Hel Achau

Meddwl ymuno â ni?

A yw hyn yn iawn i mi?  

Bu hanes ein teuluoedd o ddiddordeb i ni ers erioed. Mae Hel Achau, fel disgyblaeth academaidd, yn faes deinamig sydd ar ei dwf;  mae’n cynnwys ystod o sgiliau mewn ymchwil rhyngddisgyblaethol.

Mae’r Dystysgrif Astudiaethau Achyddol yn gynllun rhan-amser hyblyg, sy’n caniatáu i ddysgwyr gwblhau’r cwrs yn eu hamser eu hunain.

Cynlluniwyd y cwrs i roi sylfaen drwyadl yn namcaniaeth ac arfer ymchwil achyddol, hanes teuluol, cofnodion, archifau a herodraeth, a bydd myfyrwyr yn cael y sgiliau sydd eu hangen arnynt i gyflawni ymchwil achyddol annibynnol – ar gyfer eu hachresi eu hunain neu bynciau eraill.

O gwblhau’r dystysgrif, bydd myfyrwyr wedi creu portffolio o waith a allai fod yn sail i achrediad proffesiynol, neu i agor y ffordd i astudio pellach.

Mae Tystysgrif ar ddiwedd y cwrs yn gydnabyddiaeth o’ch ymdrechion. Neu efallai yr hoffech fynd â’ch astudiaethau ymhellach ac mae’n bosib y gallech ddefnyddio eich Tystysgrif yn allwedd i ddatgloi astudio ar lefel uwch.

Mae gennych bum mlynedd i gwblhau eich astudio ac yn y cyfnod hwnnw gallwch gymryd cyrsiau yn eich pwysau eich hunan. Nid yw pob cwrs yn cael ei gynnig bob blwyddyn, ond byddwn yn sicrhau bod yr holl gyrsiau ar gael dros gyfnod o amser.

Adborth Myfyrwyr

Mae adborth ein myfyrwyr yn gyson gadarnhaol, ac mae 90% o fyfyrwyr yn dweud wrthym y byddent yn argymell y cwrs i gyfaill. Dyma rai o’r pethau mae myfyrwyr wedi’u dweud amdanom:

‘Hoffwn ddweud cymaint mae’r cwrs Hel Achau wedi cyfoethogi fy mhrofiad. Rwyf wedi cael boddhad mawr iawn o fod yn gysylltiedig â’ch adran ac yn fy mhrofiad i mae’r staff wedi bod yn gefnogol iawn ac yn barod â’u cymorth.’

‘Mae wedi aildanio fy nghariad at hanes!’

‘Mae’r tiwtor bob amser yn barod i gynorthwyo, yn hawdd mynd ato ac yn barod ei gymwynas.’

‘Mae’n braf iawn cael y cyrsiau hyn yn lleol – rhagor os gwelwch yn dda!’

‘Wrth fynd yn hŷn mae’r cyrsiau wedi goleuo fy mywyd!’

‘Rhagor o gyrsiau fel hyn os gwelwch yn dda!’

Sut mae Dechrau?

Os oes gyda chi ddiddordeb i gymryd y dystysgrif bydd angen i chi gofrestru. Nid yw’n costio unrhyw beth ac ar wahân i ffi arferol y cwrs, nid oes costau ychwanegol.

Sut i gael ffurflen gofrestru

Gallwch e-bostio eich cais at: dysgu@aber.ac.uk neu lawrlwytho ac argraffu ffurflen yn uniongyrchol o’r wefan fan hyn

Unwaith i chi gofrestru, anfonir Llawlyfr Myfyriwr atoch. Bydd hyn yn rhoi holl wybodaeth a gofynion asesu pob cwrs a rheoliadau’r Dystysgrif.

Cyrsiau Cyfredol

Rhagor o wybodaeth ar y Dystysgrif Addysg Uwch Hel Achau