Cwrs Cynefino 14-15 Medi 2021

Dydd Mawrth 14 Medi - MS Teams Sesiynau Ar-lein

9:45 Croeso a chyflwyniad i'r tîm TPAU / Amlinelliad o'r rhaglen - Athro Reyer Zwiggelaar, Annette Edwards / Dr Ian Archer
 
11:10 Lluniaeth / rhwydweithio  
11:20 'Small Group Teaching' - Dr Jose Goni Perez  
12:10 Cinio  
1:10 Profiad myfyriwr/mentoriaid y llynedd - Cerin Brain, Cennydd Jones, Giselle Rosetta, Dr Justin Pachebat  
1:45 Croeso - Athro Elizabeth Treasure  
2:00 'Student Wellbeing' - Dr Maire Gorman  
3:00 Gorffen  

Dydd Mercher 15 Medi - MS Teams Sesiynau Ar-lein

9:45 'Peer Observation of Teaching' - Annette Edwards
10:50 Lluniaeth / rhwydweithio
11:10 'Reflective Writing' - Ian Archer
12:00 Cinio
1:00 'Online Learning & Teaching' - Dr James Woolley
1:50 Lluniaeth / rhwydweithio
2:00 'Engaging with the literature' - Annette Edwards / Ian Archer
2:30 Crynodeb / Cwestiynau - Ian Archer / Annette Edwards
3:00 Gorffen