Ysgrifennu Creadigol

Meddwl am Ymuno â ni?

Wrth gwblhau'r cyrsiau a gynigir drwy'r Dystysgrif, bydd gennych wybodaeth gynhwysfawr o'r grefft o ysgrifennu creadigol ynghyd â'i amryfal genres. Os ydych yn mwynhau ysgrifennu creadigol, ac os hoffech astudio mwy nag un cwrs, i chi y mae'r cynllun astudio hwn.

Mae ennill Tystysgrif ar ddiwedd y cwrs yn rhoi cydnabyddiaeth i'ch ymdrechion. Yn ogystal, hwyrach y hoffech fynd â'ch astudiaethau ymhellah, a gallwch ddefnyddio'r Dystysgrif fel pasbort i astudio ar lefel uwch.

Mae gennych bum mlynedd i gwblhau eich astudiaethau, ac o fewn y cyfnod hwnnw, gallwch astudio'r cyrsiau ar eich cyflymdra eich hunan. Ni chaiff pob cwrs ei gynnig bob blwyddyn, ond byddwn yn sicrhau bod y cyrsiau i gyd ar gael dros gyfnod o amser.

Os hoffech drafod y Dystysgrif, ffoniwch 01970 621580 a gofynnwch am y Cydgysylltydd Ysgrifennu Creadigol, neu e-bostiwch learning@aber.ac.uk

Sut ydw i'n dechrau?

Os oes gennych ddiddordeb yn y dystysgrif, bydd angen ichi gofrestru. Gallwch gofrestru'n rhad ac am ddim ac, ar wahân i ffïoedd cwrs arferol, nid oes unrhyw gostau ychwanegol.

Sut mae cael ffurflen gais?

Cwblhawch y ffurflen sydd yn y Llyfryn Dysgu Gydol Oes neu cysylltwch â Swyddfa Dysgu Gydol Oes ar 01970 621580 neu learning@aber.ac.uk

Ar ôl i chi gofrestru, byddwn yn anfon y llawlyfr Myfyrwyr atoch. Bydd hwn yn rhoi'r holl wybodaeth i chi am gynnwys a gofynion asesu'r cyrsiau a'r rheoliadau sy'n rhan o'r Dystysgrif Ysgrifennu Creadigol.

Mae croeso i chi gysylltu â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau. Rydym yma i wneud yn siŵr eich bod yn cael y profiad dysgu gorau.

Cyrsiau Cyfredol

Rhagor o Wybodaeth