Ysgoloriaeth PhD Cyfrwng Cymraeg mewn Ewynnau

Rydym yn hysbysebu ysgoloriaeth lawn ar gyfer astudio PhD ar y prosiect “Modelu’r rhyngweithiad rhwng ewyn dyfrllyd a gwrthrychau solid”, dan oruchwyliaeth Dr Tudur Davies, darlithydd yn yr Adran Fathemateg.

Gwobrau i Staff a Myfyriwr Mathemateg

Roedd noson Wobrau Staff a Myfyrwyr 2019 Undeb Myfyrwyr Aberystwyth yn un lwyddiannus i’r Adran Fathemateg.

Gwyddonwyr Aber i gyflwyno’u hymchwil yn San Steffan

Bydd dau ymchwilydd o Brifysgol Aberystwyth yn cyflwyno eu gwaith yn y Senedd ddydd Mercher 13 Mawrth 2019 fel rhan o ddigwyddiad blynyddol STEM for BRITAIN yn San Steffan.

Mathemateg yn cipio Adran y Flwyddyn

Yr Adran Fathemateg yw Adran y Flwyddyn Gwobrau Staff a Myfyrwyr Undeb Myfyrwyr Aberystwyth 2018.