug/welcome/

Dod o hyd i'r fynedfa newydd y llyfrgell Hugh OwenDod o hyd i'r fynedfa newydd y llyfrgell Hugh Owen

22/09/2017

Mae Lefel D Llyfrgell Hugh Owen ar hyn o bryd yn mynd drwy adnewyddu. Cadwch i fyny yma gydag ein blog sy'n rhoi diweddariadau rheolaidd ar y newidiadau a chynnydd i'r prosiect.

Wedi methu mynd ar daith o'r llyfrgell a dal eisiau cyfle i ennill credyd Cerdyn AberWedi methu mynd ar daith o'r llyfrgell a dal eisiau cyfle i ennill credyd Cerdyn Aber

22/09/2017

Dewch i ddarganfod sut i ddod o hyd i’ch llyfrau, i ddysgu sut i ddefnyddio argraffyddion a’r gwasanaeth hunan-fenthyca, a sut i dalu am gredyd argraffyddion yn ogystal â dysgu mwyn am y rychwant eang o wasanaethau ac adnoddau yn y llyfrgell i’ch helpu gyda’ch astudiaethau. Ceir teithiau o amgylch Llyfrgell Hugh Owen bob dydd o'r dydd Sadwrn 23 Medi a dydd Gwener 29 Medi ac wedyn trwy'r amser cinio ddydd Mercher. Dewch i ddysgu mwy am eich llyfrgell. Ar gyfer pob myfyriwr sydd naill ai newydd gychwyn neu sydd wedi bod yma ers tro.
https://www.aber.ac.uk/cy/is/help/ug/welcome/#talk

Gwasanaethau gweithdy Problemau gyda'ch gliniadur? Gwasanaethau gweithdy Problemau gyda'ch gliniadur?

19/09/2017

Asesiad diagnostig rhad ac am ddim ar gael gan dîm profiadol o dechnegwyr o’r Gwasanaethau Gwybodaeth. Gallant ddarparu gwasanaethau cynnal a chadw ac atgyweirio ar gyfer cyfrifiaduron, gliniaduron a pherifferolion personol myfyrwyr sy’n defnyddio systemau gweithredu Windows ac Apple. Ceir rhagor o wybodaeth ar http://www.aber.ac.uk/cy/is/computers/repairs/

Gwasanaethau Gwybodaeth: un rhif PIN yn llai i'w gofio!Gwasanaethau Gwybodaeth: un rhif PIN yn llai i'w gofio!

14/09/2017

Mae hi bellach yn haws nag erioed i fenthyca llyfrau a DVDiau yn ein llyfrgelloedd. Ni fydd ein peiriannau hunan-fenthyca bellach yn gofyn i chi roi eich rhif PIN llyfrgell er mwyn cael benthyca llyfrau. Gallwch hefyd ddefnyddio eich cerdyn wrth unrhyw argraffydd i fewngofnodi’n syth.

Newid i oriau agor Ystafell Gyfrifiadur C66Newid i oriau agor Ystafell Gyfrifiadur C66

20/09/2017

Mae oriau agor Ystafell Gyfrifiadur C66 wedi newid o 24/7 i oriau agor adeilad Hugh Owen. Mae Llyfrgell Hugh Owen ar agor 24/7 yn ystod y tymor ac yn darparu 140 o gyfrifiaduron yn ogystal ag argraffyddion.

Mae'r cwota ar gyfer storfa ffeiliau personol (gyriant M) wedi ei gynyddu i 4GBMae'r cwota ar gyfer storfa ffeiliau personol (gyriant M) wedi ei gynyddu i 4GB

04/09/2017

Gall bob defnyddiwr cyfrif ym Mhrifysgol Aberystwyth storio dogfennau, delweddau a ffeiliau eraill ar storfa ffeiliau bersonol ar rwydwaith y Brifysgol, a elwir yn yriant M yn aml. 

O hyn ymlaen, mae’r gofod ar y storfa wedi ei gynyddu o 2GB i 4GB ar gyfer pob defnyddiwr.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am y storfa ffeiliau personol yn ein Cwestiynau Cyffredin.

Gweithio'n gallach: Sgiliau Astudio ar gyfer myfyrwyr. Cofrestrwch yn awr! Gweithio'n gallach: Sgiliau Astudio ar gyfer myfyrwyr. Cofrestrwch yn awr!

21/09/2017

Gweler rhaglen cwrs Sgiliau Ysgrifennu, Cyfathrebu a Gwybodaeth i Israddedigion a chofrestrwch ar lein: http://jump.aber.ac.uk/?hqttt

Darllenwch y diweddaraf o blog ailwampio'r Llyfrgell!Darllenwch y diweddaraf o blog ailwampio'r Llyfrgell!

12/06/2017

Fel y gwyddoch mai'n siwr, mae Lefel D Llyfrgell Hugh Owen ar hyn o bryd yn mynd drwy adnewyddu. Cadwch i fyny yma gydag ein blog sy'n rhoi diweddariadau rheolaidd ar y newidiadau a chynnydd i'r prosiect.

Amharu ar y Gwasanaethau TGCh ar foreau MawrthAmharu ar y Gwasanaethau TGCh ar foreau Mawrth

28/06/2017

Noder os gwelwch yn dda bod Gwasanaethau Gwybodaeth yn ymgymryd â gwaith cynnal a chadw hanfodol ar ein Gwasanaethau TGCh ar foreau Mawrth. Mae mynediad i'r holl wasanaethau, gan gynnwys e-bost a mynediad i'r we, yn cael eu hystyried "Mewn Perygl" rhwng 7:00-10:00. Ceir rhagor o wybodaeth ar: https://faqs.aber.ac.uk/94 Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.

Gochelwch rhag negeseuon e-bost sgam a gwe-rwydoGochelwch rhag negeseuon e-bost sgam a gwe-rwydo

28/06/2017

Byddwch ar eich gwyliadwriaeth am e-byst sgam a gwe-rwydo y gallech eu derbyn drwy eich cyfrif e-bost Prifysgol Aberystwyth. Mae e-byst gwe-rwydo yn e-byst sy’n ceisio eich twyllo i ddarparu manylion personol megis rhifau eich cyfrif banc, cyfrineiriau a rhifau cerdyn credyd. Am gyngor ar sut i wahaniaethu rhwng e-byst dilys ac e-byst gwe-rwydo, gweler: https://faqs.aber.ac.uk/394