Dr Rhys Jones

Dr Rhys Jones

Darlithydd Gwyddor Da Byw a’r Amgylchedd (Cyfrwng Cymraeg)

Adran y Gwyddorau Bywyd

Manylion Cyswllt

Proffil

Graddiais o Brifysgol Aberystwyth gyda gradd BSc (1af) Amaeth gyda Gwyddor Anifeiliaid (2013) a gradd MSc (Rhagoriaeth) Gwyddor Da-byw (2014). Yn 2017, cyflwynais draethawd PhD ym Mhrifysgol Aberystwyth, ar y testun ‘Epidemioleg Llyngyr y Rwmen (Calicophoron daubneyi) ar ffermydd Cymru’. Yn ystod y PhD, defnyddiais dechnegau molecwlar a modelu cyfrifiadurol i ymchwilio epidemioleg llyngyr y rwmen o fewn da-byw a’i falwen letyol. Cefais fy mhenodi yn ddarlithydd Gwyddor Da-byw a’r Amgylchedd (Cyfrwng Cymraeg) ym Mhrifysgol Aberystwyth ym Medi 2017.

Rwy’n wreiddiol o ogledd Cymru, lle gefais fy magu ar fferm ucheldir bîff a defaid. Rwyf yn dal â diddordeb yn y fferm deuluol yn ogystal â materion amaethyddol cyffredinol. Diddordebau eraill sydd gennyf yw pêl-droed a rygbi.

Dysgu

Module Coordinator
Coordinator
Lecturer
Tutor
Course Viewer
Grader
Moderator

Ymchwil

Mae fy niddordeb ymchwil o fewn y maes parasitoleg milfeddygol. Yn benodol, rwyf â diddordeb mewn datblygu technegau cynaliadwy i reoli parasitiaid ar ffermydd. Ar y funud mae fy ymchwil yn ffocysu ar lyngyr yr iau, llyngyr y rwmen, malwod lletyol ganolradd megis Galba truncatula ac ar nematodau gastroberfeddol sy'n heintio defaid a gwartheg. Yn ddiweddar rwyf wedi defnyddio technegau dadansoddiad DNA amgylcheddol (eDNA), dilyniannu amplicon dwfn, modelu gofodol, dulliau parasitoleg traddodiadol, a thechnoleg da byw manwl gywir i fodloni nodau ymchwil.

Cyfrifoldebau

Arweinydd grŵp addysgu cyfrwng Cymraeg DLS

Cydlynydd cynllun FDSc Amaethyddiaeth

Aelod o  Fwrdd Rhaglen Cyswllt Ffermio

Grwpiau Ymchwil

Cyhoeddiadau

Jones, RA, Davis, CN, Nalepa‐Grajcar, J, Woodruff, H, Williams, HW, Brophy, PM & Jones, E 2024, 'Identification of factors associated with Fasciola hepatica infection risk areas on pastures via an environmental DNA survey of Galba truncatula distribution using droplet digital and quantitative real-time PCR assays', Environmental DNA, vol. 6, no. 1, e371. 10.1002/edn3.371
Jones, RA, Williams, HW, Mitchell, S, Robertson, S & Macrelli, M 2022, 'Exploration of factors associated with spatial−temporal veterinary surveillance diagnoses of rumen fluke (Calicophoron daubneyi) infections in ruminants using zero-inflated mixed modelling', Parasitology, vol. 149, no. 2, pp. 253-260. 10.1017/S0031182021001761
Williams, E, Brophy, P, Williams, HW, Davies, N & Jones, R 2021, 'Gastrointestinal nematode control practices in ewes: Identification of factors associated with application of control methods known to influence anthelmintic resistance development', Veterinary Parasitology: Regional Studies and Reports, vol. 24, 100562. 10.1016/j.vprsr.2021.100562
Williams, M, Davis, CN, Jones, DL, Davies, ES, Vasina, P, Cutress, D, Rose, MT, Jones, RA & Williams, HW 2021, 'Lying behaviour of housed and outdoor-managed pregnant sheep', Applied Animal Behaviour Science, vol. 241, 105370. 10.1016/j.applanim.2021.105370
Williams, E, Brophy, P, Williams, HW, Davies, N & Jones, R 2021, 'Reproductive performance of ewes following pre-mating targeted selective treatment against gastrointestinal nematodes', Animal - Science proceedings, vol. 12, no. 1, 179, pp. 149. 10.1016/j.anscip.2021.03.180
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil