Adran Mathemateg

Teyrngedau i gyn Bennaeth Adran, Yr Athro Noel Lloyd

Mae teyrngedau wedi eu talu i’r Athro Noel Lloyd, cyn Is-Ganghellor a Phennaeth yr Adran Fathemateg ym Mhrifysgol Aberystwyth, a fu farw yn 72 oed.

Gwobrau i Staff a Myfyriwr Mathemateg

Roedd noson Wobrau Staff a Myfyrwyr 2019 Undeb Myfyrwyr Aberystwyth yn un lwyddiannus i’r Adran Fathemateg.

Gwyddonwyr Aber i gyflwyno’u hymchwil yn San Steffan

Bydd dau ymchwilydd o Brifysgol Aberystwyth yn cyflwyno eu gwaith yn y Senedd ddydd Mercher 13 Mawrth 2019 fel rhan o ddigwyddiad blynyddol STEM for BRITAIN yn San Steffan.