Newyddion a Digwyddiadau

Tanysgrifio i gael hysbysiadau porwr o’r newyddion diweddaraf

Newyddion

Sut mae cael mynediad i'r adborth am fy aseiniad?

14/11/2019

Edrychwch ar ein Cwestiynau Cyffredin E-Ddysgu!

Ar gyfer aseiniadau Turnitin: https://faqs.aber.ac.uk/index.php?id=1376

Ar gyfer aseiniadau Blackboard: https://faqs.aber.ac.uk/index.php?id=1377

Beth yw’r gwahaniaeth rhwng aseiniadau Turnitin a Blackboard? https://faqs.aber.ac.uk/index.php?id=1308

 

Rhwydwaith y Brifysgol mewn peryg o 20:00 14/11/2019 i 06:00 15/11/2019

14/11/2019

Oherwydd atgyweirio a gynlluniwyd, dylid ystyried bod holl wasanaethau ar y rhyngrwyd mewn perygl yn ystod y cyfnod hwn, gan gynnwys mynediad i ebost,  gwasanaethau allanol ar y we, Blackboard, Turnitin, Panopto a Primo.

Arolwg Gwasanaethau Gwybodaeth: A ydym yn plesio?

14/11/2019

Mae’r arolwg defnyddiwr GG yn rhoi cyfle i chi ddweud wrthym beth ydych chi'n ei feddwl am ein gwasanaethau a sut y gallwn eu gwella. Mae hefyd cyfle i chi ennill taleb werth £100 am deg munud o'ch amser!

Rhowch gynnig arni yma: https://aber.onlinesurveys.ac.uk/arolwg-gg-2019

Turnitin nawr ar gael

14/11/2019

Mae'r problemau gyda gwasanaeth Turnitin UK bellach wedi cael eu datrys. Diolch am eich amynedd. 

Pwysig: Rhowch wybod beth ydych am i ni ddigideiddio

11/11/2019

Os yw eich rhestr ddarllen Aspire yn cynnwys penodau o lyfrau neu erthyglau o gyfnodolion yr ydych eisiau eu digideiddio i roi ar Blackboard, ychwanegwch y bennod neu'r erthygl i'ch rhestr ddarllen Aspire. Yn y ddewislen i’r dde o’r teitl, cliciwch Gofyn am Ddigido. Bydd ffurflen ar-lein yn agor – gwiriwch, cwblhewch a chyflwynwch y ffurflen i’w brosesu gan staff y Llyfrgell. I wybod mwy: https://www.aber.ac.uk/cy/is/library-services/readinglists/newyddion-aspire/

Sesiynau newydd gan Yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu (UDDA)

13/11/2019

Sesiynau gan Yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu (UDDA)

15 Nov 10.10-11.00 What is a National Teaching Fellowship Award (NTFS)?

19 Nov 14.10-16.00 Effective Lectures - Engaging all students

26 Nov 14.00-15.00, 3 Dec 10.00-11.00 Introduction to Component Marks Transfer

4 Dec 14.00-16.00 Creating Blackboard Tests and Quizzes

Archebwch yma

30ain Tachwedd: Dyddiad cau Rhestrau Darllen Aspire Semester 2

11/11/2019

Ychwanegwch eich Rhestrau Darllen i Aspire ar gyfer modiwlau sy’n cael eu dysgu yn Semester 2 erbyn Tachwedd 30ain er mwyn sicrhau bod yna amser digonol i brynu llyfrau a digideiddio deunyddiau.

Sut i ofyn am lyfr sydd ar fenthyg

11/11/2019

Ydy'r llyfr 'dych chi'n angen mas ar fenthyg? Gallwch roi cais ar eitemau sydd allan ar fenthyg fel na ellir eu hadnewyddu mwyach, a bydd rhaid i'r benthycwr eu ddychwelyd i'r Llyfrgell. 

Am wybodaeth ar sut i wneud hyn gweler: https://faqs.aber.ac.uk/814

Sut i osgoi dirwyion

05/11/2019

Cewch ddirwyon llyfrgell dim ond os na ddychwelwch eich eitemau pan ceir eu gofyn amdano gan ddefnyddiwr arall. Darllenwch eich ebyst Prifysgol yn rheolaidd i weld negeseuon o’r Llyfrgell am eich benthyciadau. Mwy o wybodaeth yma.

Cofrestru etholiadol - cofrestra i bleidleisio heddiw

08/11/2019

Cofrestrwch erbyn 11:59yn ar 26 Tachwedd i bleidleisio yn yr Etholiad Cyffredinol ar 12 Rhagfyr 2019. Pobl ifanc 16-24 oed sydd leiaf tebygol o fod wedi cofrestru i bleidleisio. Mi fedri di gofrestru ar-lein mewn munud neu ddwy. Cofrestra nawr ar www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio neu ar y stondin ar Lefel D, Llyfrgell Hugh Owen.

Sut mae cyflwyno eich aseiniad ar Blackboard?

22/10/2019

Os nad ydych yn siwr sut i gyflwyno eich aseiniad ar Blackboard, edrychwch ar y Cwestiynau Cyffredin E-Ddysgu!

Ar gyfer aseiniadau Turnitin: https://faqs.aber.ac.uk/index.php?id=524

Ar gyfer aseiniadau Blackboard: https://faqs.aber.ac.uk/index.php?id=2601

Pa mor hir y gallaf i fenthyg llyfrau?

05/11/2019

Gellir benthyca llyfrau am wythnos ond byddant yn adnewyddu'n awtomatig nes bod defnyddiwr arall yn gofyn amdanynt neu eu bod yn cyrraedd uchafswm y cyfnod benthyca, sef 12 mis, neu bod eich cyfrif llyfrgell yn dod i ben. Gellir dod o hyd i wybodaeth lawn am fenthyca yn Benthyca o'r llyfrgell

Diddordeb mewn benthyg gliniadur, camcordydd neu ddarllenydd e-lyfr?

30/10/2019

Mae gan y Gwasanaethau Gwybodaeth ystod o gyfarpar electronig ar gael i’w benthyg am ddim. I weld rhestr lawn o’r hyn sydd ar gael, gyda gwybodaeth ar sut i archebu eitemau, ewch i: https://www.aber.ac.uk/cy/is/it-services/loans/

Tanysgrifio i'r Blog E-ddysgu

25/10/2019

Tanysgrifio i’r Blog E-ddysgu er mwyn i chi gael hysbysiad e-bost pan fydd neges newydd yn cael ei hysgrifennu. Cewch y newyddion diweddaraf am feddalwedd, mentrau newydd, sesiynau hyfforddi a digwyddiadau sy’n helpu i gynorthwyo gweithgareddau dysgu ac addysgu trwy gyfrwng technoleg.