Newyddion a Digwyddiadau

Tanysgrifio i gael hysbysiadau porwr o’r newyddion diweddaraf

Newyddion

Arolwg Gwasanaethau Gwybodaeth: A ydym yn plesio?

01/11/2019

Mae’r arolwg defnyddiwr GG yn rhoi cyfle i chi ddweud wrthym beth ydych chi'n ei feddwl am ein gwasanaethau a sut y gallwn eu gwella. Mae hefyd cyfle i chi ennill taleb werth £100 am deg munud o'ch amser!

Rhowch gynnig arni yma: https://aber.onlinesurveys.ac.uk/arolwg-gg-2019

Bydd central.ac.uk yn annibynadwy ddydd Mawrth 12 Tachwedd

11/11/2019

Bydd central.aber.ac.uk yn annibynadwy ddydd Mawrth 12 Tachwedd rhwng 8yb a 10yb wrth wrtho gael ei symud i weinydd newydd. Ni fydd ar gael o gwbl am 30 munud ar ryw adeg yn ystod y cyfnod hwn. Anelwn i gwblhau’r gwaith hanfodol hwn mor fuan â phosib ac ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

Sut i ofyn am lyfr sydd ar fenthyg

11/11/2019

Ydy'r llyfr 'dych chi'n angen mas ar fenthyg? Gallwch roi cais ar eitemau sydd allan ar fenthyg fel na ellir eu hadnewyddu mwyach, a bydd rhaid i'r benthycwr eu ddychwelyd i'r Llyfrgell. 

Am wybodaeth ar sut i wneud hyn gweler: https://faqs.aber.ac.uk/814

Sut i osgoi dirwyion

05/11/2019

Cewch ddirwyon llyfrgell dim ond os na ddychwelwch eich eitemau pan ceir eu gofyn amdano gan ddefnyddiwr arall. Darllenwch eich ebyst Prifysgol yn rheolaidd i weld negeseuon o’r Llyfrgell am eich benthyciadau. Mwy o wybodaeth yma.

Cofrestru etholiadol - cofrestra i bleidleisio heddiw

08/11/2019

Cofrestrwch erbyn 11:59yn ar 26 Tachwedd i bleidleisio yn yr Etholiad Cyffredinol ar 12 Rhagfyr 2019. Pobl ifanc 16-24 oed sydd leiaf tebygol o fod wedi cofrestru i bleidleisio. Mi fedri di gofrestru ar-lein mewn munud neu ddwy. Cofrestra nawr ar www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio neu ar y stondin ar Lefel D, Llyfrgell Hugh Owen.

Ymunwch â'r Llyfrgell Genedlaethol. ar gyfer mynediad i filiynau mwy o adnoddau

07/11/2019

Adnoddau am ddim, copi o bob llyfr a gyhoeddwyd yn y DU, 5 miliwn o adnoddau electronic a delweddau digidol.

Gallwch ymuno â'r llyfrgell arlein: http://psr.llgc.org.uk/psr/psr/register/cy/personal

Am fwy o wybodaeth gweler http://www.llgc.org.uk

Sut mae cyflwyno eich aseiniad ar Blackboard?

22/10/2019

Os nad ydych yn siwr sut i gyflwyno eich aseiniad ar Blackboard, edrychwch ar y Cwestiynau Cyffredin E-Ddysgu!

Ar gyfer aseiniadau Turnitin: https://faqs.aber.ac.uk/index.php?id=524

Ar gyfer aseiniadau Blackboard: https://faqs.aber.ac.uk/index.php?id=2601

Pa mor hir y gallaf i fenthyg llyfrau?

05/11/2019

Gellir benthyca llyfrau am wythnos ond byddant yn adnewyddu'n awtomatig nes bod defnyddiwr arall yn gofyn amdanynt neu eu bod yn cyrraedd uchafswm y cyfnod benthyca, sef 12 mis, neu bod eich cyfrif llyfrgell yn dod i ben. Gellir dod o hyd i wybodaeth lawn am fenthyca yn Benthyca o'r llyfrgell

Diddordeb mewn benthyg gliniadur, camcordydd neu ddarllenydd e-lyfr?

30/10/2019

Mae gan y Gwasanaethau Gwybodaeth ystod o gyfarpar electronig ar gael i’w benthyg am ddim. I weld rhestr lawn o’r hyn sydd ar gael, gyda gwybodaeth ar sut i archebu eitemau, ewch i: https://www.aber.ac.uk/cy/is/it-services/loans/

Tanysgrifio i'r Blog E-ddysgu

25/10/2019

Tanysgrifio i’r Blog E-ddysgu er mwyn i chi gael hysbysiad e-bost pan fydd neges newydd yn cael ei hysgrifennu. Cewch y newyddion diweddaraf am feddalwedd, mentrau newydd, sesiynau hyfforddi a digwyddiadau sy’n helpu i gynorthwyo gweithgareddau dysgu ac addysgu trwy gyfrwng technoleg.