Celf a Dylunio

 

Darganfyddwch fwy am astudio Celf a Dylunio gyda ni:

Dw i ddim wedi bod ar gwrs celf o’r blaen

Mae gennym gyfres o fodiwlau celf ar lefel 0. Mae’r cyrsiau hyn yn seiliedig ar sgiliau a byddan nhw’n eich helpu i ymgyfarwyddo ag astudio celf a dylunio. Ar y cyrsiau hyn, byddwch yn dysgu technegau sylfaenol ac yn cael blas ar ein cyrsiau.

Cyrsiau Cyfredol

Sut fyddwch chi’n dysgu’r cyrsiau?

Mae gan bob un o’n tiwtoriaid brofiad o ddysgu oedolion ac maen nhw’n gwybod am y pryderon sydd gan fyfyrwyr pan fyddan nhw’n dychwelyd i ddysgu. Rydym yn sylweddoli y gall fod yn anodd i chi roi eich hun mewn sefyllfa lle byddwch yn teimlo’n fregus. Efallai y bydd sylwadau rhai o’n myfyrwyr yn tawelu’ch meddwl.

  • "Mae’r cyrsiau Dysgu Gydol Oes yn gyfle gwych i chi barhau i ddatblygu ar ôl ymddeol"

  • "Roeddwn wrth fy modd. Diolch yn fawr!"

  • "Hyfforddiant bywiog a chefnogol. Roedd sylwadau’r tiwtoriaid yn bwrpasol ac fe gefais f’ymestyn i’r eithaf"

  • "Roedd y tiwtor yn ysbrydoli ac yn tanio dychymyg yr holl fyfyrwyr!"

  • "Fe wnes i fwynhau’r cwrs. Roeddwn i eisiau mwy. Tiwtor gwych ac amyneddgar"

  • "Anaml y cewch chi hyd i diwtor mor dalentog a brwdfrydig"

  • "Cwrs gwych. Tiwtor gwych. Profiad gwych"

  • "Roedd yn agoriad llygad. Rwy’n gweld pethau’n wahanol iawn ’nawr. Hyfforddiant da iawn"

  • "Dw i newydd arddangos a gwerthu rhai lluniau mewn digwyddiad celf lleol i godi arian ar gyfer yr eglwys ac yn fy ystafell ardd fel rhan o’r penwythnos Gerddi Agored. Mae cryn dipyn o gyrsiau celf i oedolion yn yr ardal hon (Gogledd Swydd Essex) ond dydyn nhw ddim mor ddifrifol â’r rheini yn Aberystwyth. Er ’mod i’n credu bod system gredydau Aberystwyth yn fwrn ar brydiau, rwy’n credu bod y gwahanol ofynion wedi hoelio sylw a chymell ymatebion o safon gan y myfyrwyr.  Diolch yn fawr gan fyfyriwr diolchgar."

Proffiliau Myfyrwyr

Pa gymwysterau sydd eu hangen arnaf?

Chwilfrydedd, synnwyr digrifwch a chymhelliad. Byddwn yn gofyn i chi ddod i gwrdd ag un o’n tiwtoriaid i drafod pa gyrsiau sy’n ateb eich gofynion. Gallwch hefyd ddilyn cyrsiau unigol. Rhowch gynnig arni i weld a ydych yn hoffi ein dulliau dysgu.

Tysfysgrif Addysg Uwch & Cyflogadwyedd