Newyddion a Digwyddiadau

Oherwydd COVID-19, gall gwybodaeth am wasanaethau a chyfleusterau llyfrgell newid. Am y wybodaeth ddiweddaraf, ewch i https://www.aber.ac.uk/cy/is/news/libservicesmar2020cym/

 

Tanysgrifio i gael hysbysiadau porwr o’r newyddion diweddaraf

Newyddion

Sesiynau Ar-lein gan Yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu

10/08/2020

20/8 Moving to Online Teaching

20/8, 25/8 Preparing Your Online Reading List

21/8 Writing Effective Multiple choice questions

24/8, 11/9 Active Learning & Online Engagement

3/9 Using the Advanced Features of Panopto

Amserau/ archebu

Amser Cynnal a Chadw Panopto 10yh-1yb 15-16 Awst

05/08/2020

Ni fydd Panopto ar gael rhwng 22:00 a 1:00, 15– 16 Awst. Mae hyn fel bod gwaith cynnal a chadw hanfodol yn gallu digwydd.

Sesiynau Ar-lein gan Yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu

03/08/2020

5/8, 24/8 MS Teams for Learning & Teaching Activities

6/8 MS Teams i gynnal gweithgareddau dysgu & addysgu ar-lein

20/8 Moving to Online Teaching

20/8, 25/8 Preparing Online Reading Lists

21/8 Writing Effective MCQs

24/8, 11/9 Active Learning & Online Engagement

3/9 Panopto Advanced

Amserau/ archebu

Platfform e-lyfrau Dawson Era

10/07/2020

Gan fod y rhiant-gwmni wedi’i roi yn nwylo’r gweinyddwyr, bydd platfform e-lyfrau Dawson Era yn cael ei ddiffodd yn fuan. Yn sgil natur y broses hon, nid oes unrhyw un yn gwybod pryd yn union y daw’r mynediad i ben, ond credwn mai ar 1 Awst neu tua’r dyddiad hwnnw y bydd yn digwydd. Rydym wrthi’n trosglwyddo’r e-lyfrau yr ydym yn berchen arnynt o Dawson Era i blatfform Askews & Holts VLeBooks, felly nid ydym yn disgwyl unrhyw golled sylweddol o ran cynnwys.  

Fodd bynnag, rydym wedi cael ein rhybuddio ei bod yn debygol, am resymau technegol, na fydd modd trosglwyddo eitemau sydd wedi’u cadw yn ardal “My Account” Dawson Era. Rydym yn argymell felly, os oes gennych unrhyw nodiadau, sylwadau neu chwiliadau wedi’u cadw yn Dawson Era a’ch bod eisiau eu cadw, y dylech eu hadfer cyn gynted â phosibl.

Am ragor o wybodaeth ewch i https://faqs.aber.ac.uk/index.php?id=1225 neu cysylltwch â  llyfrgellwyr@aber.ac.uk

Uwchraddiwch eich fersiwn o Microsoft Office

06/07/2020

Yn ystod gwyliau'r haf 2020, bydd Gwasanaethau Gwybodaeth yn diweddaru'r fersiwn o Office ar y cyfrifiaduron yn yr ystafelloedd dysgu, ystafell gyfrifiaduron a’r  llyfrgelloedd i Microsoft Office 365 Professional Plus.

Mae hyn yn darparu ymarferoldeb ychwanegol yn ogystal â gwell integreiddio gyda Microsoft Teams.

Gall staff uwchraddio i Microsoft Office 365 Professional Plus ar gyfrifiaduron staff  PA  o'r ganolfan feddalwedd: https: https://faqs.aber.ac.uk/3

Gall pob aelod o staff a myfyrwyr osod Microsoft Office 365 Professional Plus ar eu cyfrifiadur eu hunain: https://faqs.aber.ac.uk/1391

Amharu ar y Gwasanaethau TGCh ar foreau Mawrth

04/06/2018

Noder os gwelwch yn dda bod Gwasanaethau Gwybodaeth yn ymgymryd â gwaith cynnal a chadw hanfodol ar ein Gwasanaethau TGCh ar foreau Mawrth. Mae mynediad i'r holl wasanaethau, gan gynnwys e-bost a mynediad i'r we, yn cael eu hystyried "Mewn Perygl" rhwng 7:00-10:00.  Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.