Newyddion a Digwyddiadau

Problemau system telephony wedi'u datrys

28/03/2023

Mae'r problemau a brofwyd gan system telephony nawr wedi'u datrys, ac ni ddylid ystyried y system mewn perygl bellach.

Os byddwch yn profi problemau parhaus, cysylltwch â ni gg@aber.ac.uk 

Dydd Mawrth 28 Mawrth 08:15. Sustem telephony PA "mewn perygl" oni hysbysebir yn wahanol

28/03/2023

Mae’r system telephony "mewn perygl" oherwydd gwaith cynnnal a chadw anghenrheidiol i sicrhau diogelwch y system. Byddwn yn eich hysbysebu pan fydd y gwaith wedi’i gwblhau.

Oriau agor y Llyfrgell dros gyfnod y Pasg

21/03/2023

Oriau agor dros y Pasg Llyfrgell Hugh Owen

  • Sul 26 Mawrth - Iau 06 Ebrill: 08:30-22:00
  • Gwener 07 Ebrill – Mawrth 11 Ebrill: ar gau
  • Mercher 12 Ebrill - Sul 16 Ebrill: 08:30–22:00


Ystafell Iris de Freitas

  • Iau 06 Ebrill: 08:30 – 00:00
  • Gwener 07 Ebrill – Mawrth 11 Ebrill: 00:00 – 00:00 (ar agor 24 awr)
  • Mercher 12 Ebrill: 00:00 – 22:00

Bydd Ystafell Iris de Freitas (IdF) ar agor pan fydd y llyfrgell ar gau. Defnyddiwch y fynedfa gefn drwy Ystafell Hermann Ethe - cyfarwyddiadau yma: http://ow.ly/WOJ750It1Wz

Ceir oriau agor Llyfrgell y Gwyddorau Ffisegol a Llyfrgell Hugh Owen yma: https://www.aber.ac.uk/cy/is/about/opening-hours/

Amserlen arholiadau dros dro Semester 2 2023 ar gael nawr

20/03/2023

Mae amserlen arholiadau dros dro ar gyfer semester 2 ar gael ar y wefan amserlennu:

https://www.aber.ac.uk/cy/timetable/exam-timetable/

Cysylltwch â’r Swyddfa Amserlenni attstaff@aber.ac.uk os oes arholiadau yn gwrthdaro erbyn Dydd Llun Mawrth 27ain

Os am gyngor pellach parthed arholiadau, gallwch gysylltu â’ch swyddog arholiadau adrannol:

https://www.aber.ac.uk/cy/timetable/exam-officers/

Cynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol: Gallwch Gofrestru ar gyfer y Gynhadledd nawr

21/03/2023

Gallwch gofrestru nawr ar gyfer yr unfed ar ddeg gynhadledd Dysgu ac Addysgu flynyddol.

Eleni bydd y gynhadledd Dysgu ac Addysgu yn dwyn y thema Dysgu sy’n Trawsnewid: Creu Cyfleoedd i Ddysgu ac fe’i cynhelir rhwng dydd Mawrth 4 a dydd Iau 6 Gorffennaf 2023.

Gallwch gofrestru ar gyfer y gynhadledd trwy lenwi’r ffurflen ar-lein. 

Profiad Mewnwelediad Digidol

20/03/2023

Dywedwch wrthym am eich profiadau digidol diweddar; taleb gwerth £100 a 5 x £20

Eich adborth ac ein hymateb i'r Arolwg Defnyddwyr GG 2022

14/03/2023

Diolch i'r 534 o bobl a ymatebodd i Arolwg Defnyddwyr GG 2022 y llynedd. 

Mae'ch adborth yn hollbwysig i'n gweithrediadau bob dydd

Dyma grynodeb o'r hyn oedd ganddoch chi i'w ddweud a'n camau gweithredu ni ar gyfer y flwyddyn nesaf yn sgil eich sylwadau: https://www.aber.ac.uk/cy/is/feedback/response/arolwg-gg/ 

 

Cynhadledd Fer ar Realiti Rhithwir: Cyhoeddi Rhaglen

08/03/2023

Mae'n bleser gan yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu gadarnhau'r rhaglen ar gyfer ei Chynhadledd Fer ar Realiti Rhithwir a gynhelir ddydd Mawrth, 28 Mawrth.

 Cynhelir y gynhadledd fer wyneb-yn-wyneb ddydd Mawrth, 28 Mawrth rhwng 11:00 a 16:00.

 Gallwch archebu’ch lle nawr.

 Gweler y postiad ar ein blog am fwy o fanylion.

Cylchlythyr Mynediad Agored mis Mawrth 2023

07/02/2023

Darllenwch ragor am gyhoeddiadau Mynediad Agored staff Aberystwyth, gan gynnwys traethawd hir y mis PA a'r 5 o erthyglau a thraethodau hir mwyaf poblogaidd mis Chwefro 2023. Darllen y cylchlythyr

Galwad am Gynigion: 11eg Cynhadledd Dysgu ac Addysgu flynyddol

28/02/2023

Gwahoddir staff, cynorthwywyr dysgu uwchraddedig a myfyrwyr i gyflwyno cynigion ar gyfer 11eg Cynhadledd Dysgu ac Addysgu flynyddol Prifysgol Aberystwyth a gynhelir rhwng 4 – 6 Gorffennaf 2023.

Gallwch gyflwyno a gweld yr alwad am gynigion ar-lein.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau, e-bostiwch udda@aber.ac.uk.   

Siaradwr Gwadd: James Wood: Improving feedback literacy through sustainable feedback engagement practices

22/02/2023

Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu

Ar 19 Ebrill am 14:00-15:30, bydd James Wood o Brifysgol Bangor yn cynnal sesiwn ar-lein ar wella llythrennedd adborth trwy arferion cynaliadwy ar gyfer ymateb i adborth.

Cynhelir y gweithdy ar-lein gan ddefnyddio Microsoft Teams. Archebwch eich lle ar-lein.

Edrychwch ar ein blogbost am ragor o wybodaeth.