Newyddion a Digwyddiadau

Newyddion

Cyfle i ennill £5 o gredyd ar eich Cerdyn Aber trwy roi eich barn i ni am y gofod yn Llyfrgell Hugh OwenCyfle i ennill £5 o gredyd ar eich Cerdyn Aber trwy roi eich barn i ni am y gofod yn Llyfrgell Hugh Owen

16/10/2018

Helpwch ni i allu datblygu’r gofodau llyfrgell yn Llyfrgell Hugh Owen ymhellach drwy lenwi’r arolwg 5-munud hwn ar eich defnydd o’r llyfrgell: 

https://aber.onlinesurveys.ac.uk/holspacecym

Mae mynediad i Drama Online yn broblematig ar hyn o brydMae mynediad i Drama Online yn broblematig ar hyn o bryd

16/10/2018

Mae mynediad i Drama Online yn broblematig ar brydiau oherwydd problem gyda dilysu i’r platfform. Os yw’r platfform yn darfod gweithio ar unrhyw bwynt: 1) dileuwch eich Cwcis & chaewch y porwr gwe 2) agorwch porwr gwe newydd 3) mewngofnodwch i Primo 4) ceisiwch gael at y cynnwys unwaith eto

Rydym wrthi’n gweithio i ddatrys y broblem. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

Cyfrifiaduron newydd ym mhob ystafell ddysgu ar yr amserlen ganolog, ystafelloedd cyfrifiadur a llyfrgelloeddCyfrifiaduron newydd ym mhob ystafell ddysgu ar yr amserlen ganolog, ystafelloedd cyfrifiadur a llyfrgelloedd

15/10/2018

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth wedi buddsoddi £500k ar gyfrifiaduron newydd ac maent wedi'u eInformatiou gosod yn mhob ystafell ddysgu ar yr amserlen ganolog, ystafelloedd cyfrifiadur a llyfrgelloeddyn ystod gwyliau'r haf 2018.

Fel rhan o'r gwaith hwn, crewyd ystafell gyfrifiadur newydd yn adeilad IBERS (ystafell 0.32), a crewyd ystafell ddysgu newydd yn y Ganolfan Ddelweddu

Sut mae cyflwyno eich aseiniad ar Blackboard?Sut mae cyflwyno eich aseiniad ar Blackboard?

15/10/2018

Os nad ydych yn siwr sut i gyflwyno eich aseiniad ar Blackboard, edrychwch ar y Cwestiynau Cyffredin E-Ddysgu!

Ar gyfer aseiniadau Turnitin: https://faqs.aber.ac.uk/index.php?id=524

Ar gyfer aseiniadau Blackboard: https://faqs.aber.ac.uk/index.php?id=2601

Beth yw’r gwahaniaeth rhwng aseiniadau Turnitin a Blackboard?

Ydy'r llyfrau yr ydych eu heisiau ar fenthyg?Ydy'r llyfrau yr ydych eu heisiau ar fenthyg?

24/09/2018

Gwnewch gais amdanynt ar-lein drwy Primo, catalog y llyfrgell a byddant yn cael eu dychwelyd o fewn 7 diwrnod. Byddwn yn rhoi gwybod i chi pan fyddant ar gael i chi https://faqs.aber.ac.uk/814

Hanfodion brecwast! Coffi a croissant am ddim a chymorth ar gyfer eich aseiniadau ar yr un amser!Hanfodion brecwast! Coffi a croissant am ddim a chymorth ar gyfer eich aseiniadau ar yr un amser!

03/10/2018

Dewch a mwg chi'ch hun a mwynhewch ddiod poeth a croissant tra'n dod o hyd i bethau ar gyfer eich aseiniadau!

Pryd? Dydd Mercher 8:15yb i 8:45yb

Ble? Ystafell Astudio GrwpLlyfrgell Hugh Owen

Sesiynau

 • 10.10.18 Rhestrau darllen
 • 17.10.18 Primo
 • 24.10.18 E-lyfrau
 • 31.10.18 Erthyglau mewn cyfnodolion
 • 07.11.18 Newyddion ffug
 • 14.11.18 Sut i gyfeirio
 • 21.11.18 Meddalwedd ar gyfer cyfeirio

Am rhagor o wybodaeth cysylltwch â'ch Llyfrgellwyr Pwnc: acastaff@aber.ac.uk 01970 621896

Cofiwch ofalu eich bod yn defnyddio rhwydwaith Prifysgol Aberystwyth mewn ffordd gyfreithiolCofiwch ofalu eich bod yn defnyddio rhwydwaith Prifysgol Aberystwyth mewn ffordd gyfreithiol

12/10/2018

Ar hyn o bryd mae cyfreithwyr yn cysylltu â’r Brifysgol yn ddyddiol ynglyn â’r ffaith fod myfyrwyr unigol yn lawrlwytho ffilmiau, rhaglenni teledu a gemau (trwy ddefnyddio BitTorrent ac ati). Rhaid eich atgoffa eich bod wrth ddefnyddio rhwydwaith Prifysgol Aberystwyth wedi eich rhwymo gan Reoliadau, Polisïau a Chanllawiau Gwasanaethau Gwybodaeth sy’n cynnwys deddfwriaeth hawlfraint. Eich cyfrifoldeb chi’n bersonol yw sicrhau nad ydych yn torri’r deddfau hyn. Efallai y bydd yn rhaid i ni gymryd camau disgyblaethol yn rhan o’r gweithredu disgwyliedig yn erbyn y rhai sy’n tramgwyddo’n erbyn rheoliadau rhwydwaith, yn torri rheolau hawlfraint ac yn eu rhoi eu hunain â’r brifysgol mewn sefyllfa lle gellid cymryd camau cyfreithiol yn eu herbyn.

Os byddwn yn derbyn cwyn, bydd mynediad i’r rhyngrwyd yn cael ei atal ar unwaith. Os ydych yn lawrlwytho deunydd yn anghyfreithlon, cofiwch BOD modd eich canfod ac y GELLIR eich adnabod fel unigolyn. Os oes gennych gwestiynau cofiwch gysylltu â gg@aber.ac.uk.

Angen argraffu dogfen ar rwydwaith y brifysgol o'ch gliniadur neu'ch cyfrifiadur?Angen argraffu dogfen ar rwydwaith y brifysgol o'ch gliniadur neu'ch cyfrifiadur?

11/10/2018

Edrychwch ar ein canllawiau fesul cam ar ein Cwestiynau Cyffredin: Sut ydw i'n cysylltu â'r argraffwyr canolog?

Microsoft Office am ddim i holl fyfyrwyr Aber!Microsoft Office am ddim i holl fyfyrwyr Aber!

09/10/2018

Tra eich bod yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth, mae modd i chi lawrlwytho Microsoft Office am ddim drwy eich cyfrif office 365.

Sut? Dyma’r cyfarwyddiadau: https://faqs.aber.ac.uk/1391

Oes gennych gwestiwn am ddefnyddio'r llyfrgell neu'r gwasanaethau cyfrifiadurol? Oes gennych gwestiwn am ddefnyddio'r llyfrgell neu'r gwasanaethau cyfrifiadurol?

10/10/2018

Chwiliwch ar safle Cwestiynau a Holir yn Aml (CHA) y Gwasanaethau Gwybodaeth ar: https://faqs.aber.ac.uk/

Cyfarfodydd wythnosol Llyfrgellydd pwnc ar gyfer myfyrwyr IBERSCyfarfodydd wythnosol Llyfrgellydd pwnc ar gyfer myfyrwyr IBERS

05/10/2018

Myfyrwyr Athrofa y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS): dewch draw i gwrdd â'ch Llyfrgellydd Pwnc, Non, i drafod sut i ddod o hyd i adnoddau’r Llyfrgell ar gyfer eich traethodau a mwy! Bydd y cyfarfodydd wythnosol yn dechrau dydd Iau, 11 Hydref rhwng 10.00-11.30yb yn IBERbach.

Ddim yn siwr sut mae dod o hyd i lyfr yn y llyfrgell? Mae gennym fideo i chi!Ddim yn siwr sut mae dod o hyd i lyfr yn y llyfrgell? Mae gennym fideo i chi!

02/10/2018

Gwyliwch fideo byr yn dangos sut i ddod o hyd i lyfr o’ch Rhestr Ddarllen yn Llyfrgell Hugh Owen: https://www.youtube.com/watch?v=b3WvaIaROkk

Gallwch hefyd wylio fideo o daith o’r llyfrgell yn egluro pa adnoddau sydd ar bob llawr: https://www.youtube.com/watch?v=4zQR14CnNDo

Os ydych chi’n dal i fod yn ansicr am unrhyw beth, dewch i’r llyfrgell a byddwn yn barod i helpu.

 

Cyfarfodydd wythnosol llyfrgellydd pwnc ar gyfer myfyrwyr Gwleidyddiaeth RyngwladolCyfarfodydd wythnosol llyfrgellydd pwnc ar gyfer myfyrwyr Gwleidyddiaeth Ryngwladol

02/10/2018

Myfyrwyr Gwleidyddiaeth Ryngwladol, dewch draw i gwrdd â'ch llyfrgellydd pwnc Simon i drafod am ddod o hyd i adnoddau ar gyfer eich traethodau! Roedd cyfarfodydd wythnosol yn dechrau ddydd Mawrth 3ydd Hydref am 11.30 tan 12.30 ym mhrif lobi Gwleidyddiaeth Ryngwladol. https://www.aber.ac.uk/cy/is/library-services/subject/interpol/

Ymunwch â'n tudalennau Gweplyfr, Trydar a gwasanaeth Newyddion GG i gadw i fyny efo newyddion Gwasanaethau GwybodaeYmunwch â'n tudalennau Gweplyfr, Trydar a gwasanaeth Newyddion GG i gadw i fyny efo newyddion Gwasanaethau Gwybodae

01/10/2018

Paid â cholli allan – er mwyn derbyn newyddion cyfredol, y diweddaraf am ein gwasanaethau a chynigion gwasanaethau GG, ymunwch â'n tudalennau Gweplyfr, Trydar a gwasanaeth Newyddion GG.

LibGuides: Darganfyddwch Wybodaeth am Eich PwncLibGuides: Darganfyddwch Wybodaeth am Eich Pwnc

25/09/2018

Oeddech chi'n gwybod bod gan y Llyfrgell ganllawiau pwnc all eich helpu i ddod o hyd i wybodaeth ar gyfer eich astudiaethau? Gyda LibGuides, gallwch ddarganfod gwybodaeth am adnoddau electronig, llyfrau ac e-lyfrau, cronfeydd data allweddol a llawer mwy...

Mae croeso i chi bori trwy ein canllawiau ac os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â'ch Llyfrgellydd Pwnc neu'r tîm Cysylltiadau Academaidd.

Mur gwarchod newydd ar gyfer rhwydwaith PAMur gwarchod newydd ar gyfer rhwydwaith PA

01/10/2018

Rydym wedi gosod mur gwarchod newydd ar rhwydwaith PA i wella diogelwch a darparu nodweddion rheolaeth ychwanegol. Mae hyn yn cynnwys y gallu i adnabod rhaglenni unigol, eu swyddogaethau a'u hymddygiad.

Mae'r swyddogaeth hon wedi ein galluogi i weithredu polisi diogelwch newydd ar y rhwydwaith myfyrwyr. Bydd y mur gwarchod nawr yn caniatáu i raglenni hysbys a di-fais gael mynediad i'r rhyngrwyd

Ni fydd angen i chi agor porth yn y mur gwarchod i'ch rhaglenni gweithio yn y dyfodol ac nid yw'r dudalen we ar gyfer agor porth mur gwarchod bellach ar gael. Os oes gennych unrhyw broblemau gyda rhaglenni unigol, cysylltwch â gg@aber.ac.uk.

Yn ogystal â hyn, mae'r cap cwota lawr lwytho 24 awr wedi cael ei ddileu ond mi fydd y rhwydwaith yn parhau i gael ei fonitro am ddefnydd gormodol.

Gweithio'n gallach: Sgiliau Astudio ar gyfer myfyrwyr. Cofrestrwch yn awr! Gweithio'n gallach: Sgiliau Astudio ar gyfer myfyrwyr. Cofrestrwch yn awr!

27/09/2018

Gweler rhaglen cwrs Sgiliau Ysgrifennu, Cyfathrebu a Gwybodaeth i Israddedigion a chofrestrwch ar lein: https://jump.aber.ac.uk/?dkhpt

Newidiadau i sut mae llyfrau yn cael eu benthyca o lyfrgell y brifysgolNewidiadau i sut mae llyfrau yn cael eu benthyca o lyfrgell y brifysgol

28/09/2018

Er mwyn darparu gwasanaeth mwy hyblyg, mwy ymatebol a thecach i'r defnyddywr, bydd llyfrgell y brifysgol, wrth weithio gydag Undeb y Myfyrwyr, yn newid sut mae llyfrau yn cael eu benthyca o 24 Medi 2018. https://www.aber.ac.uk/cy/is/library-services/borrowing/

Bydd 3 prif newid yn dod i rym:

 • gallwch benthyca'r rhan fwyaf o lyfrau am wythnos, ac fe fydd y rhain yn cael eu adnewyddu yn awtomatig bob wythnos naill ai tan bod defnyddiwr arall eisiau'r llyfr, neu tan fydd yr llyfr wedi bod ar fenthyg am 6 mis.
 • Ni fyddwch yn cael dirwy oni bai nad ydych yn dychwelyd llyfr â adelwir gan ddefnyddiwr arall, neu os nad ydych yn dychwelyd yr llyfr i'r llyfrgell ar ôl 6 mis.
 • Bydd holl staff a myfyrwyr y Brifysgol yn medru benthyca hyd at 40 llyfr ar un amser p'un ai eu bod yn is-fyfyrwyr, ôl-raddedigion neu staff.

Y manteision yw:

 • cael un cyfnod benthyca 1 wythnos yn hytrach na chyfnodau benthyca pythefnos, 3 diwrnod a 24 awr, gan wneud hi'n haws benthyca llyfrau, a llai tebygol o dderbyn dirwy.
 • Nid oes angen dychwelyd llyfr oni bai bod defnyddiwr arall ei angen
 • symleiddio'r rheolau ynglyn â faint o lyfrau y gellir eu benthyca, gan osgoi cymhlethdod diangen
 • sicrhau cydraddoldeb mynediad a chysondeb i'n defnyddwyr

Ymunwch â thaith o'r llyfrgell am gyfle i ennill credyd Cerdyn Aber!Ymunwch â thaith o'r llyfrgell am gyfle i ennill credyd Cerdyn Aber!

21/09/2018

Dewch i ddarganfod sut i ddod o hyd i’ch llyfrau, i ddysgu sut i ddefnyddio argraffyddion a pheiriannau hunan-fenthyca, yn ogystal â dysgu mwyn am y rychwant eang o wasanaethau ac adnoddau sydd ar gael yn y llyfrgell i’ch helpu gyda’ch astudiaethau.

Ceir teithiau o amgylch Llyfrgell Hugh Owen bob dydd o'r dydd Sadwrn 22ain Medi tan ddydd Gwener 28ain Medi ac wedyn trwy'r amser cinio ddydd Mercher am 12 hanner dydd ac 1yp.

Dewch i ddysgu mwy am eich llyfrgell. Ar gyfer myfyrwyr sydd naill ai newydd gychwyn neu sydd wedi bod yma ers tro. https://www.aber.ac.uk/cy/is/help/ug/welcome/#talk

Cysylltiad diwifr newydd wedi'i osod ar gyfer consolau gemau a dyfeisiau eraill sy'n methu â chysyll ag EduroamCysylltiad diwifr newydd wedi'i osod ar gyfer consolau gemau a dyfeisiau eraill sy'n methu â chysyll ag Eduroam

26/09/2018

Eduroam yw’r prif rwydwaith diwifr ar gyfer cysylltu dyfeisiau safonol megis ffonau, gliniaduron, dyfeisiau rhwydwaith â rhwydwaith y Brifysgol. Ar gyfer y dyfeisiau hynny sy’n methu â chysylltu ag eduroam megis consolau gemau, setiau teledu, ac ati, mae rhwydwaith diwifr ar wahân - PAU-IoT – yn cael ei gyflwyno ar draws y neuaddau preswyl. Mae’r rhan fwyaf o’r neuaddau wedi cael eu diweddaru â’r rhwydwaith diwifr newydd yn ogystal ag eduroam, ond mae rhai neuaddau (PJM, Cwrt Mawr A a B) yn dal yn aros i gael eu cwblhau. Rydym yn bwriadu gorffen y gwaith erbyn diwedd y flwyddyn; os nad yw hyn yn bosibl bydd angen i chi gysylltu eich dyfais â’r rhwydwaith gwifrog.

Cyfarwyddiadau ar gyfer cysylltu consolau gemau, setiau teledu ac ati â’r rhwydwaith gwifrog: https://faqs.aber.ac.uk/2717

Cyfarwyddiadau ar gyfer cysylltu consolau gemau, setiau teledu ac ati â’r rhwydwaith diwifr: https://faqs.aber.ac.uk/1453

Ap am ddim - ApAber - i'ch cynorthwyo i drefnu'ch diwrnod ym Mhrifysgol AberystwythAp am ddim - ApAber - i'ch cynorthwyo i drefnu'ch diwrnod ym Mhrifysgol Aberystwyth

26/09/2018

Mae’r ap ar gael i’w lawrlwytho am ddim o’ch storfa apiau neu trwy https://fy.aber.ac.uk/

Gallwch gysylltu â’ch ebost, eich amserlen, calendar, mapiau o leoliadau’r stafelloedd a thasgau yn ogystal â gweld gwybodaeth am eich cyrsiau, faint o arian sydd gyda chi ar eich Cerdyn Aber, Blackboard, gweld ble mae cyfrifiaduron yn rhydd i’w defnyddio, a’ch cyfrif Llyfrgell. Adnodd cwmwl mewngofnodi sengl yw’r porth hwn sy’n eich cysylltu mewn amser real â’r holl wybodaeth angenrheidiol ddiweddaraf o’r Brifysgol trwy Twitter, Facebook a ffrydiau datganiadau.

Gwaith Cynnal a Chadw Blackboard: Dydd Mercher 19eg a Dydd Iau 20 Rhagfyr 2018Gwaith Cynnal a Chadw Blackboard: Dydd Mercher 19eg a Dydd Iau 20 Rhagfyr 2018

20/09/2018

Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol yn cael ei wneud ar dydd Mercher 19eg a Dydd Iau 20 Rhagfyr 2018. Ni fydd Blackboard, Turnitin a Panopto ar gael ar hyn o bryd. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achosir.

Ymarferiad Casglu Data, yr Asiantaeth Trwyddedu Hawlfraint (CLA) - Dydd Llun 17 Medi tan ddydd Gwener 26 HydrefYmarferiad Casglu Data, yr Asiantaeth Trwyddedu Hawlfraint (CLA) - Dydd Llun 17 Medi tan ddydd Gwener 26 Hydref

11/09/2018

Gan ddechrau ddydd Llun, 17 Medi, bydd yr Asiantaeth Trwyddedu Hawlfraint (CLA) yn casglu data ynghylch breindaliadau am ddeg ar hugain o ddyddiau gwaith tan ddydd Gwener 26 Hydref. 

Rydym wedi creu gweddalen a fydd gobeithio yn ateb unrhyw ymholiad sydd gennych am yr ymarferiad, https://www.aber.ac.uk/cy/is/news/cla18, ond os oes gennych gwestiwn pellach neu adborth cysylltwch â gg@aber.ac.uk

Amharu ar y Gwasanaethau TGCh ar foreau MawrthAmharu ar y Gwasanaethau TGCh ar foreau Mawrth

04/06/2018

Noder os gwelwch yn dda bod Gwasanaethau Gwybodaeth yn ymgymryd â gwaith cynnal a chadw hanfodol ar ein Gwasanaethau TGCh ar foreau Mawrth. Mae mynediad i'r holl wasanaethau, gan gynnwys e-bost a mynediad i'r we, yn cael eu hystyried "Mewn Perygl" rhwng 7:00-10:00. Ceir rhagor o wybodaeth ar: https://faqs.aber.ac.uk/94 Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.