Dr Alan Macmillan

Dr Alan Macmillan

Cofrestrydd Cyfadran - Cyfadran Busnes a'r Gwyddorau Ffisegol

Cofrestrfa Academaidd

Manylion Cyswllt

Proffil

Ar ôl dod i Aberystwyth i wneud gradd Meistr, arhosodd Alan yma i gwblhau PhD yn ogystal ag i fod yn gynorthwyydd ymchwil a chynorthwyydd addysgu uwchraddedig yn yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol. Ymunodd wedyn â’r Swyddfa Academaidd, ac mae wedi gweithio mewn nifer o swyddogaethau yn ymwneud â chofnodion myfyrwyr a datganiadau data, sicrwydd ansawdd, a rheoliadau. Ers mis Hydref 2018, ef yw Cofrestrydd y Gyfadran Busnes a’r Gwyddorau Ffisegol, ac y mae’n aelod o uwch dîm newydd y Gofrestrfa Academaidd. Ar hyn o bryd y mae ar secondiad o’r swydd honno am ddwy flynedd, er mwyn gweithio ar baratoadau yn y Gofrestrfa Academaidd ar gyfer Adolygiad Gwella Ansawdd nesaf yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd. Mae ganddo hefyd swyddogaeth arolygol ar draws y Gofrestrfa Academaidd ar faterion uwchraddedig.