Dr Catrin Fflur Huws

LLB (Cymru) PhD (Cymru)

Dr Catrin Fflur Huws

Uwch Ddarlithydd

Adran Y Gyfraith a Throseddeg

Manylion Cyswllt

Dysgu

Module Coordinator
Coordinator
Lecturer
Tutor
Additional Lecturer

CT11120 Cyfraith Camwedd

CT34920 Ecwiti a Chyfraith Ymddiriedolaethau

CT34820 Cyfraith Tir 

CT39020 Traethawd Estynedig y Gyfraith a Throseddeg

LC34920 Equity and the Law of Trusts

LC34820 Land Law 

Ymchwil

Thema ganolog gwaith ymchwil Catrin yw dimensiwn Cymreig y gyfraith. Yn unol â hynny, yn 2005, cwblhaodd ei doethuriaeth ar y defnydd o'r iaith Gymraeg yn y system gyfreithiol. Nod y traethawd oedd ystyried statws ymarferol yr iaith Gymraeg yn y llysoedd, a sut y gall dwyieithrwydd sefydliadol effeithio ar ddewis iaith unigolyn. Ers hynny, cwblhaodd Catrin waith ymchwil ar ddehongliad cyfreithiol o Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993, gan gynllunio ar gyfer defnydd o'r iaith mewn achosion cyfreithiol ac effaith canfyddiad o iaith ar ddewis iaith. Cwblhaodd brosiect yn ddiweddar ar dai fforddiadwy a'r effaith a gaiff diffyg tai fforddiadwy ar y Gymru wledig. Mae ei gwaith ymchwil ar hyn o bryd yn canolbwyntio ar gydraddoldeb ieithyddol.

Cyhoeddiadau

Huws, CF 2020, 'How the Renting Homes (Wales) Act 2016 Changes Our Understanding of Land Law', The Conveyancer and Property Lawyer, vol. 2020, no. 3, pp. 246-260.
Huws, CF 2019, 'Exploring the fairness of new legislation and legal proceedings through the use of a theatricalised court', Law Teacher, vol. 53, no. 3, pp. 298-308. https://doi.org/10.1080/03069400.2018.1551766
Huws, CF 2019, 'Sex, Drugs, and the Electoral Roll', Planet: The Welsh Internationalist, no. 234, 234.
Huws, C 2019, 'Tenants’ rights and the Renting Homes (Wales) Act 2016', International Journal of Housing Policy, vol. 19, no. 4, pp. 588-598. https://doi.org/10.1080/19491247.2018.1540762
Huws, C 2018, 'Critical Mass and Insecurity in Minority Language Policy', International Journal on Minority and Group Rights, vol. 25, no. 2, pp. 300-316.
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil