Ailwampio Ystafell Iris de Freitas, Llyfrgell Hugh Owen

Ailwampio Ystafell Iris de Freitas, Llyfrgell Hugh Owen

Rhwng diwedd Mai a mis Tachwedd 2019, bydd y Gwasanaethau Gwybodaeth yn ailwampio Ystafell Iris de Freitas ar Lawr E, Llyfrgell Hugh Owen. Rydym eisoes wedi ymgynghori â defnyddwyr yr ystafell drwy gyfrwng arolwg, bwrdd awgrymiadau a chyfweliadau un-i-un, am eu syniadau ynglŷn â’r gofod ac wedi ystyried eu sylwadau a’u hawgrymiadau. Dyma rai o’r prif ddarganfyddiadau ar ôl siarad â’r defnyddwyr:

  • Mwy o ystafelloedd astudio
  • Socedi pŵer
  • Peiriannau bwyd a diod
  • Dodrefn cyfforddus
  • Gwell golau
  • Planhigion

Bydd y gwaith ailwampio’n dechrau’n syth ar ôl yr arholiad semester 2 diwethaf, o 13:00 ddydd Mercher 29ain Mai, ac rydym yn bwriadu ail-agor yr ystafell ar 4ydd Tachwedd 2019. Yn ystod y cyfnod hwn ni fydd mynediad o gwbl i Ystafell Iris de Freitas. Ni fydd hyn yn effeithio ar fynediad i ardaloedd eraill y llyfrgell. Mae’n bosib y bydd y llwybr o fynedfa’r de i Lawr D Adeilad Hugh Owen i gyntedd Llawr E a’r llwybr mynediad i adeilad Parry Williams a chefn Canolfan y Celfyddydau yn cael eu heffeithio am rai cyfnodau – byddwn yn rhoi manylion yn nes at yr amser.

Bydd y gwaith ailwampio’n golygu ardal llawer mwy deniadol i ddefnyddwyr. Byddwn yn ychwanegu ystafelloedd astudio ychwanegol i grwpiau. Y cynllun yw darparu ardaloedd hyfforddi/digwyddiadau pwrpasol yn Ystafell Herman Ethe yn ogystal â pheiriant bwyd bach. Bydd y dodrefn a’r addurniadau’n cael eu diweddaru, a bydd gwell awyru a goleuo.