Newyddion

Sesiynau newydd gan Yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu (UDDA)

13/11/2019

Sesiynau gan Yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu (UDDA)

15 Nov 10.10-11.00 What is a National Teaching Fellowship Award (NTFS)?

19 Nov 14.10-16.00 Effective Lectures - Engaging all students

26 Nov 14.00-15.00, 3 Dec 10.00-11.00 Introduction to Component Marks Transfer

4 Dec 14.00-16.00 Creating Blackboard Tests and Quizzes

Archebwch yma

Sut i ofyn am lyfr sydd ar fenthyg

11/11/2019

Ydy'r llyfr 'dych chi'n angen mas ar fenthyg? Gallwch roi cais ar eitemau sydd allan ar fenthyg fel na ellir eu hadnewyddu mwyach, a bydd rhaid i'r benthycwr eu ddychwelyd i'r Llyfrgell. 

Am wybodaeth ar sut i wneud hyn gweler: https://faqs.aber.ac.uk/814

Sut i osgoi dirwyion

05/11/2019

Cewch ddirwyon llyfrgell dim ond os na ddychwelwch eich eitemau pan ceir eu gofyn amdano gan ddefnyddiwr arall. Darllenwch eich ebyst Prifysgol yn rheolaidd i weld negeseuon o’r Llyfrgell am eich benthyciadau. Mwy o wybodaeth yma.

Tanysgrifio i'r Blog E-ddysgu

25/10/2019

Tanysgrifio i’r Blog E-ddysgu er mwyn i chi gael hysbysiad e-bost pan fydd neges newydd yn cael ei hysgrifennu. Cewch y newyddion diweddaraf am feddalwedd, mentrau newydd, sesiynau hyfforddi a digwyddiadau sy’n helpu i gynorthwyo gweithgareddau dysgu ac addysgu trwy gyfrwng technoleg.

Sut mae cyflwyno eich aseiniad ar Blackboard?

22/10/2019

Os nad ydych yn siwr sut i gyflwyno eich aseiniad ar Blackboard, edrychwch ar y Cwestiynau Cyffredin E-Ddysgu!

Ar gyfer aseiniadau Turnitin: https://faqs.aber.ac.uk/index.php?id=524

Ar gyfer aseiniadau Blackboard: https://faqs.aber.ac.uk/index.php?id=2601

Pa mor hir y gallaf i fenthyg llyfrau?

05/11/2019

Gellir benthyca llyfrau am wythnos ond byddant yn adnewyddu'n awtomatig nes bod defnyddiwr arall yn gofyn amdanynt neu eu bod yn cyrraedd uchafswm y cyfnod benthyca, sef 12 mis, neu bod eich cyfrif llyfrgell yn dod i ben. Gellir dod o hyd i wybodaeth lawn am fenthyca yn Benthyca o'r llyfrgell

Hyfforddiant Hygyrchedd Digidol i ddefnyddwyr y system rheoli cynnwys (CMS)

13/09/2019

Rydym yn cynnal sesiynau hyfforddiant hygyrchedd digidol i ddefnyddwyr CMS yn wythnosol hyd ddiwedd y flwyddyn. Os ydych yn defnyddio’r system rheoli cynnwys byddem yn argymell yn gryf eich bod yn dod i un o’r sesiynau hyn. Bydd y sesiwn o gymorth ichi sicrhau bod y cynnwys yr ydych yn gyfrifol amdano yn hygyrch i bawb. Gellir archebu sesiynau trwy gyfrwng y dudalen archebu Datblygu Staff.

Rhestr o’r sesiynau Hyfforddiant Hygyrchedd Digidol i Ddefnyddwyr CMS sydd ar y gweill

Cylchlythyr y Gadwrfa Mynediad Agored - Tachwedd 2019

18/11/2019

Cymerwch olwg ar gylchlythyr y Gadwrfa Mynediad Agored ar gyfer mis Tachwedd 2019, sy'n cynnwys y prif ddolenni i ymchwil Aber a traethawd ymchwil y mis ar gyfer mis Tachwedd.

Ymunwch â'r Llyfrgell Genedlaethol. ar gyfer mynediad i filiynau mwy o adnoddau

07/11/2019

Adnoddau am ddim, copi o bob llyfr a gyhoeddwyd yn y DU, 5 miliwn o adnoddau electronic a delweddau digidol.

Gallwch ymuno â'r llyfrgell arlein: http://psr.llgc.org.uk/psr/psr/register/cy/personal

Am fwy o wybodaeth gweler http://www.llgc.org.uk

Diddordeb mewn benthyg gliniadur, camcordydd neu ddarllenydd e-lyfr?

30/10/2019

Mae gan y Gwasanaethau Gwybodaeth ystod o gyfarpar electronig ar gael i’w benthyg am ddim. I weld rhestr lawn o’r hyn sydd ar gael, gyda gwybodaeth ar sut i archebu eitemau, ewch i: https://www.aber.ac.uk/cy/is/it-services/loans/