Newyddion a Digwyddiadau

 

Tanysgrifio i gael hysbysiadau porwr o’r newyddion diweddaraf

Newyddion

Sesiynau Ar-lein gan Yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu

16/02/2021

17/2 Turnitin Intro

18/2 Breakout Rooms for L&T

19/2 Forum: Inclusive Teaching

22/2 Blackboard Discussion Boards

24/2 ARCHE Applicant Training

26/2 Beth allaf ei wneud gyda Blackboard

3/3 Wikis for Online Collaborative Activities

5/3 Fforwm: Addysgu grwpiau bychain

11/3 Blackboard Tests


Amserau/archebu

Benthyca llyfrau'r llyfrgell drwy'r post

08/02/2021

Os nad yw’r llyfr yr ydych ei angen ar gael ar-lein drwy Primo, catalog y llyfrgell, ac nad ydych yn Aberystwyth, gallwch drefnu i’r llyfr gael ei anfon i chi drwy’r post gan ddefnyddio’r Gwasanaeth Benthyca drwy’r Post

Dychwelyd eich llyfrau llyfrgell drwy'r post

08/02/2021

Gellir dychwelyd llyfrau llyfrgell yr ydych wedi’u benthyca drwy ein Gwasanaeth Dychwelyd Rhadbost os nad ydych yn Aberystwyth – cysylltwch â gg@aber.ac.uk i gael manylion am y gwasanaeth hwn. Os ydych chi yn Aberystwyth, gallwch ddychwelyd llyfrau ar y campws ac oddi arno

Galw am Gynigion: Cynhadledd Fer - Ymgorffori Lles yn y Cwricwlwm

10/02/2021

Os hoffech gyflwyno cynnig i’r Gynhadledd Fer, Ymgorffori Lles yn y Cwricwlwm, llenwch y ffurflen ar-lein hon cyn Dydd Gwener 26 Chwefror.

Gallwch gofrestru i fynychu’r Gynhadledd Fer drwy glicio ar y ddolen hon

Defnyddio Adnoddau'r Llyfrgell yn ystod cyfyngiadau COVID

22/01/2021

I gael gwybodaeth am sut i ddefnyddio adnoddau’r llyfrgell ar gyfer eich astudiaethau yn ystod cyfnod clo COVID, gweler ein Cwestiwn Cyffredin “Sut ydw i'n cyrchu adnoddau llyfrgell yn ystod COVID?” Mae llawer o’n hadnoddau ar gael ar-lein, ac os nad ydynt mae nifer o wasanaethau llyfrgell dros dro newydd wedi cael eu cyflwyno er mwyn cefnogi myfyrwyr a staff yn ystod y cyfnod hwn. Mynnwch gip ar Primo – catalog y llyfrgell am adnoddau ar-lein yn y lle cyntaf. Gall eich llyfrgellydd pwnc eich cynorthwyo i ganfod adnoddau.

Amserlen academaidd semester dau ar gael

18/01/2021

Mae amserlen academaidd semester dau ar gael ar eich cofnod myfyriwr ar-lein. Oni bai bod eich adran yn rhoi gwybod fel arall ichi, bydd eich holl weithgareddau dysgu yn cael eu cynnal ar-lein hyd nes bod y Brifysgol yn rhoi gwybod ichi bod canllawiau Llywodraeth Cymru yn caniatáu dychwelyd i ddysgu wyneb yn wyneb. Bydd cydlynwyr modiwlau yn cysylltu â chi i roi cyfarwyddiadau ymuno ar gyfer eich gweithgareddau dysgu ar-lein. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am eich amserlen, cysylltwch â swyddog amserlen eich adran: https://www.aber.ac.uk/cy/timetable/departmental-timetable-officers/

Cylchlythyr Mynediad Agored - Chwefror 2021

08/02/2021

Darganfyddwch fwy am gyhoeddiadau Mynediad Agored staff Prifysgol Aberystwyth, gan gynnwys traethawd ymchwil PA y mis a dolenni i'r 5 erthygl a thraethodau ymchwil gorau i'w lawrlwytho ym mis Ionawr 2021:

https://wp.me/p99XA4-Dr