Dr Lowri Cunnington Wynn

BA Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol: Prifysgol Bangor Doethuriaeth: Prifysgol Bangor

Dr Lowri Cunnington Wynn

Darlithydd Cyfrwng Cymraeg Mewn Troseddeg

Adran Y Gyfraith a Throseddeg

Manylion Cyswllt

Proffil

Graddiodd Lowri o Brifysgol Bangor yn 2007 gyda gradd anrhydedd dosbarth cyntaf mewn Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithaseg trwy gyfrwng y Gymraeg. Yn y flwyddyn ar ôl graddio, gweithiodd fel swyddog ymchwil yn yr Ysgol Seicoleg, yn astudio effaith dwyieithrwydd ar ymddygiad gwybyddol. Yna enillodd ysgoloriaeth gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg i gwblhau ei doethuriaeth yn 2008. Roedd ei thraethawd doethurol yn trafod y ffaith bod pedair gwaith mwy o bobl ifanc nad ydynt wedi eu geni yng Nghymru yn gadael cadarnleoedd y Gymraeg na phobl ifanc a anwyd yma, gan effeithio ar gyfansoddiad cymunedau gwledig.  Yn ystod y tair blynedd diwethaf, mae Lowri wedi gweithio'n bennaf yn y sector ymchwil gymdeithasol mewn swyddi ôl-radd i Wavehill Consultancy, Prifysgol Bangor a Comisiynydd y Gymraeg. Mae ganddi brofiad eang o werthuso projectau a ariennir gan Ewrop, cynllunio asesiadau effaith, prosiectau ymchwil penodol a chynnal ymgynghoriadau cymunedol. Ynghyd â'i chefndir academaidd, mae Lowri yn angerddol am weithio gyda phobl ifanc a gwaith cymunedol ac mae hi wedi cymryd rhan mewn nifer o brojectau yn ei milltir sgwâr.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bellach, mae Lowri yn Ddarlithydd Cyfrwng Cymraeg mewn Troseddeg i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Dysgu

Module Coordinator
Coordinator
Lecturer
Tutor
Additional Lecturer

TR32820 Yr Heddlu, Plismona a'r Gymdeithas TR10410 Darlleniadau mewn Troseddeg TR12130 Sgiliau Troseddeg 1 TR34220 Sgiliau Troseddeg 2 TR12430 Elfennau Troseddeg TR20120 Traethawd Estynedig TR30120 Traethawd Estynedig GF39220 Cyflwyniad I Droseddeg TR10320 Rheoli ac Atal Trosedd

Ymchwil

Allfudiaeth Pobl Ifanc o Gadarnleoedd y Gymraeg: Doethuriaeth

Dysgu Iaith a Dewis Gofal Plant yng Nghymru: Wales Journal of Education

‘Beth yw’r Ots Gennyf i am Gymru?’ Astudiaeth o Allfudiaeth a Dyheadau Pobl Ifanc o’r Bröydd Cymraeg: Gwerddon

Oriau Swydda (Amseroedd Cyswllt Myfyrwyr)

  • Dydd Llun 10-12
  • Dydd Mercher 10-12

Cyhoeddiadau

Powel, D, O’Prey, L, Grunhut, S, Edwards, CW & Cunnington Wynn, L 2021, Research on second homes: evidence review summary. Welsh Government. <https://gov.wales/research-second-homes-evidence-review-summary-html>
Cunnington Wynn, L 2019, 'Beth yw'r Ots Gennyf fi am Gymru? Astudiaeth o Allfudiaeth a Dyheadau Pobl Ifanc o’r Broydd Cymraeg', Gwerddon, vol. N/A, no. 28, 13, pp. 43-63. <http://www.gwerddon.cymru/cy/rhifynnau/rhifyn28/erthygl3/>
Cunnington Wynn, L 2014, 'Allfudiaeth pobl Ifanc o'r Broydd Cymraeg', Prifysgol Bangor | Bangor University.
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil