Newyddion a Digwyddiadau

Newyddion

Oes gennych gwestiwn am ddefnyddio'r llyfrgell neu'r gwasanaethau cyfrifiadurol? Oes gennych gwestiwn am ddefnyddio'r llyfrgell neu'r gwasanaethau cyfrifiadurol?

22/02/2018

Chwiliwch ar safle Cwestiynau Cyffredin y Gwasanaethau Gwybodaeth yn: https://faqs.aber.ac.uk/

Sut mae defnyddio E-ffynonellau PA ar y cwmpws, neu oddi ar y campws?Sut mae defnyddio E-ffynonellau PA ar y cwmpws, neu oddi ar y campws?

20/02/2018

Gellir defnyddio'r rhan fwyaf o e-ffynonellau ac e-gyfnodolion PA ar y cwmpws, neu oddi ar y campws trwy ddefnyddio'r Rhwydwaith Preifat Rhithwir (VPN), heb fod angen cyfrinair. Mae'r gofynion mynediad ar gyfer pob ffynhonnell ar gael yn ein rhestr ABiéc o Wybodaeth Electronig, E-gyfnodolion @Aber, eLyfrgell a Primo.

 • Defnyddio VPN Aber - argymhellir eich bod yn defnyddio hwn am fynediad oddi ar y campws - Defnyddiwch VPN i fod yn rhan o rwydwaith y campws heb fod wedi'ch cysylltu'n gorfforola g ef.
 • Defnyddio Rheolaeth Mynediad Cyfunodol, Shibboleth a Mynediad Sefydliadol - mae'n ofynnol ar gyfer rhai ffynonellau, neu pan fyddwch yn defnyddio eLyfrgell.
 • Rhestr o gyfrineiriau ac enwau defnyddwyr ffynhonell-benodol - ar gyfer ffynonellau sy'n gofyn am enw defnyddiwr/cyfrinair penodol.
Ceir mwy o wybodaeth ar: Gweithio oddi Ar y Campws


Ymunwch â'r Llyfrgell Genedlaethol. ar gyfer mynediad i filiynau mwy o adnoddauYmunwch â'r Llyfrgell Genedlaethol. ar gyfer mynediad i filiynau mwy o adnoddau

19/02/2018

Adnoddau am ddim, copi o bob llyfr a gyhoeddwyd yn y DU, 5 miliwn o adnoddau electronic a delweddau digidol.

Gallwch ymuno â'r llyfrgell arlein: http://psr.llgc.org.uk/psr/psr/register/cy/personal

Am fwy o wybodaeth gweler http://www.llgc.org.uk

Peidiwch gadael i ddirwyon llyfrgell gronni - awgrymiadau daPeidiwch gadael i ddirwyon llyfrgell gronni - awgrymiadau da

15/02/2018

I gael awgrym neu ddau ar osgoi dirwy llyfrgell ar-lein, oddi ar-lein, ar y campws ac oddi ar y campws:
 • Rhowch nodyn atgoffa ar eich calendar
 • Ewch â’r llyfrau’n ôl neu eu hadnewyddu mewn pryd
 • Cadwch olwg ar bopeth a fenthycoch trwy edrych ar eich cyfrif Llyfrgell ar Primo
 • Darllenwch eich negeseuon ebost Prifysgol yn rheolaidd i weld negeseuon o’r Llyfrgell
Mwy o wybodaeth: https://www.aber.ac.uk/cy/is/library-services/fines/

Gweithio'n gallach: Sgiliau Astudio ar gyfer myfyrwyr. Cofrestrwch yn awr! Gweithio'n gallach: Sgiliau Astudio ar gyfer myfyrwyr. Cofrestrwch yn awr!

31/01/2018

Gweler rhaglen cwrs Sgiliau Ysgrifennu, Cyfathrebu a Gwybodaeth i Israddedigion a chofrestrwch ar lein: https://jump.aber.ac.uk/?dkhpt

Adnodd y mis - IBISWorldAdnodd y mis - IBISWorld

12/02/2018

Mae IBISWorld yn darparu data diwydiannol i dros 400 diwydiant ym Mhrydain gyda chwilotydd ac adroddiadau sy’n hawdd eu defnyddio. 

Mae’r adnodd hwn yn ddefnyddiol i bawb sy’n:
 • Paratoi ar gyfer cyfweliad / llwyddiant mewn swydd– Dewch i wybod mwy am y sector o’r diwydiant y mae’r cwmni’n gweithio ynddo, y gystadleuaeth, y chwaraewyr mawr yn y maes, a chael gwell dealltwriaeth o waith y diwydiant hwnnw. 
 • Ymchwil ar gyfer aseiniadau / traethawd hir – Mae IBISWorld yn darparu yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch er mwyn deall yr amodau gweithredu, a rhagolygon tymor hir diwydiannau mawr a diwydiannau arbenigol.     
 • Ystadegau Diwydiant –Mae’r adroddiadau diwydiant yn darparu data a dadansoddiad ar bob diwydiant ac yn cael eu hegluro gyda graffiau clir a siartiau data. Gall y siartiau data gael eu trosglwyddo i Excel yn rhwydd, ac mae’r data’n ddelfrydol ar gyfer dadansoddiad SWOT, PESTLE, a Phum Llu Porter. 
Gweler IBISWorld ar-lein; www.ibisworld.co.uk  (Nid oes angen cyfrinair os ydych yn cysylltu â’r wefan trwy rwydwaith y brifysgol).

Os ydych am ddefnyddio IBISWorld pan nad ydych ar y campws, cysylltwch trwy rwydwaith Preifat Rhithiwr y Brifysgol https://www.aber.ac.uk/en/is/it-services/vpn/ 

Traciwr Profiad Myfyrwyr - Darganfyddiadau allweddol ac enillydd y wobr!Traciwr Profiad Myfyrwyr - Darganfyddiadau allweddol ac enillydd y wobr!

22/01/2018

Hoffem ddiolch i bawb a gymerodd ran yn yr arolwg Traciwr Digidol. Cawsom dros 500 o ymatebion. Dyma rai o’r darganfyddiadau allweddol:

 • Roedd 44.8% o’r ymatebwyr yn dweud bod ansawdd darpariaeth ddigidol y brifysgol yn rhagorol a 45.3% yn dweud ei bod yn dda
 • Mae 83.2% o’r myfyrwyr yn dibynnu ar Blackboard i wneud eu gwaith cwrs
 • Hoffai 62.7% o’r ymatebwyr i’r technolegau digidol ar eu cwrs gael eu defnyddio yn yr un modd ag y maent nawr a hoffai 34.5% o’r ymatebwyr iddynt gael eu defnyddio fwy nag y maent ar hyn o bryd

Yn ddiweddarach yn y flwyddyn, byddwn yn cyflwyno adroddiad mwy manwl i chi, a fydd yn cymharu ein canfyddiadau gyda phrifysgolion eraill yn y sector. Diolch am eich adborth amhrisiadwy sy'n ein helpu i wella ein gwasanaethau.

Yn olaf, llongyfarchiadau i enillydd gwobr taleb Amazon £100!

Amharu ar y Gwasanaethau TGCh ar foreau MawrthAmharu ar y Gwasanaethau TGCh ar foreau Mawrth

28/06/2017

Noder os gwelwch yn dda bod Gwasanaethau Gwybodaeth yn ymgymryd â gwaith cynnal a chadw hanfodol ar ein Gwasanaethau TGCh ar foreau Mawrth. Mae mynediad i'r holl wasanaethau, gan gynnwys e-bost a mynediad i'r we, yn cael eu hystyried "Mewn Perygl" rhwng 7:00-10:00. Ceir rhagor o wybodaeth ar: https://faqs.aber.ac.uk/94 Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.