Newyddion a Digwyddiadau

Newyddion

ProQuest Ebook Central ddim ar gael ar ddyd 6 pm-11pm ddydd Sadwrn 2 RhagfyrProQuest Ebook Central ddim ar gael ar ddyd 6 pm-11pm ddydd Sadwrn 2 Rhagfyr

23/11/2017

Oherwydd o waith cynnal a chadw angenrheidiol, ni fydd ProQuest Ebook Central ar gael o 6yh-11yh ar ddydd Sadwrn 2il Rhagfyr. Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra a achosir.

Blackboard ddim ar gael: dydd Mercher 20 Rhagfyr a dydd Iau 21 Rhagfyr 2017Blackboard ddim ar gael: dydd Mercher 20 Rhagfyr a dydd Iau 21 Rhagfyr 2017

21/11/2017

Ni fydd Blackboard ar gael rhwng dydd Mercher 20 Rhagfyr a dydd Iau 21 Rhagfyr 2017, oherwydd gwaith cynnal a chadw blynyddol dros yr haf. Yn ystod y cyfnod hwn ni fydd Panopto, Turnitin ar gael.

http://xwikinexus.aber.ac.uk/xwiki/bin/view/Blog/Planning%20Downtime

Gwasanaethau rhyngrwyd mewn perygl rhwng 22:00 04/12- 06:00 05/12 oherwydd gwaith cynnal a chadwGwasanaethau rhyngrwyd mewn perygl rhwng 22:00 04/12- 06:00 05/12 oherwydd gwaith cynnal a chadw

17/11/2017

Oherwydd gwaith cynnal a chadw angenrheidiol gan ddarparwr Gwasanaeth Rhyngrwyd y Brifysgol, dylid ystyried bod gwasanaethau rhyngrwyd allanol mewn perygl rhwng 22:00 Dydd Llun, Rhagfyr 04 a 06:00 Dydd Mawrth, Rhagfyr 05. Mae'n debygol y bydd gwasanaethau rhyngrwyd yn arafach nag arfer yn ystod y cyfnod hwn. Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.

   

Sut i ddefnyddio'r argraffwyr canolog ar gyfer llungopïo, sganio ac argraffu?Sut i ddefnyddio'r argraffwyr canolog ar gyfer llungopïo, sganio ac argraffu?

22/11/2017

Ddim yn siwr sut i ddefnyddio'r argraffwyr canolog? Gwiriwch ein Cwestiynau a Holir yn Aml!

Sut i ddefnyddio e-lyfr? Sut i ddefnyddio e-lyfr?

23/11/2017

Os ydych chi wedi dod o hyd i e-lyfr yn Primo, ond nad ydych chi'n siwr sut i fanteisio i'r eithaf ar ei holl swyddogaethau (megis darllen, nodi tudalennau, amlygu), ewch i'n Cwestiwn Cyffredin e-lyfr yma https://faqs.aber.ac.uk/1388. Mae'n cynnwys dolen i gyngor penodol gan y cyhoeddwr ar gyfer ein holl e-lyfrau.

Sut i chwilio am lyfrSut i chwilio am lyfr

21/11/2017

Angen help i ddod o hyd i lyfr yn y llyfrgell? Mae fideo eglurhaol a chymorth pellach ar gael ar: http://www.aber.ac.uk/cy/is/infoskills/finding/books/

Ystafell Gyfrifiadur EL6, Llyfrgell Hugh Owen, ar gau o 18 Rhagfyr am un wythnosYstafell Gyfrifiadur EL6, Llyfrgell Hugh Owen, ar gau o 18 Rhagfyr am un wythnos

23/11/2017

Bydd Gwasanaethau Gwybodaeth yn cau ystafell gyfrifiaduron EL6, Llyfrgell Hugh Owen o 18 Rhagfyr am wythnos oherwydd o waith cynnal a chadw. Mae cyfrifiaduron ar gael i fyfyrwyr mewn lleoliadau eraill yn y llyfrgell ac ar gampws; ewch i http://www.aber.ac.uk/cy/is/computers/rooms/availability/ i weld y nifer o gyfrifiaduron ar gael ym mhob lleoliad. Rydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra a achosir.

Amserlen arholiadau dros dro ar gyfer semester 1 ar gael ar y wefan amserlennuAmserlen arholiadau dros dro ar gyfer semester 1 ar gael ar y wefan amserlennu

17/11/2017

Mae amserlen arholiadau dros dro ar gyfer semester un ar gael ar y wefan amserlennu: http://www.aber.ac.uk/cy/timetable/exam-timetable/
 
Os oes unrhyw arholiadau yn gwrthdaro, cysylltwch â’r Swyddfa Amserlenni attstaff@aber.ac.uk erbyn Dydd Llun 27 Tachwedd.
 
Os am gyngor pellach parthed arholiadau, gallwch gysylltu â’ch swyddog arholiadau adrannol: http://www.aber.ac.uk/cy/timetable/exam-officers/ 
 

System Proffiliau Staff Ar-lein: diweddariadSystem Proffiliau Staff Ar-lein: diweddariad

17/11/2017

Ar 28 Tachwedd bydd fersiwn newydd o'r System Proffiliau Staff Ar-lein (OSPS) yn cael ei lansio. Bydd y system bresennol yn cael ei thynnu'n ôl ar 23 Tachwedd (ni fydd modd golygu proffiliau staff rhwng 23 a 28 Tachwedd). Am fwy o wybodaeth: https://www.aber.ac.uk/cy/is/it-services/web/staff-profiles/

Carwch eich llyfrgelloedd: tacluswch eich sbwriel Carwch eich llyfrgelloedd: tacluswch eich sbwriel

20/11/2017

Helpwch i wneud y Llyfrgell yn lle braf i weithio ynddo trwy gadw’r lle yn lân.
Tacluswch cyn ymadael – defnyddiwch y biniau ailgylchu a pheidiwch â gadael sbwriel ar y byrddau na’r grisiau.
Helpwch i wella ein campws trwy greu llyfrgelloedd a mannau dysgu glanach, heb sbwriel.

http://www.aber.ac.uk/cy/is/library/study-zones/

Ydych chi eisoes wedi cwblhau'r Arolwg i Ddefnyddwyr y Gwasanaethau Gwybodaeth?Ydych chi eisoes wedi cwblhau'r Arolwg i Ddefnyddwyr y Gwasanaethau Gwybodaeth?

22/11/2017

Hoffem glywed sylwadau ac awgrymiadau am ein gwasanaethau gan holl ddefnyddwyr y llyfrgell. Gofynnwn i chi roi 10 munud o’ch amser i gymryd rhan yn yr Arolwg i Ddefnyddwyr y Gwasanaethau Gwybodaeth: https://aber.onlinesurveys.ac.uk/isusersurvey2017cy

Sut i ddod o hyd i astudiaeth grwp neu ardal astudiaeth dawel yn y llyfrgelloeddSut i ddod o hyd i astudiaeth grwp neu ardal astudiaeth dawel yn y llyfrgelloedd

17/11/2017

Fodd bynnag yr ydych yn gweithio orau, mae gennym parth astudiaeth ar eich cyfer: http://www.aber.ac.uk/cy/is/library/study-zones/

Angen archebu llyfr o lyfrgell arall?Angen archebu llyfr o lyfrgell arall?

17/11/2017

Defnyddiwch y gwasanaeth Rhyng-Safle sydd yn rhad ac am ddim. Os oes angen i chi archebu llyfr sydd mewn llyfrgell arall – mewngofnodwch i Primo, edrychwch i weld os mae'r llyfr ar gael ac yna cliciwch ar opsiwn 'Rhyng-Safle'. Bydd llyfrau a archebir cyn 9am ar gael ar yr un diwrnod (heblaw yn Llyfrgell y Gwyddorau Ffisegol).

Ceir mwy o wybodaeth ar: http://www.aber.ac.uk/cy/is/library/intersite/

A yw'r llyfrau rydych am ei gael ar fenthyg?A yw'r llyfrau rydych am ei gael ar fenthyg?

14/11/2017

Archebu nhw ar-lein drwy Primo a byddwn yn rhoi gwybod i chi pan fyddant ar gael i chi https://faqs.aber.ac.uk/814

Pwysig: Rhowch wybod beth ydych am i ni ddigideiddioPwysig: Rhowch wybod beth ydych am i ni ddigideiddio

07/11/2017

Os yw eich rhestr ddarllen modiwl Aspire yn cynnwys pennodau neu erthyglau yr ydych eisiau eu digideiddio i roi ar Blackboard, mae rhaid i chi ychwanegu’r geiriau “Digideiddio os gwelwch yn dda” yn y blwch Nodyn ar gyfer y llyfrgell. I wybod mwy: https://cpelaber.blogspot.co.uk/2016/03/pwysig-rhowch-wybod-i-ni-beth-hoffech.html

Dydd Llun Tachwedd 30ain: dyddiad cau Rhestrau Darllen Aspire Semester 2Dydd Llun Tachwedd 30ain: dyddiad cau Rhestrau Darllen Aspire Semester 2

30/10/2017

Ychwanegwch eich Rhestrau Darllen i Aspire ar gyfer modiwlau sy’n cael eu dysgu yn Semester 2 (neu sy’n cael eu dysgu dros y ddau semester) erbyn Tachwedd 30ain er mwyn sicrhau bod yna amser digonol i brynu llyfrau a digideiddio deunyddiau.

Amharu ar y Gwasanaethau TGCh ar foreau MawrthAmharu ar y Gwasanaethau TGCh ar foreau Mawrth

28/06/2017

Noder os gwelwch yn dda bod Gwasanaethau Gwybodaeth yn ymgymryd â gwaith cynnal a chadw hanfodol ar ein Gwasanaethau TGCh ar foreau Mawrth. Mae mynediad i'r holl wasanaethau, gan gynnwys e-bost a mynediad i'r we, yn cael eu hystyried "Mewn Perygl" rhwng 7:00-10:00. Ceir rhagor o wybodaeth ar: https://faqs.aber.ac.uk/94 Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.