Newyddion a Digwyddiadau

  Turnitin gwaith Cynnal a Chadw rheolaidd 14.08.2021

  Ni fydd Turnitin ar gael i’w ddefnyddio rhwng 4yp a 6yp ddydd Sadwrn 14 Awst oherwydd gwaith Cynnal a Chadw rheolaidd.

  Yn ystod y cyfnod, ni fydd modd ichi gyflwno na graddio asesiadau. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achosir.

  Myfyrwyr a staff i elwa ar filoedd o gyrsiau ar-lein gyda thrwydded e-ddysgu LinkedIn Learning

  Mae gan holl fyfyrwyr a staff Prifysgol Aberystwyth bellach fynediad i LinkedIn Learning sy'n rhoi mynediad i filoedd o gyrsiau ar-lein a gynhyrchwyd yn broffesiynol i ddatblygu sgiliau proffesiynol, digidol a chreadigol. Gwybodaeth am LinkedIn Learning. 

  Mae gan y llwyfan dysgu ar-lein lyfrgell o dros 16,000 o gyrsiau dysgu a arweinir gan arbenigwyr yn amrywio o gyrsiau busnes i gynnwys creadigol a chynnwys yn ymwneud â thechnoleg. Gall myfyrwyr a staff gael mynediad i'r rhain a'u cwblhau unrhyw bryd, a chânt dystysgrif cwblhau i'w harddangos ar eu proffiliau LinkedIn. 

  Mae ar gael 24/7 o'ch bwrdd gwaith neu'ch dyfais symudol, ewch i LinkedIn Learning drwy fewngofnodi gyda'ch e-bost a chyfrinair Prifysgol: Sut i fewngofnodi i gael mynediad i LinkedIn Learning. 

  Gallwch wylio cwrs cyfan, neu fideos unigol - mae rhai mor fyr â phedwar neu bum munud. Bydd modd i chi roi nod tudalen ar y cyrsiau sy'n cyd-fynd â'ch diddordebau, cadw cofnod o'r cyrsiau yr ydych wedi'u hastudio, a phan fyddwch wedi cwblhau cwrs, cewch dystysgrif. Mae gennych chi'r cyfle i fireinio neu ddatblygu eich sgiliau proffesiynol, dysgu meddalwedd newydd, ac ymchwilio i feysydd eraill wrth i chi gynllunio ar gyfer eich datblygiad personol, academaidd a gyrfaol. 

  Dywedodd yr Athro Tim Woods: "Mae trwydded LinkedIn Learning i'r holl fyfyrwyr, staff academaidd a chydweithwyr cymorth proffesiynol yn galluogi Prifysgol Aberystwyth i ychwanegu adnoddau hyfforddi sgiliau o'r radd flaenaf i'n harlwy ar gyfer israddedigion ac uwchraddedigion, ac at ddibenion datblygiad mewnol ein staff academaidd a chymorth proffesiynol. Trwy ychwanegu ac integreiddio adnoddau hyfforddi sgiliau o safon uchel i'n cwricwlwm, mae Prifysgol Aberystwyth yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau digidol, proffesiynol a gyrfaol, gan baratoi ein myfyrwyr ar gyfer byd gwaith i'r dyfodol." 

  Argraffu uniongyrchol wedi'i analluogi ar gyfrifiaduron Windows ar y campws

  Nid oes modd argraffu’n uniongyrchol o gyfrifiadur Windows eto ar y campws

  • Mae hyn yn seiliedig ar argymhelliad wedi'i ddiweddaru gan Microsoft, o ganlyniad i fregusrwydd diogelwch parhaus yn eu gwasanaeth.
  • Mae hyn yn effeithio ar gyfrifiaduron mewn swyddfeydd staff yn ogystal â’r ystafelloedd cyfrifiaduron a chyfrifiaduron yn y llyfrgell.
  • Cewch sganio a llungopïo o hyd.
  • Mae modd anfon dogfennau i’w hargraffu o e-bost ac o’r we: https://faqs.aber.ac.uk/cy/2543 Os oes angen unrhyw gymorth arnoch i wneud hyn, cysylltwch â Gwasanaethau Gwybodaeth: https://www.aber.ac.uk/cy/is/help/contactus/ 

  Ymddiheurwn am yr anghyfleustra a byddwn yn darparu diweddariadau pellach cyn gynted ag y bo modd. Dilynwch ni ar Twitter  @aberuni_is