Adran Mathemateg

Achrediad Graddau

Mae achrediad y Sefydliad Mathemateg a'i Gymwysiadau (IMA) ar gyfer ein graddau mathemateg wedi cael ei adnewyddu.

Teyrngedau i gyn Bennaeth Adran, Yr Athro Noel Lloyd

Mae teyrngedau wedi eu talu i’r Athro Noel Lloyd, cyn Is-Ganghellor a Phennaeth yr Adran Fathemateg ym Mhrifysgol Aberystwyth, a fu farw yn 72 oed.

Gwobrau i Staff a Myfyriwr Mathemateg

Roedd noson Wobrau Staff a Myfyrwyr 2019 Undeb Myfyrwyr Aberystwyth yn un lwyddiannus i’r Adran Fathemateg.