Newyddion

Sesiynau Ar-lein gan yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu

12/10/2020

Sesiynau Ar-lein gan Yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu

13/10 Wikis

15/10 Discussion Boards

16/10, 23/10 Developing growth mindset & resilience in students

19/10 Forum: Panopto Podcasts

19/10 Storytelling & analogies in teaching – follow up

21/10 Turnitin Intro

22/10 Blogs & Journals

19/11 Forum: Help students reflect on their learning

Amserau/archebu

LibGuides: Darganfyddwch Wybodaeth am Eich Pwnc #WythnosLlyfrgelloedd

08/10/2020

I ddathlu #WythnosLlyfrgelloedd rydym yn tynnu sylw at rai o'n gwasanaethau mwyaf gwerthfawr. Oeddech chi'n gwybod bod gan y Llyfrgell ganllawiau pwnc all eich helpu i ddod o hyd i wybodaeth ar gyfer eich astudiaethau? Gyda LibGuides, gallwch ddarganfod gwybodaeth am adnoddau electronig, llyfrau ac e-lyfrau, cronfeydd data allweddol a llawer mwy...

Mae croeso i chi bori trwy ein canllawiau ac os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â'ch Llyfrgellydd Pwnc neu'r tîm Cysylltiadau Academaidd.

MS Teams: Sesiynau Galw Heibio

06/10/2020

Cyfle anffurfiol i chi siarad â’n Harbenigwyr Dysgu Ar-lein ac i fynd i’r afael ag unrhyw broblemau a allai fod wedi codi yn ystod wythnosau cyntaf y tymor.

Rhagor o wybodaeth: https://wordpress.aber.ac.uk/e-learning/cy/2020/10/05/ms-teams-drop-in-sessions/

Sut mae defnyddio E-ffynonellau PA ar y campws, neu oddi ar y campws?

08/10/2020

Gellir defnyddio'r rhan fwyaf o e-ffynonellau ac e-gyfnodolion PA ar y campws, neu oddi ar y campws trwy ddefnyddio'r Rhwydwaith Preifat Rhithwir (VPN), heb fod angen cyfrinair. Mae'r gofynion mynediad ar gyfer pob ffynhonnell ar gael yn ein rhestr ABiéc o Wybodaeth Electronig, E-gyfnodolion @ Aber, eLyfrgell a Primo.

  • Defnyddio Rheolaeth Mynediad Cyfunodol, Shibboleth a Mynediad Sefydliadol - mae'n ofynnol ar gyfer rhai ffynonellau, neu pan fyddwch yn defnyddio eLyfrgell.
  • Mewngofnodi i Primo VPN efo'ch defnyddiwr a cyfryngair PA. Mae'n rhaid cadw'r porwr we ar agor wrth i chi gweithio.
  • Rhestr o gyfrineiriau ac enwau defnyddwyr ffynhonell-benodol - ar gyfer ffynonellau sy'n gofyn am enw defnyddiwr/cyfrinair penodol.

Ceir mwy o wybodaeth ar: Gweithio Oddi Ar y Campws

Rhybudd Pwysig

21/09/2020

Cofiwch ofalu eich bod yn defnyddio rhwydwaith Prifysgol Aberystwyth mewn ffordd gyfreithiol.

Ar hyn o bryd mae cyfreithwyr yn cysylltu â’r Brifysgol yn ddyddiol ynglyn â’r ffaith fod myfyrwyr unigol yn lawrlwytho ffilmiau, rhaglenni teledu a gemau (trwy ddefnyddio BitTorrent ac ati).

Rhaid eich atgoffa eich bod wrth ddefnyddio rhwydwaith Prifysgol Aberystwyth wedi eich rhwymo gan Reoliadau, Polisïau a Chanllawiau Gwasanaethau Gwybodaeth sy’n cynnwys deddfwriaeth hawlfraint. Eich cyfrifoldeb chi’n bersonol yw sicrhau nad ydych yn torri’r deddfau hyn.

Efallai y bydd yn rhaid i ni gymryd camau disgyblaethol yn rhan o’r gweithredu disgwyliedig yn erbyn y rhai sy’n tramgwyddo’n erbyn rheoliadau rhwydwaith, yn torri rheolau hawlfraint ac yn eu rhoi eu hunain â’r brifysgol mewn sefyllfa lle gellid cymryd camau cyfreithiol yn eu herbyn.

Os byddwn yn derbyn cwyn, bydd mynediad i’r rhyngrwyd yn cael ei atal ar unwaith.

Os ydych yn lawrlwytho deunydd yn anghyfreithlon, cofiwch BOD modd eich canfod ac y GELLIR eich adnabod fel unigolyn. 

Os oes gennych gwestiynau cofiwch gysylltu â gg@aber.ac.uk

Mwy o Lyfrau

14/09/2020

Yn sgil COVID-19 rydym wedi cael gwared ar y terfyn uchaf o ddeg cais y flwyddyn gan fyfyrwyr unigol, a byddwn yn prynu pob cais dan Mwy o Lyfrau ar ffurf e-lyfr lle bynnag y bo modd. Os nad oes e-lyfr ar gael byddwn yn ceisio archebu copi print o hyn ymlaen. Mae’n bosib na fydd y llyfr ar gael i’w gasglu am rai wythnosau oherwydd y sefyllfa sydd ohoni felly cadwch hyn mewn cof. Ebostiwch acqstaff@aber.ac.uk am ragor o wybodaeth.