Newyddion a Digwyddiadau

Diweddariad i eduroam - o ddydd Mercher 29 Mehefin 2022

24/06/2022

Mae tystysgrif Prifysgol Aberystwyth ar gyfer ein gweinydd dilysu rhwydwaith diwifr yn dod i ben dechrau mis Gorffennaf. Er mwyn osgoi unrhyw broblemau cyn y cyfnod Graddio, rydym yn bwriadu diweddaru'r dystysgrif ar ddydd Mercher 29 Mehefin 2022. Os na fydd eich dyfais yn cysylltu ag eduroam ar ôl y dyddiad hwn, bydd angen i chi ail-osod y gosodiadau:

Sesiynau Ar-lein Diweddaraf gan Yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu

22/06/2022

  • 29/06 Cynllun Cymrodoriaethau Addysgu Cenedlaethol (CCAC) – AU Ymlaen (Teams)
  • 30/06 Gwobr ar y Cyd am Ragoriaeth mewn Addysgu (GCRA) – AU Ymlaen (Teams)

Amserau/archebu

Rhagoriaeth mewn Gwasanaeth i Gwsmeriaid

21/06/2022

Mae Rhagoriaeth mewn Gwasanaeth i Gwsmeriaid yn safon swyddogol yn y DU sy'n mesur ansawdd y ddarpariaeth, prydlondeb, gwybodaeth, proffesiynoldeb ac agwedd staff wrth ddarparu gwasanaethau cyhoeddus.

Enillodd Gwasanaethau Gwybodaeth y safon Rhagoriaeth mewn Gwasanaeth i Gwsmeriaid am y tro cyntaf yn 2015 ac rydym wedi cynnal yr ardystiad hwn ac wedi sicrhau meysydd Compliance Plus bob blwyddyn ers hynny. Bellach mae gennym 11 maes Compliance Plus.

Darllenwch ragor gan gynnwys peth o'r adborth y cawsom yma

Amseroedd dechrau darlithoedd 2022-23

20/06/2022

Mae’r holl weithgareddau addysgu ar yr amserlen (gan gynnwys darlithoedd, seminarau a gweithdai) yn dechrau am 10 munud wedi’r awr ac yn gorffen ar yr awr, e.e. 09:10-xx:00 o fis Medi 2022 ymlaen

Turnitin gwaith Cynnal a Chadw rheolaidd 09.07.2022

16/06/2022

Ni fydd Turnitin ar gael i’w ddefnyddio rhwng 00:00 a 08:00 ddydd Sadwrn 9 Gorffennaf 2022 oherwydd gwaith Cynnal a Chadw rheolaidd.

Yn ystod y cyfnod, ni fydd modd ichi gyflwno na graddio asesiadau.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achosir.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau am wasanaethau TG gan y Gwasanaethau Gwybodaeth ar gyfer blwyddyn academaidd 2022-23

15/06/2022

Yn y gorffennol, mae'r Gwasanaethau Gwybodaeth wedi cael eu llethu gan geisiadau am wasanaethau TG yn ystod y dyddiau a’r wythnosau cyn dechrau'r tymor, sy'n golygu nad yw ceisiadau'n cael eu cyflawni mewn pryd ac nad yw’r gwasanaethau'n barod mewn pryd ar gyfer dechrau'r tymor.

Yr haf hwn, dylid danfon unrhyw geisiadau am wasanaethau TG sydd eu hangen erbyn mis Medi 2022 i'r Gwasanaethau Gwybodaeth drwy e-bostio gg@aber.ac.uk erbyn 31 Gorffennaf. Bydd hyn yn ein galluogi i flaenoriaethu gwaith a’i amserlenni yn fwy effeithiol.

Ni fyddwn yn gallu gwarantu y byddwn yn cwblháu unrhyw geisiadau am waith ar gyfer y flwyddyn academaidd 22/23 os cânt eu cyflwyno ar ôl 31 Gorffennaf. Y cynharaf y bydd y GG yn derbyn y cais, y mwyaf tebygol yw hi y byddant yn gallu cyflawni’r gwaith cyn dechrau’r tymor.

Oriau Agor Gwyliau'r Haf 2022

27/05/2022

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth yn dymuno egwyl braf i bawb.

Bydd Gwasanaethau Gwybodaeth yn gweithredu oriau agor gwyliau'r haf o ddydd Sul 29ain Mai hyd at ddydd Gwener 23ain Medi 2022:

Llyfrgell Hugh Owen
  • Bydd Llyfrgell Hugh Owen yn cau am 18:00 ar ddydd Sadwrn 28ain Mai ac ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener 08:30 - 17:30 yn ystod gwyliau'r haf
  • O’r 1af o Fedi bydd llyfrgell Hugh Owen ar agor rhwng 08:30 a 22:00 yn ystod y wythnos a 08:30 a 18:00 bob penwythnos trwy gydol mis Medi
Llyfrgell Gwyddorau Ffisegol
  • Bydd Llyfrgell Gwyddorau Ffisegol ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener 08:30 - 17:30 yn ystod gwyliau'r haf
Bydd Gwasanaethau Gwybodaeth a phob llyfrgell ar gau ddydd Iau 2il a dydd Gwener 3ydd Mehefin a ddydd Llun, Awst 29ain ar gyfer yr Wyl Banc. 

Mae manylion llawn am amseroedd agor llyfrgelloedd ar gael ar ein gwefan. Mae oriau agor ystafell gyfrifiaduron dros wyliau'r haf ar gael yma.

Cylchlythyr Mynediad Agored - mis Mehefin 2022

14/06/2022

Darllenwch ragor am gyhoeddiadau Mynediad Agored staff, gan gynnwys Traethawd Ymchwil y Mis PA a dolenni i'r pum erthygl a thraethawd hir fwyaf poblogaidd mis Mai 2022: https://wordpress.aber.ac.uk/openaccess/2022/06/14/cylchlythyr-mynediad-agored-aber-mehefin-2022/