Newyddion a Digwyddiadau

Am y diweddaraf am ein systemau a'n gwasanaethau, ewch i'r Blog Diweddariadau Gwasanaethau GG

Gwaith Cynnal a Chadw ar y System Cofnod Myfyrwyr dydd Mawrth 27.02.2024

13/02/2024

Bydd y Gwasanaethau Gwybodaeth yn gwneud gwaith cynnal a chadw a gynlluniwyd ar y system Cofnod Myfyrwyr ddydd Mawrth 27 Chwefror. Ni fydd y system ar gael drwy gydol y dydd. Mae hyn yn cynnwys mynediad hunanwasanaeth myfyrwyr i'r Cofnod Myfyrwyr yn https://studentrecord.aber.ac.uk/ ar gyfer gweld amserlen, cyrsiau / graddau, gwybodaeth bersonol, ac ymgysylltu.

Gwaith cynnal a chadw: ASTRA (System Cofnodion Myfyrwyr) 27.02 ac ABW (System Adnoddau Dynol a Chyllid) 07.03

13/02/2024

Bydd y Gwasanaethau Gwybodaeth yn gwneud gwaith cynnal a chadw a gynlluniwyd ar y systemau canlynol. Ni fydd y systemau ar gael ar y dyddiadau a nodir.

  1. Dydd Mawrth 27 Chwefror ASTRA (System Cofnodion Myfyrwyr). Mae hyn yn cynnwys mynediad hunanwasanaeth myfyrwyr i'w Cofnod Myfyrwyr yn https://studentrecord.aber.ac.uk/ ar gyfer gweld eu hamserlen, cyrsiau / graddau, gwybodaeth bersonol, ac ymgysylltu.
  2. Dydd Iau 7 Mawrth Unit4 ABW (System Adnoddau Dynol a Chyllid). Mae hyn yn cynnwys mynediad i'r rhyngwyneb gwe https://abw.aber.ac.uk/ ar gyfer archebion prynu, gweld adroddiadau, absenoldebau ac ati.

Dechrau pennod newydd - Dysgwch mawr am apiau i helpu eich arferion darllen

23/02/2024

?? Darllenwch ein blogbost am fwy o wybodaeth: Dechrau pennod newydd – Apiau i helpu eich arferion darllen ?? | (aber.ac.uk)

Creu'r gweithle gorau

22/02/2024

Mae un o’n Pencampwyr Digidol Myfyrwyr wedi rhannu eu cyngor ar greu'r gweithle gorau.

Darllenwch eu blogbost yma: https://wordpress.aber.ac.uk/digital-capabilities/cy/2024/02/19/strategaethau-ar-gyfer-creur-gweithle-gorau/

Gwaith cynnal a chadw Turnitin ddydd Sadwrn 16.03.2024 14:00-18:00

22/02/2024

Ni fydd Turnitin ar gael i’w ddefnyddio rhwng 14:00 a 18:00 ddydd Sadwrn 16 Mawrth 2024 oherwydd gwaith cynnal a chadw rheolaidd.

Yn ystod y cyfnod, ni fydd modd i chi gyflwyno na graddio asesiadau. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achosir.

Sesiynau Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu

19/02/2024

Chwefror

20/02 E-learning Essentials: Introduction to Microsoft Teams

21/02 Group Work in Teaching (L&T In-Person)

26/02 Introduction to Ally (L&T Online)

Mawrth

01/03 E-learning Essentials: Introduction to Microsoft Teams

04/03 Reflective Writing (L&T In-Person)

05/03 Generative AI Guidance for Staff (L&T Online)

06/03 Cyberbullying in Higher Education (L&T Online)

07/03 Creating Accessible Learning Materials (L&T)

Amserau/archebu

Pam defnyddio SgiliauAber? Tip #3

13/02/2024

P'un a oes angen arweiniad ysgrifennu academaidd, cyngor gyrfa, llyfrgell, lles neu gymorth technegol arnoch (...a llawer mwy!) bydd gennych fynediad at gefnogaeth pwrpasol 1:1 i'ch helpu i gyrraedd eich potensial academaidd llawn.

Archwiliwch y rhestr o wasanaethau cymorth 1:1 yn SgiliauAber.

https://www.aber.ac.uk/cy/aberskills/one-to-one-appointments/

Cadwch y Dyddiad: Cynhadledd Flynyddol Dysgu ac Addysgu

08/02/2024

Mae’n bleser gan yr Uned Gwella Dysgu ac Addysgu gyhoeddi dyddiad yr 12fed Gynhadledd Flynyddol Dysgu ac Addysgu. Cynhelir y gynhadledd o ddydd Mawrth 10 Medi hyd ddydd Iau 12 Medi 2024.

Cadwch lygad am Alwadau am Gynigion a chyhoeddi thema’r gynhadledd. Yn ôl ein harfer, byddwn yn diweddaru ein tudalennau gwe ynghylch y Gynhadledd Dysgu ac Addysgu yn ogystal â’n blog er mwyn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf ichi ynghylch sut mae pethau’n datblygu.

Strategaeuthau ar gyfer dileu annibendod digidol

05/02/2024

Mae un o’n Pencampwyr Digidol Myfyrwyr wedi rhannu ei strategaethau mwyaf effeithiol ar gyfer dileu annibendod digidol!

Darllenwch ei blogbost yma: https://wordpress.aber.ac.uk/digital-capabilities/cy/2024/01/11/dileu-annibendod-digidol-canllaw-i-fyfyrwyr-ar-drefnu-eich-mannau-digidol/  

Amserlen gweithdai sgiliau newydd ar gael nawr

01/02/2024

Mae amrywiaeth eang o weithdai sgiliau yn cael eu cyflwyno ar-lein a wyneb yn wyneb ar y campws. Caiff gweithdai eu hychwanegu'n rheolaidd, felly cadwch olwg i weld beth sy'n newydd. https://www.aber.ac.uk/cy/aberskills/skills-workshops/

Yn eisiau! Myfyrwyr: eich adborth am sgiliau

30/01/2024

Rydym yn cynnal prosiect sy'n ceisio crynhoi adborth ar anghenion sgiliau myfyrwyr a'r ddarpariaeth yn y Brifysgol.

Bydd cyfranogiad ar ffurf cyfweliad 30 munud yn ystod mis Chwefror. Bydd eich mewnbwn yn cyfrannu'n fawr at ein hymdrechion parhaus i wella gwasanaethau sgiliau addysgol yn ogystal â nodi meysydd i'w gwella drwy sicrhau ein bod yn bodloni anghenion a disgwyliadau myfyrwyr.

Gallwch gofrestru eich diddordeb drwy’r ffurflen MS Forms ganlynol: https://forms.office.com/e/jR3YCifuZz

Pam defnyddio SgiliauAber?

26/01/2024

Tip #2

Mynd i’r afael â thechnoleg y Brifysgol

Ymgyfarwyddwch â’r ystod amrywiol o dechnolegau a ddefnyddir yn y Brifysgol. Mewn un lle cyfleus mae gan SgiliauAber y wybodaeth technoleg ac offer sydd ei hangen arnoch i wella’ch profiad dygu.

https://www.aber.ac.uk/cy/aberskills/using-technology/

Sesiynau galw heibio Sgiliau Digidol

15/01/2024

Bydd aelod o’r Tîm Sgiliau Digidol ar gael bob wythnos i gefnogi myfyrwyr a staff yn ein sesiynau galw heibio Sgiliau Digidol.  

Byddwn yn yr Hwb Sgiliau yn Lefel D, Llyfrgell Hugh Owen, ar y dyddiadau ac amseroedd canlynol.

Pam defnyddio SgiliauAber? #1 Hwb Canolog

19/01/2024

Cesglir yr holl adnoddau sgiliau hanfodol i un lleoliad cyfleus, gan osgoi gorfod llywio trwy dudalennau gwe a safleoedd amrywiol. https://www.aber.ac.uk/cy/aberskills/