Newyddion

Nid yw'r Global Protect / VPN ar gael o 12:00 Dydd Gwener Ebrill 19eg 2024

19/04/2024

Nid yw'r Global Protect/VPN ar gael o 12:00 dydd Gwener Ebrill 19eg . Mae hyn yn effeithio ar staff sy'n gweithio oddi ar y campws ac yn defnyddio gwasanaethau ABW, Astra ac Apex/MyAdmin yn ogystal â myfyrwyr sy'n defnyddio rhai adnoddau mewnol. Ymddiheurwn am yr anghyfleustra a byddwn yn rhoi gwybod i chi pan fydd y gwasanaeth yn cael ei adfer.

Creu'r gweithle gorau

22/02/2024

Mae un o’n Pencampwyr Digidol Myfyrwyr wedi rhannu eu cyngor ar greu'r gweithle gorau.

Darllenwch eu blogbost yma: https://wordpress.aber.ac.uk/digital-capabilities/cy/2024/02/19/strategaethau-ar-gyfer-creur-gweithle-gorau/

Pam defnyddio SgiliauAber? Tip #3

13/02/2024

P'un a oes angen arweiniad ysgrifennu academaidd, cyngor gyrfa, llyfrgell, lles neu gymorth technegol arnoch (...a llawer mwy!) bydd gennych fynediad at gefnogaeth pwrpasol 1:1 i'ch helpu i gyrraedd eich potensial academaidd llawn.

Archwiliwch y rhestr o wasanaethau cymorth 1:1 yn SgiliauAber.

https://www.aber.ac.uk/cy/aberskills/one-to-one-appointments/

Diweddariad ynghylch ceisiadau digido ar gyfer rhestrau darllen yn Semester 2

10/01/2024

Efallai y bydd oedi wrth ddod o hyd i benodau ac erthyglau penodol nad ydynt ar gael ar hyn o bryd yng nghasgliadau ein llyfrgelloedd nac ar gael ar-lein. Mae'r sefyllfa hon y tu hwnt i'n rheolaeth ac yn deillio o ymosodiad seiber diweddar ar y Llyfrgell Brydeinig. Mae hyn wedi effeithio ar eu gwasanaethau a'u mynediad at amrywiaeth o ddeunyddiau. O ganlyniad, ni allwn wirio, caffael na phrynu eitemau penodol wedi'u digido o'u casgliadau drwy'r Gwasanaeth Cyflenwi Addysg Uwch Manylach. O ganlyniad, bydd cael deunyddiau neu adnoddau sy'n dibynnu ar y mynediad a'r gwasanaeth hwn yn golygu oedi nes bod y sefyllfa'n cael ei datrys. Os oes unrhyw broblemau gyda'ch ceisiadau digido ar gyfer eich rhestr ddarllen, bydd aelod o staff y llyfrgell yn cysylltu â chi. Rhagor o wybodaeth gan y Llyfrgell Brydeinig: https://www.bl.uk/