Graddio 2015

20 Gorffennaf 2015

Llongyfarchiadau i'n graddedigion Mathemateg newydd, a dderbyniodd ei graddau yn y seremoni ddydd Iau.