Newyddion

Newidiadau i central.aber.ac.uk 16/02/2021

11/01/2021

Ar Ddydd Mawrth y 16eg o Chwefror 2021, bydd cyfeiriad IP central.aber.ac.uk yn newid i 144.124.255.1. Sicrhewch eich bod yn newid unrhyw sgriptiau neu eithriadau yn eich mur warchod (firewall) erbyn y dyddiad hwn fel nad yw’n amharu ar y gwasanaeth.

Newidiadau i'r gwasanaeth Cyflenwi Dogfennau

12/01/2021

O ganlyniad i'r cyfyngiadau newydd a roddwyd ar waith yn ddiweddar ledled y DU, ni fydd y tîm Cyflenwi Dogfennau yn gallu benthyca na rhoi benthyg deunydd print am y tro. Gellir parhau i wneud ceisiadau am ddeunydd digidol gan ddefnyddio'r botwm "Cyflenwi Dogfennau" yn Primo.