Simon Marshall BA Hons (Cymru), PGCE (Oxon), AgilePM a PRINCE2 Ardystiedig Ymarferydd

 Simon Marshall

Cynghorydd Trawsnewid Digidol Gwyrdd

IBERS

Manylion Cyswllt

Proffil

Mae Simon yn aelod o dîm Dysgu o Bell IBERS, fel Cynghorydd Trawsnewid Digidol Gwyrdd a Dylunydd Amlgyfrwng.

Yn ei rôl fel Cynghorydd Trawsnewid Digidol Gwyrdd, mae'n gweithio gyda busnesau bwyd-amaeth a chynghorwyr busnes ym Mhowys i nodi eu hanghenion hyfforddi, a darparu pecynnau hyfforddi pwrpasol iddynt.

Yn ei rôl fel Dylunydd Amlgyfrwng, mae’n gyfrifol am greu cynnwys amlgyfrwng at ddibenion addysg a hyrwyddo ar gyfer modiwlau dysgu o beth.

Yn y ddwy rôl mae Simon yn gweithio yn Ystafell 2.12, Adeilad Stapleton ar Gampws Gogerddan (ffôn 01970 62 2282).

I gael rhagor o fanylion am Ddysgu o Bell yn IBERS, ewch i’r wefan.


--


Mae Simon hefyd yn Rheolwr Prosiect ar gyfer Veterans Legal Link ac Auxilium Software, yn cynllunio a chydlynu’r ddau brosiect.

Mae Veterans Legal Link wedi’i leoli yn Adran y Gyfraith a Throseddeg ym Mhrifysgol Aberystwyth, ac mae’n darparu cyngor cyfreithiol a gwasanaethau cyfeirio am ddim i gyn-filwyr a’u teuluoedd. Am ragor o fanylion, neu i gyflwyno achos, ewch i’r wefan.

Llwyfan meddalwedd yw Auxilium, a ddatblygwyd gan Veterans Legal Link, ac mae bellach ar gael yn fasnachol fel gwasanaeth letyol. I gael rhagor o fanylion am Auxilium, neu i wneud ymholiad, ewch i wefan Auxilium.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae cefndir Simon ym maes addysg, ac mae ganddo dros 25 mlynedd o brofiad fel rheolwr TG. Y mae’n rheolwr prosiectau profiadol, ac arferai arbenigo ym maes cydymffurfiaeth ar-lein, rheoli gwefannau, a gweithredu systemau.

Cyhoeddiadau

Olusanya, O, Collier, W, Marshall, S, Knapp, VJ & Baldwin, A 2022, 'Access to Justice software development, Participatory Action Research Methods and Researching the Lived Experiences of British Military Veterans', Journal of Legal Research Methodology, vol. 2, no. 1. <https://www.northumbriajournals.co.uk/index.php/jlrm/article/view/1240>
Olusanya, O, Collier, W, Marshall, S, Knapp, VJ & Baldwin, A 2022, 'Enhancing Digitally-Mediated Human-Centred Design With Digitally-Mediated Community Based Participatory Research Approaches for the Development of a Digital Access-to-Justice Platform for Military Veterans and Their Families', Journal of Participatory Research Methods, vol. 3, no. 2. 10.35844/001c.37039
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil