Newyddion a Digwyddiadau

Newyddion

Bydd ystafell gyfrifiadua EL6, Llyfrgell Hugh Owen, ar gau dydd Iau 16 AwstBydd ystafell gyfrifiadua EL6, Llyfrgell Hugh Owen, ar gau dydd Iau 16 Awst

14/08/2018

Bydd ystafell gyfrifiadur EL6, Llyfrgell Hugh Owen ar gau dros dro i gefnogi Clirio UCAS PA ar ddydd Iau 16 Awst. 

Mae cyfrifiaduron ar gael i fyfyrwyr mewn lleoliadau eraill yn y llyfrgell ac ar Gampws Penglais; ewch i http://www.aber.ac.uk/cy/is/computers/rooms/availability/ i weld y nifer o gyfrifiaduron ar gael ym mhob lleoliad.

Rydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra a achosir.

Mae Lefel F Llyfrgell Hugh Owen are gau 14 Awst - 17 Awst. Mae gwasanaeth n'ol llyfrau ar gaelMae Lefel F Llyfrgell Hugh Owen are gau 14 Awst - 17 Awst. Mae gwasanaeth n'ol llyfrau ar gael

13/08/2018

Ni fydd Lefel F Llyfrgell Hugh Owen ar gael i ddefnyddwyr yn ystod y cyfnod 14-17 Awst oherwydd gwaith angenrheidiol symud llyfrau, a'r peryglon ynghyd a hynny. Yn ystod y cyfnod hwn fe fyddwn yn cynnig gwasanaeth n'ol llyfrau i ddefnyddwyr, felly os ydych am gael llyfr o Lefel F, holwch amdano wrth y Ddesg Ymholiadau ar Lefel D. Yr ydym yn ymddiheuro am yr anghyfleustra.

Mynediad i gasgliadau llyfrgell ar Lefel F o Lyfrgell Hugh Owen, wythnos yn dechrau 13 AwstMynediad i gasgliadau llyfrgell ar Lefel F o Lyfrgell Hugh Owen, wythnos yn dechrau 13 Awst

09/08/2018

Yn ystod yr wythnos sy'n dechrau ddydd Llun 13 Awst, bydd casgliadau llyfrgell o Lyfrgell Thomas Parry yn cael eu symud i Lefel F o’r Llyfrgell Hugh Owen. Bydd mynediad i lyfrau a chyfnodolion ar Lefel F, yn ogystal â rhai mannau astudio yn ystod y cyfnod hwn efallai yn cael eu cyfyngu. Gofynnwch wrth y Ddesg Ymholiadau ar Lefel D os hoffech chi lyfr sy'n anhygyrch a byddwn yn trefnu casgliad i chi. Mae mannau astudio a chyfrifiadurol ar gael ar Lefelau E a D o’r llyfrgell. Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.

Newid y cyfrifiaduron PSV - Haf 2018Newid y cyfrifiaduron PSV - Haf 2018

18/07/2018

Bydd y Gwasanaethau Gwybodaeth yn newid y cyfrifiaduron yn yr holl ystafelloedd dysgu ar yr amserlen ganolog, yr ystafelloedd cyfrifiaduron a'r llyfrgelloedd yn ystod gwyliau haf 2018.

Am ragor o wybodaeth, gweler: https://faqs.aber.ac.uk/2664 

Gwasanaethau Gwybodaeth: benthyciadau llyfrgell dros wyliau'r hafGwasanaethau Gwybodaeth: benthyciadau llyfrgell dros wyliau'r haf

14/05/2018

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth yn dymuno gwyliau haf braf i bawb. Mae manylion am fenthyca o'r llyfrgell dros yr haf ar gael isod:
 • Benthyciadau Safonol: Dydd Llun, 21ain Mai 2018 hyd at ddydd Gwener, 28ain Medi 2018
 • Benthyciad Tridiau: Dydd Mercher, 30ain Mai 2018 hyd at ddydd Gwener, 28ain Medi 2018
 • Benthyciad Byr: Gweithredir cyfnodau benthyca arferol
Am amseroedd agor y llyfrgelloedd dros yr haf, gwiriwch dudalennau gwe'r llyfrgelloedd: http://www.aber.ac.uk/cy/is/opening-hours

Llyfrgell Thomas Parry yn cau ar ddydd Gwener 10fed AwstLlyfrgell Thomas Parry yn cau ar ddydd Gwener 10fed Awst

06/08/2018

Bydd Llyfrgell Thomas Parry yn cau am y tro olaf ddydd Gwener 10 Awst, a bydd y deunyddiau sydd yno’n cael eu symud i Lyfrgell Hugh Owen.

Byddwn yn dechrau symud pethau ddydd Llun 13 Awst 2018 a gobeithio y byddwn wedi gorffen ymhen 5 diwrnod. Rydym yn anelu i gyfyngu’r amser y bydd y deunyddiau allan o gylchrediad i tua 2 awr, ond os na allwch ddod o hyd i rywbeth rydych chi eisiau, rhowch wybod i ni wrth y ddesg ymholiadau yn Llyfrgell Hugh Owen neu drwy e-bostio gg@aber.ac.uk

I gael rhagor o fanylion am y symud ewch i https://www.aber.ac.uk/cy/is/news/tplsummer18/  neu darllenwch ein blog  https://wordpress.aber.ac.uk/library-project/

Sut mae defnyddio E-ffynonellau PA ar y campws, neu oddi ar y campws?Sut mae defnyddio E-ffynonellau PA ar y campws, neu oddi ar y campws?

13/06/2018

Gellir defnyddio'r rhan fwyaf o e-ffynonellau ac e-gyfnodolion PA ar y campws, neu oddi ar y campws trwy ddefnyddio'r Rhwydwaith Preifat Rhithwir (VPN), heb fod angen cyfrinair. Mae'r gofynion mynediad ar gyfer pob ffynhonnell ar gael yn ein rhestr ABiéc o Wybodaeth Electronig, E-gyfnodolion @Aber, eLyfrgell a Primo.

 • Defnyddio VPN Aber - argymhellir eich bod yn defnyddio hwn am fynediad oddi ar y campws - Defnyddiwch VPN i fod yn rhan o rwydwaith y campws heb fod wedi'ch cysylltu'n gorfforol ag ef.
 • Defnyddio Rheolaeth Mynediad Cyfunodol, Shibboleth a Mynediad Sefydliadol - mae'n ofynnol ar gyfer rhai ffynonellau, neu pan fyddwch yn defnyddio eLyfrgell.
 • Rhestr o gyfrineiriau ac enwau defnyddwyr ffynhonell-benodol - ar gyfer ffynonellau sy'n gofyn am enw defnyddiwr/cyfrinair penodol.
Ceir mwy o wybodaeth ar: Gweithio oddi Ar y Campws


Bydd Gwasanaethau Gwybodaeth yn cynnwys pob llyfrgell ar gau ar ddydd Llun gwyl y banc Awst 2018Bydd Gwasanaethau Gwybodaeth yn cynnwys pob llyfrgell ar gau ar ddydd Llun gwyl y banc Awst 2018

30/07/2018

Bydd Gwasanaethau Gwybodaeth yn cynnwys pob llyfrgell yn cau am 5.30yp, Dydd Gwener 24ain Awst ac yn ail-agor am 8.30 ar Dydd Mawrth 28ain Awst. Yn ystod y cyfnod hwn gall defnyddwyr gael mynediad i Y Lolfa @ Rosser, Y Lolfa @ PJM ac ystafell gyfrifiadurol Joseph Parry trwy gyfrwng Cerdyn Aber.

Amserlen yr Arholiadau Atodol (Ailsefyll Haf)Amserlen yr Arholiadau Atodol (Ailsefyll Haf)

03/08/2018

Mae amserlen yr arholiadau atodol ar gael ar y wefan amserlennu: https://www.aber.ac.uk/cy/timetable/exam-timetable/

Nodwch fod, oni ddywedir fel arall ar yr amserlen, bydd arholiadau ar-lein yn cael eu cynnal yn Cledwyn G24.

I gael rhagor o gymorth ynglyn ag arholiadau, cysylltwch â’ch swyddog arholiadau adrannol: https://www.aber.ac.uk/cy/timetable/exam-officers/

Archebwch Nawr! Cynhadledd Dysgu ac Addysgu PAArchebwch Nawr! Cynhadledd Dysgu ac Addysgu PA

10/07/2018

Gallwch gofrestru nawr ar gyfer y chweched gynhadledd Dysgu ac Addysgu flynyddol. Eleni bydd y gynhadledd Dysgu ac Addysgu yn dwyn y thema Mynd â Dysgu Myfyrwyr i'r Lefel Nesaf ac fe’i cynhelir rhwng dydd Mawrth 11 a dydd Iau 13 Medi 2018. Mae copi drafft o’r rhaglen ar gael yma.

Oriau Agor Gwyliau'r Haf 2018Oriau Agor Gwyliau'r Haf 2018

14/05/2018

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth yn dymuno egwyl braf i bawb.

Bydd Gwasanaethau Gwybodaeth yn gweithredu oriau agor gwyliau'r haf o ddydd Sul 3ydd Mehefin hyd at ddydd Gwener 21ain Medi 2018:

Llyfrgell Hugh Owen
 • Bydd Llyfrgell Hugh Owen yn cau am 6pm ar ddydd Sadwrn 2il Mehefin ac ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener 08:30 - 17:30 yn ystod gwyliau'r haf
 • Bydd llyfrgell Hugh Owen ar agor rhwng 10am a 6pm bob penwythnos trwy gydol mis Medi a than 10yh yn ystod y wythnos o’r 3ydd o Fedi.
Llyfrgell Thomas Parry
 • Bydd Llyfrgell Thomas Parry yn cau am 6pm ddydd Sadwrn 2il Mehefin ac ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener 08:30 - 17:30 yn ystod gwyliau'r haf
 • Bydd Llyfrgell Thomas Parry ar gau o 5:30yh ar ddydd Gwener 10fed Awst ymlaen
Llyfrgell Gwyddorau Ffisegol
 • Bydd Llyfrgell Gwyddorau Ffisegol ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener 08:30 - 17:30 yn ystod gwyliau'r haf
Bydd pob llyfrgell ar gau ddydd Llun, Awst 27ain ar gyfer yr Wyl Banc. 

Mae manylion llawn am amseroedd agor llyfrgelloedd ar gael ar ein gwefan. Mae oriau agor ystafell gyfrifiaduron dros wyliau'r haf ar gael yma.

Amharu ar y Gwasanaethau TGCh ar foreau MawrthAmharu ar y Gwasanaethau TGCh ar foreau Mawrth

04/06/2018

Noder os gwelwch yn dda bod Gwasanaethau Gwybodaeth yn ymgymryd â gwaith cynnal a chadw hanfodol ar ein Gwasanaethau TGCh ar foreau Mawrth. Mae mynediad i'r holl wasanaethau, gan gynnwys e-bost a mynediad i'r we, yn cael eu hystyried "Mewn Perygl" rhwng 7:00-10:00. Ceir rhagor o wybodaeth ar: https://faqs.aber.ac.uk/94 Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.