Llyfrgellwyr Pwnc

Mae Llyfrgellwyr Pwnc yn darparu hyfforddiant ar sgiliau gwybodaeth a chynnig cymorth cynhwysfawr i fyfyrwyr a staff  ac  yn cydlynnu ag adrannau academaidd ynglŷn â’u hanghenion o ran gwybodaeth a llyfrau a defnyddio Rhestrau Darllen Aspire.

Am gymorth a chyngor ar ddefnyddio’r llyfrgelloedd, dod o hyd i ddeunydd ar gyfer traethodau, prosiectau a thraethodau hir yn eich disgyblaeth, cysylltwch â'r aelodau staff canlynol ar gyfer eich pwnc. 

Gallwch drefnu apwyntiad gyda'ch Llyfrgellydd Pwnc gan ddefnyddio ein tudalen apwyntiadau ar-lein: https://libcal.aber.ac.uk/

Adran AcademaiddLlyfrgellwyr Cysylltiadau AcademaiddFfôn 
0197062####
E-bost
Addysg Sarah Gwenlan 1870 ssg@aber.ac.uk
Astudiaethau Gwybodaeth Anita Saycell 1867 aiv@aber.ac.uk
Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu Joy Cadwallader 1908 jrc@aber.ac.uk
Busnes Anita Saycell 1867 aiv@aber.ac.uk
Celf a Hanes Celf Lloyd Roderick 1847 glr9@aber.ac.uk
Cyfraith a Throseddeg Lloyd Roderick 1847 glr9@aber.ac.uk
Cyfrifiadureg Simon French 2080 sif4@aber.ac.uk
Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd Lloyd Roderick 1847 glr9@aber.ac.uk
Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear Simon French 2080 sif4@aber.ac.uk
Dysgu Gydol Oes Connie Davage 1747 hod@aber.ac.uk
Gwleidyddiaeth Ryngwladol Simon French 2080 sif4@aber.ac.uk
Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff Anita Saycell 1867 aiv@aber.ac.uk
Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig Non Jones 2397 nrb@aber.ac.uk
Ffiseg Simon French 2080 sif4@aber.ac.uk
Hanes a Hanes Cymru Lloyd Roderick 1847 glr9@aber.ac.uk
Ieithoedd Modern Joy Cadwallader 1908 jrc@aber.ac.uk
Mathemateg Simon French 2080 sif4@aber.ac.uk
Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol Joy Cadwallader 1908 jrc@aber.ac.uk
Seicoleg Sarah Gwenlan 1870 ssg@aber.ac.uk