Prifysgol Aberystwyth yn dathlu rhagoriaeth mewn addysgu

O’r chwith i’r dde: Tim Davies, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Gwybodaeth; Mary Jacob, Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu; Kim Kenobi enillydd cyflawniad rhagorol yn y Dystysgrif Ôl-raddedig Addysgu mewn Addysg Uwch; Nina Sharp enillydd Gwobr Dysgu i Uwchraddedigion ym Mhrifysgol Aberystwyth; Yr Athro Tim Woods, Dirprwy Is-Ganghellor ac Annette Edwards o’r Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu.

Mae’r garfan ddiweddaraf o staff academaidd ac ôl-raddedig i ennill cymwysterau addysgu addysg uwch proffesiynol wedi eu cydnabod gan Brifysgol Aberystwyth.

Teyrngedau i gyn Bennaeth Adran, Yr Athro Noel Lloyd

Mae teyrngedau wedi eu talu i’r Athro Noel Lloyd, cyn Is-Ganghellor a Phennaeth yr Adran Fathemateg ym Mhrifysgol Aberystwyth, a fu farw yn 72 oed.

Gwobrau i Staff a Myfyriwr Mathemateg

Roedd noson Wobrau Staff a Myfyrwyr 2019 Undeb Myfyrwyr Aberystwyth yn un lwyddiannus i’r Adran Fathemateg.

Gwyddonwyr Aber i gyflwyno’u hymchwil yn San Steffan

Bydd dau ymchwilydd o Brifysgol Aberystwyth yn cyflwyno eu gwaith yn y Senedd ddydd Mercher 13 Mawrth 2019 fel rhan o ddigwyddiad blynyddol STEM for BRITAIN yn San Steffan.