Cysylltu â Ni

Os ydych yn fyfyriwr a hoffai mynegi barn ar fannau y gall y Brifysgol wella er mwyn gwella eich profiad myfyriwr, a wnewch chi ddefnyddio'r ffurflen Rho Wybod Nawr os gwelwch yn dda.

Sut mae’ch Adran wedi ymateb i’ch adborth

Ymholiadau Cyffredinol

Tel: +44 (0)1970 622315
E-bost: ibtstaff@aber.ac.uk

Derbyn Israddedigion

Ffôn: +44(0)1970 622315
E-bost: iberssat@aber.ac.uk

Uwchraddedigion

Ffôn: +44(0)1970 622315
E-bost: iberssat@aber.ac.uk

Cyfeiriad Post

Penglais

Yr Adran Gwyddorau Bywyd,
Prifysgol Aberystwyth, Penglais,
Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3DA
Gweld ar y Map

Aelodau Staff Unigol

Chwiliwch yn y Rhestr Staff

Er mwyn darganfod unrhyw aelod o staff neu fyfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth, chwiliwch yn y Cysylltiadau.