Adroddiad Blynyddol a Cyfrifon 2004/5

20 Rhagfyr 2005

Mabwysiadwyd Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon Prifysgol Cymru, Aberystwyth am y flwyddyn 2004/5 gan Lys y Brifysgol yng nghyfarfod blynyddol y Llys ar yr 20ed o Rhagfyr 2005. Yn ei ragair i'r Adroddiad Blynyddol mae'r Athro Noel Lloyd, Is-Ganghellor a Phrifathro'r Brifysgol yn edrych nol dros rhai o lwyddiannau'r flwyddyn ac yn nodi rhai o'r cyfleoedd a'r sialensau sydd yn gwynebu'r Brifysgol a'r sector Addysg Uwch.