Newyddion

Gwasanaethau gwe aber.ac.uk

15/01/2021

Mae'r broblem bellach wedi'i ddatrys. Os ydych chi'n parhau i brofi unrhyw rybuddion diogelwch wrth gyrchu unrhyw wasanaethau gwe aber.ac.uk, cysylltwch â'r Ddesg Gwasanaeth TG.

Mae Turnitin ar gael

13/01/2021

Mae'r broblem wedi'i datrys. Diolch am eich amynedd.

Oriau agor Gwasanaethau Gwybodaeth a benthyciadau dros wyliau'r Nadolig 2020

02/12/2020

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth yn dymuno gwyliau braf i bawb.

  • Bydd Gwasanaethau Gwybodaeth (gan gynnwys Ddesg Wasanath rhithwir a wyneb yn wyneb y GG, yn ogystal â gwasanaethau Clicio a Chasglu) yn cau am y gwyliau am 17:15 ar ddydd Gwener 18fed Rhagfyr 2020, ac fe fyddant yn agor eto am 08:30 ar ddydd Llun, 4ydd Ionawr 2021.
  • Bydd Ystafell Astudio Iris de Freitas yn Llyfrgell Hugh Owen yn parhau ar agor ar gyfer archebu mannau astudio neu desg gyfrifiadur, yn ogystal â mynediad i argraffydd/llungopiwr 08:30-17:15 rhwng dydd Sadwrn 19eg Rhagfyr – dydd Sul 3ydd Ionawr 2021 (ar wahân i ddydd Gwener 25ain – dydd Llun 28ain Rhagfyr, a dydd Gwener 1af Ionawr pan fydd ar gau).
  • https://www.aber.ac.uk/cy/is/library-services/hughowen/iris-de-freitas-room/
  • Gwiriwch tudalennau gwe oriau agor y llyfrgelloedd: https://www.aber.ac.uk/cy/is/about/opening-hours/
  • Bydd unrhyw lyfrau a fenthycir neu a adnewyddir nawr yn cael dyddiad dychwelyd ar, neu ar ôl, 10fed Ionawr 2021. Ni fydd llyfrau â fenthycir yn cael eu had-alw gan ddefnyddywr eraill yn ystod y gwyliau.
  • Gallwch wirio pryd fydd rhaid dychwelyd eich llyfrau trwy edrych ar Ble alla i weld dyddiad dychwelyd y llyfrau rwyf wedi eu benthyca?
  • Gellir benthyca llyfrau llyfrgell unrhyw bryd, gweler https://faqs.aber.ac.uk/2958
  • Nodwch mai’r unig gyfrifiaduron ac argraffydd sydd ar gael i fyfyrwyr a staff dros gyfnod y gwyliau yw’r rhai yn Ystafell Iris de Freitas.
  • Nodwch y bydd ystafelloedd cyfrifiadur PA ar y campws ac yn y dref yn cau am 17:15 dydd Gwener 18fed Rhagfyr tan ddydd Llun 4ydd Ionawr 2021: https://www.aber.ac.uk/cy/is/it-services/rooms