Newyddion a Digwyddiadau

Tanysgrifio i gael hysbysiadau porwr o’r newyddion diweddaraf

Newyddion

SharePoint: Y Safleodd yr ydych yn eu dilynSharePoint: Y Safleodd yr ydych yn eu dilyn

15/01/2019

Mae nodwedd newydd wedi’i ychwanegu i SharePoint i’ch helpu i ddod o hyd i’r safleodd yr ydych yn eu defnyddio’n rheolaidd. Fe welwch ar dudalen gartref Sharepoint “Y Safleodd yr ydych yn eu dilyn” ar y dde. I ychwanegu safleoedd newydd i’r rhestr, dilynwch hwy (gweler CHA am fanylion).

https://faqs.aber.ac.uk/index.php?id=2755

Cyfnodau Benthyca Llyfrau TARCyfnodau Benthyca Llyfrau TAR

09/01/2019

Croeso yn ôl i Aberystwyth! Rydym yn gobeithio bod eich ymarferion dysgu wedi mynd yn dda.

Dim ond nodyn am gyfnodau benthyciadau llyfrau yn ystod mis Ionawr. Gellir benthyg unrhyw lyfr  o'r Casgliad TAR (label gwyrdd) am bythefnos a byddant yn adnewyddu yn awtomatig yn dilyn y cyfnod hwn, oni bai y gofynnir amdano. Gellir benthyg eitemau sydd ddim yn y casgliad hwn am wythnos ac fe'u hadnewyddir yn awtomatig oni bai y gofynnir amdano.

Bydd unrhyw eitemau a fenthycir neu a adnewyddir o'r Casgliad TAR o'r 23ain Ionawr yn cael eu benthyca am gyfnod benthyca estynedig dros eich lleoliadau ymarfer dysgu, tan y 13eg o Fehefin.

Mae croeso i chi gysylltu â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau.

Sut i ddod o hyd i ardal astudio grwp neu astudio tawel yn y llyfrgellSut i ddod o hyd i ardal astudio grwp neu astudio tawel yn y llyfrgell

09/01/2019

Fodd bynnag yr ydych yn gweithio orau, mae gennym parth astudiaeth ar eich cyfer: http://www.aber.ac.uk/cy/is/library/study-zones/

Heriwch straen yr arholiadau!Heriwch straen yr arholiadau!

07/01/2019

  • Teimlo ychydig dan straen? Dewch i fwrdd gwrth-straen y llyfrgell ar Lefel D o lyfrgell Hugh Owen. Fe welwch chi lyfrynnau lliwio, Sudoku, llyfrau defnyddiol a gemau bwrdd a fydd efallai'n ddefnyddiol ar gyfer adolygu! Mwynhewch!
  • Manteisiwch ar apiau defnyddiol, gwrandewch ar bodlediadau a gwyliwch Ted Talks am Seicoleg Gadarnhaol, delio â straen, iechyd meddyliol a pherfformiad mewn arholiadau: https://faqs.aber.ac.uk/2604

Hen bapurau arholiad i'w cael ar-lein i gynorthwyo gydag adolyguHen bapurau arholiad i'w cael ar-lein i gynorthwyo gydag adolygu

10/12/2018

I’w gweld ewch i https://www.aber.ac.uk/cy/past-papers/ a dewis y modiwl o restr eich adran.

Mae hen bapurau i’w cael i’r rhan fwyaf o fodiwlau am y 5 mlynedd ddiwethaf. Gofynnir i chi fewngofnodi gyda’ch enw defnyddiwr a’ch cyfrinair PA er mwyn eu gweld. Os nad yw’r papur rydych yn chwilio amdano yno, nid yw eich adran wedi ei roi ar-lein.

Toriadau i rhwydwaith Prifysgol Aberystwytho 13:00 18/01/2019 tan 04:00 19/01/2019Toriadau i rhwydwaith Prifysgol Aberystwytho 13:00 18/01/2019 tan 04:00 19/01/2019

13/01/2019

Cynhelir gwaith cynnal a chadw allanol hanfodol ar y cysylltiad Rhyngrwyd rhwng 23:00 nos Wener 18 Ionawr a 04:00 dydd Sadwrn 19 Ionawr. Bydd hyn yn achosi toriadau yn y cysylltiad rhwydwaith am tua 15 eiliad yn ystod y cyfnod dan sylw, gan effeithio ar wasanaethau a mynediad allanol. Bydd gwasanaethau mewnol yn parhau fel arfer.

Llyfrgell Hugh Owen: Dim Cerdyn, Dim Mynediad yn Ystod Cyfnod Arholiad IonawrLlyfrgell Hugh Owen: Dim Cerdyn, Dim Mynediad yn Ystod Cyfnod Arholiad Ionawr

07/12/2018

Yn dilyn adborth gan ddefnyddwyr y llyfrgell yn ystod y cyfnod arholiadau, a’r gofynion uchel am ofod, mae'r defnydd o Lyfrgell Hugh Owen cyn ac yn ystod cyfnod yr arholiadau Ionawr (dydd Mercher 2il Ionawr i ddydd Mawrth 22ain Ionawr 2019) yn cael ei gyfyngu i ddeiliaid Cerdyn Aber yn unig.

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar ein gwefan.

Sganiwch am ddim o unrhyw argraffydd yn y Brifysgol!Sganiwch am ddim o unrhyw argraffydd yn y Brifysgol!

14/01/2019

Ydych chi'n gwybod y gallwch sganio eich dogfennau am rhad ac am ddim o unrhyw argraffydd/llungopïwr/sganiwr y Prifysgol? Cliciwch yma i cael gwybod mwy.

Cefnogaeth Traethawd Hir: chwilio am lyfrau neu erthyglau mewn cyfnodolion sydd ddim ar gael yn y llyfrgell?Cefnogaeth Traethawd Hir: chwilio am lyfrau neu erthyglau mewn cyfnodolion sydd ddim ar gael yn y llyfrgell?

03/01/2019

Os ydych yn chwilio am erthygl llyfr neu gyfnodolyn nad yw ar gael yn un o lyfrgelloedd y Brifysgol, mae gennym yr opsiynau canlynol ar eich cyfer:

Gwasanaeth Mwy o Lyfrau: yn rhad ac am ddim ac ar gael i bob myfyriwr.

Gwasanaeth Cyflenwi Dogfennau: mynediad anghyfyngedig am ddim i fyfyrwyr ymchwil Ôl-raddedig a cheisiadau am ddim cyfyngedig i Israddedigion a myfyrwyr Ôl-raddedig a addysgir.

Gochelwch rhag negeseuon e-bost sbam a gwe-rwydo Gochelwch rhag negeseuon e-bost sbam a gwe-rwydo

03/01/2019

Byddwch ar eich gwyliadwriaeth am e-byst sgam a gwe-rwydo y gallech eu derbyn drwy eich cyfrif e-bost Prifysgol Aberystwyth. E-byst gwe-rwydo yw e-byst sy'n ceisio eich twyllo i roi gwybodaeth bersonol megis rhif eich cyfrif banc, cyfrineiriau a rhif eich cerdyn credyd.

Am gyngor ar sut i wahaniaethu rhwng e-byst dilys ac e-byst gwe-rwydo, gweler: https://faqs.aber.ac.uk/394

Gwobr Cwrs Nodedig 2018-19Gwobr Cwrs Nodedig 2018-19

04/12/2018

Mae cyfnod cyflwyno ceisiadau am y Gwobrau Cwrs Nodedig bellach wedi dechrau. Cynlluniwyd y Wobr Cwrs Nodedig i gydnabod arfer canmoladwy ym modiwlau Blackboard. Y dyddiad cau i wneud cais yw 1af Chwefror 2019. I gyflwyno cais, lawrlwythwch ffurflen gais fan hyn a darllenwch y cyfarwyddiadau sydd ar ein gweddalennau.

Byddwch yn ystyriol o ddefnyddwyr eraill y llyfrgell - peidiwch ag ysmygu tu allan i'r llyfrgell!Byddwch yn ystyriol o ddefnyddwyr eraill y llyfrgell - peidiwch ag ysmygu tu allan i'r llyfrgell!

14/01/2019

Mae ysmygu tu allan i’r llyfrgell yn effeithio ar ddefnyddwyr yn ogystal â staff y tu mewn i’r adeilad. Byddwch yn ystyriol – symudwch oddi wrth y fynedfa fel nad yw’r oglau’n treiddio i’r adeilad.

Angen dod o hyd i gyfrifiadur ar frys? Angen dod o hyd i gyfrifiadur ar frys?

15/01/2019

Edrychwch i weld ym mha stafell gweithfannau y mae’r mwyaf o rai rhydd.

Ewch i https://www.aber.ac.uk/cy/is/it-services/rooms/availability/ i gael manylion holl ddefnydd o gyfrifiaduron y campws.

Amharu ar y Gwasanaethau TGCh ar foreau MawrthAmharu ar y Gwasanaethau TGCh ar foreau Mawrth

04/06/2018

Noder os gwelwch yn dda bod Gwasanaethau Gwybodaeth yn ymgymryd â gwaith cynnal a chadw hanfodol ar ein Gwasanaethau TGCh ar foreau Mawrth. Mae mynediad i'r holl wasanaethau, gan gynnwys e-bost a mynediad i'r we, yn cael eu hystyried "Mewn Perygl" rhwng 7:00-10:00. Ceir rhagor o wybodaeth ar: https://faqs.aber.ac.uk/94 Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.