Ymchwil

Ymchwil sydd yn Arwain y byd.

Mae'r Adran Gwyddorau Bywyd yn ganolfan ymchwil a dysgu a gydnabyddir yn rhyngwladol a sydd yn darparu sylfaen unigryw ar gyfer ymchwil mewn ymateb i heriau byd-eang megis diogelwch bwyd, bio-ynni a chynaliadwyedd, ac effeithiau newid hinsawdd. Mae gwyddonwyr yn cynnal ymchwil sylfaenol, strategol a chymhwysol o genynnau a moleciwlau i organebau a'r amgylchedd.

Rhannwyd gwaith ymchwil yn ôl tair thema graidd a nifer o grwpiau ymchwil cydberthnasol: