Llenyddiaeth ac Ysgrifennu Creadigol

 

Sut mae cael ffurflen gais?

Sut i gofrestru ar y Dystysgrif Addysg Uwch

Cliciwch ar y ddolen hon a dilyn y cyfarwyddiadau.

Sut ydw i'n dechrau?

Os oes gennych ddiddordeb yn y dystysgrif, bydd angen ichi gofrestru. Gallwch gofrestru'n rhad ac am ddim ac, ar wahân i ffïoedd cwrs arferol, nid oes unrhyw gostau ychwanegol.