Polisi Bwyd a Diod y Gwasanaethau Gwybodaeth

Diben y polisi canlynol yw cydbwyso anghenion ein holl ddefnyddwyr. Gofynnwn i’n holl ddefnyddwyr helpu i weithredu’r polisi hwn drwy ddilyn y rheolau a chadw’r llyfrgell yn lle cysurus ac addas i astudio ynddo.

Bwyd

1. Ni chaniateir bwyd a phrydau poeth yn unrhyw ran o unrhyw un o’r llyfrgelloedd.

2. Nid yw'r peiriannu gwerthu bellach yn darparu byrbrydau.

Diodydd

3. Caniateir diodydd oer a poeth yn yr holl lyfrgelloedd (ac eithrio wrth edrych ar lyfrau prin, archifau neu draethodau ymchwil), cyhyd â’u bod mewn cynwysyddion â chaeadau.

4. Ni chaniateir yfed alcohol yn unrhyw un o’r llyfrgelloedd.

Bod yn ystyriol o eraill

5. I sicrhau bod y llyfrgell yn parhau i fod yn amgylchedd dymunol i bawb, gofynnwn i’r holl ddefnyddwyr glirio ar eu hôl, i gadw’r lle mor daclus â phosibl.

6. Bydd staff y Gwasanaethau Gwybodaeth yn gofyn i chi symud i ran arall o’r llyfrgell neu’n eich atgoffa am reoliadau'r Gwasanaethau Gwybodaeth os ydynt yn teimlo nad ydych yn defnyddio’r ardal yn briodol a’ch bod yn tarfu ar fyfyrwyr eraill.

 

Mae'r Polisi hwn yn cael ei gynnal gan Gwasanaethau Gwybodaeth. Fe’i adolygwyd ddiwethaf ym mis Ebrill 2021 a bydd yn cael ei adolygu eto ym mis Ebrill 2023.